Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ !!!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν 4336/2015
Τι αλλάζει για συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές με το νέο Μνημόνιο !!!

Αλλαγές για τους δικαστικούς επιμελητές αλλά και τους συμβολαιογράφους περιλαμβάνει ο νόμος 4336/2015 για την κύρωση της συμφωνίας με τον ESM.

Όσον αφορά στους συμβολαιογράφους, προβλέπεται μείωση του ποσοστού αμοιβής των συμβολαιογραφικών πράξεων για ποσό αντικειμένου συναλλαγής από 00 έως 120.000 ευρώ, από 1% σε 0,80%.

Συγκεκριμένα, μέχρι 31.10.2015 θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, που θα τροποποιεί το σχετικό άρθρο (άρθρο 1 της υπ' αριθμ.111376 απόφασης), ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά αμοιβής παραμένουν αμετάβλητα, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση.

Όσον αφορά στους δικαστικούς επιμελητές:

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 130.000 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ !!!

ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Το υπουργείο τους καλεί να υποβάλουν ξανά αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη !!!

ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
file:///F:/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82/Desktop/document.pdf

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Μοναδική πλέον ασπίδα προστασίας των δανειοληπτών από την αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος, η Ομαδική Αγωγή του Κινήματος ΥΠΕΡΒΑΣΗ κατά των Τραπεζών, για το Κούρεμα των δανείων μας !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :

           
Περί τις 130.000 αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών έχουν παραμείνει στο… ράφι και το ΥΠΟΙΚ με ερμηνευτική εγκύκλιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ξανά τα στοιχεία τους, ώστε με τα νέα Μνημονιακά δεδομένα και με την επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών να βρουν γρηγορότερα το δρόμο της δικαιοσύνης.

Το υπουργείο Οικονομίας κοινοποίησε στα αρμόδια υπουργεία, στην τράπεζα της Ελλάδος, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στο δικηγορικό σύλλογο και στις οργανώσεις των καταναλωτών την Ερμηνευτική εγκύκλιο στο νόμο 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τη συμφωνία χρηματοδότησης.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, επιχειρείται εκσυγχρονισμός του πλαισίου του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, του νόμου 3869/2010, γνωστού ως «νόμος Κατσέλη», έτσι ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικός και λειτουργικός και να καταστεί εφικτή η παροχή δικαστικής κρίσης σε εύλογο χρόνο.

Η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του θεσμικού πλαισίου θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης, στην άμεση παροχή δικαστικής προστασίας στους πολίτες που τη δικαιούνται, ώστε να διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα θα περιορίσει στο ελάχιστο τη δυνατότητα καταχρηστικής λειτουργίας του όλου πλαισίου.

Τα σημεία που γίνεται διευκρίνιση αφορούν κυρίως στο χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων αλλά και στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και τη ρευστοποίηση της περιουσίας του.

Για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες, η έννοια προσδιορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών και όπως σημειώνεται σχετικά: «η προϋπόθεση θα λαμβάνεται υπόψη για αιτήσεις που θα υποβληθούν από το έτος 2016 και έπειτα, δεδομένου ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών τέθηκε τυπικά σε ισχύ από το έτος 2015 αλλά τίθεται σε εφαρμογή σταδιακά».

Ακόμη, υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010 και κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015 η υπόθεσή τους εκκρεμεί για διάστημα άνω των 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης, χωρίς να έχει εκδικαστεί ή να έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός, να προσκομίσουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία που απαιτούνται για υποβολή της αίτησης, ενώ τυχόν παράβαση της διάταξης και μη υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων, επιφέρει για τον οφειλέτη τις συνέπειες της μη ειλικρινούς δήλωσης και απώλεια προστασίας.
Η διάταξη εισάγεται με δεδομένο ότι εκκρεμούν περί τις 130.000 αιτήσεις και είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί η συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων υποβολής αίτησης.

Επίσης, υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις προαναφερθέντα νόμου και η υπόθεσή τους έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί πέραν μιας τριετίας από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015, να υποβάλλουν, εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος, αίτηση για επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής τους σε συντομότερη δικάσιμο.

Εάν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, η δικάσιμοι επαναπροσδιορίζονται αυτεπαγγέλτως σε συντομότερη δικάσιμο, εντός τριετίας.

