(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ) Πόρισμα-Βόμβα ΣτΚ για ΕΥΔΑΠ: Να αποζημιώνετε τους καταναλωτές με 50€ ανά 24 ώρες διακοπής υδροδότησης

 15/07/2024    09 : 07 : 38
ευδαπ νερο
64 / 100

Μπροστά στον κίνδυνο ενός τσουνάμι αποζημιώσεων βρίσκεται η ΕΥΔΑΠ ύστερα από το πόρισμα – φωτιά του Συνηγόρου του Καταναλωτή(ΣτΚ) που αξιώνει από την Εταιρεία να αποζημιώσει καταναλωτή με 50 ευρώ για κάθε 24 ώρες διακοπής υδροδότησης.

Αν αναλογιστεί κανείς πως η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης προχωρά σε καθημερινή βάση σε δεκάδες έκτακτες διακοπές υδροδότησης δίχως προηγουμένως να ενημερώνει τους καταναλωτές, γίνεται αντιληπτό πως σύντομα η ΕΥΔΑΠ θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια χιονοστιβάδα οργισμένων καταγγελιών και αιτήσεων αποζημίωσης. Να σημειωθεί πως βασική αιτία των συχνών απροειδοποίητων διακοπών υδροδότησης στην Αθήνα είναι το φθαρμένο και πεπαλαιωμένο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο αντικαθίσταται τμηματικά και καθημερινά μετά από κάθε βλάβη. Προφανώς οι διακοπές υδροδότησης γίνονται με υπαιτιότητα της Εταιρείας, η οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη της καλής λειτουργίας και της συντήρησης του δικτύου, όπως αναφέρει και το πόρισμα του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Όλα ξεκίνησαν ύστερα από την έγγραφη καταγγελία του δημοσιογράφου της Υπέρβασης, Θεόδωρου – Νεκτάριου Ζούμπου προς την ΕΥΔΑΠ, καθώς τον περασμένο Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του για διάστημα 25 ωρών μέσα σε 48 ώρες!!! Ο κ. Ζούμπος προχώρησε σε έγγραφη διαμαρτυρία προς την ΕΥΔΑΠ, αξιώνοντας έκπτωση από το πάγιο του λογαριασμού του, όπως κάνουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνίων σε περίπτωση διακοπής παροχής υπηρεσιών. Η ΕΥΔΑΠ στην διαμαρτυρία του καταναλωτή απάντησε με υπεκφυγές και με ένα άσχετο νομικό κείμενο, δηλώνοντας πως: «Δεν προβλέπεται έκπτωση, όπως αναγράφεται και στο συνημμένο ΦΕΚ…». Εν συνεχεία ο δημοσιογράφος της Υπέρβασης κοινοποίησε το ζήτημα στον Συνήγορο του Καταναλωτή, καταγγέλλοντας την μονοπωλιακή μεταχείριση της ΕΥΔΑΠ προς τους καταναλωτές και ζητώντας παράλληλα τις νομικές ενέργειες της Ανεξάρτητης Αρχής. Η αντίδραση του επικεφαλής του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγορίτη, ήταν άμεση, καθώς με το πόρισμα του δικηγόρου της Αρχής Ευθύμιου Τσίγκα και του εισηγητή Ανδρέα Μαντζουράνη για την υπόθεση ζητούν από την ΕΥΔΑΠ να αποζημιώσει με 50 ευρώ τον καταναλωτή για κάθε 24 ώρες διακοπής.

πορισμα1

Ακολουθεί όλο το πόρισμα:

« ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση – Πόρισμα Αναφορικά με τη διαδικασία διερεύνησης της από 15.12.2022 αναφοράς του κ. Θεόδωρου – Νεκτάριου Ζούμπου (αρ. πρωτ. εισερχομένου 53642/15.12.2022), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α’), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με τη διακοπή υδροδότησης της παροχής του για συνολικό χρονικό διάστημα 25 ωρών μέσα σε δύο ήμερες και έχοντας υπόψη:

1. Ότι η εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι αρμόδια για την καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των έργων ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της (άρθρο 1 ν. 1068/1980, όπως ισχύει) και σε περίπτωση υπαίτιας μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της, οφείλει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα οι οποίες διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας (ΑΚ 330, 297) για τη ζημία η οποία τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τη μη εκπλήρωση της παροχής της (π.χ. έξοδα ύδρευσης, πάγια τέλη κλπ),

2. Ότι η εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αρνείται την καταβολή αποζημίωσης λόγω διακοπής υδροδότησης προβάλλοντας την αβάσιμη αιτιολογία ότι δεν προβλέπεται σχετική αποζημίωση από το ειδικότερο κανονιστικό της πλαίσιο, το οποίο όμως καθορίζει συγκεκριμένες λειτουργίες της εταιρίας και όχι τη συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη της εταιρείας η οποία διέπεται από το Άστικο Δίκαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις οι οποίες διέπουν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,

Ι) Απευθύνει Σύσταση προς την εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Να προχωρήσει σε καταβολή αποζημίωσης ίση με το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ ανά εικοσιτέσσερις (24) ώρες διακοπής.

ΙΙ) Καλεί την εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και τον κ. Γεώργιο Τσομπάνογλου, να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση. ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ο κ. Γεώργιος Τσομπάνογλου δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04). ΙV) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης».

πορισμα στκ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}