Οι παραπάνω επαναπροσδιορισμοί δικασίμων γίνονται ατελώς για τον αιτούντα.

Η διάταξη εισάγεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πλήθος των υποθέσεων που εκκρεμούν, καθώς η σύσταση νέων τμημάτων στα ειρηνοδικεία και οι προσλήψεις νέων ειρηνοδικών, καθιστούν εφικτό τον ορισμό σύντομης δικασίμου για όλες τις υποθέσεις, η συζήτηση των οποίων έχει αρχικά προσδιοριστεί πέραν της τριετίας(επί της ουσίας πέραν του έτους 2018).

Ρευστοποίηση περιουσίας

Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ: ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ !!!

Γράφει ο Λεωνίδας Χ. Στάμος

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ !!!
Με το Νόμο 4336 της 14ης Αυγούστου 2015 (ΦΕΚ Α' - 94), η Βουλή της Ελληνικής Δημοκρατίας μεταξύ άλλων τροποποίησε τον "ελλειμματικό", γνωστό σε όλους μας, Νόμο Κατσέλη.
Ουσιαστικές και Διαδικαστικές οι σχετικές τροποποιήσεις !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://kinima-ypervasi.blogspot.gr/2015/08/blog-post_10.html
http://kinima-ypervasi.blogspot.gr/2015/08/blog-post_15.html

Στη δημοσίευση αυτή αναλύουμε το ΠΡΩΤΟ άρθρο που αντικατέστηκε εξ ολοκλήρου το αντίστοιχο του Νόμου Κατσέλη και μας ενδιαφέρει, επί του παρόντος, σε επίπεδο ΟΥΣΙΑΣ.
ΚΛΙΚ ΕΔΩ:
http://www.real.gr/Files/Articles/Document/439571.pdf

ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ;
Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007.
(άρθρο 2 Ν. 3588/2007 - βλέπε ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)
1. Πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό.
2. Δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δημόσιοι οργανισμοί.
3. Η παύση της εμπορίας ή της οικονομικής δραστηριότητας ή ο θάνατος δεν κωλύουν την πτώχευση, εφόσον επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωμές του. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός έτους από το θάνατό του.

ΔΗΛΑΔΗ;
Όλα τα φυσικά πρόσωπα ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (ατομικές επιχειρήσεις) που:
α) είτε διατηρούν την εμπορική τους δραστηριότητα
β) είτε κάνουν παύση πληρωμών και ΜΕΤΑ είτε 
      i) διακόπτουν οριστικά την εμπορική ή οικονομική τους δραστηριότητα
      ii) πεθαίνουν

ΔΗΛΑΔΗ ΩΣ ΕΜΠΟΡΟΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΑΧΘΩ;
Μπορείς αρκεί: 
-είτε να κάνεις ΠΑΥΣΗ της εμπορικής ή οικονομικής σου δραστηριότητας, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
-είτε ,εντός έτους από το θάνατό σου, να ΜΗΝ κηρυχθείς σε πτώχευση  (προφανώς, ενδιαφέρει μόνον τους κληρονόμους)

ΠΟΤΕ;
Όταν έχουν περιέλθει, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους

ΠΩΣ;
Χωρίς δόλο

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΟΛΟΥ;
Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΑΧΘΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟ;

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ !!!

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
Γρήγορα θα καταφανεί το αυταπόδειχτο. Αυτή η κοινωνία, έτσι όπως είναι διαρθρωμένη, δεν αντέχει ούτε τον παραλογισμό αυτής της τρίτης και φαρμακερής “διάσωσης” ούτε το βάρος αυτής της οικτρής συνθηκολόγησης !!!
Προέχει λοιπόν, τώρα η αυτοοργάνωση και η εθνική άμυνα της κοινωνίας μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τους όρους της υποταγής.

Αυτή η εθνική άμυνα δεν μπορεί, παρά να ξεκινήσει άμεσα από την πάταξη των ολιγαρχών και της κουστωδίας τους, των μαυραγοριτών, που μας έφεραν εδώ που μας έφεραν.

Η συνομολογημένη ταπείνωση των εισοδημάτων των συνταξιούχων δεν μπορεί να ανακουφιστεί παρά μόνο με την πάταξη της κερδοσκοπίας των μεγαλομπακάληδων, ντόπιων και ξένων, που με τις λαθροχειρίες τους, κάνουν το κόστος της ζωής δυσβάσταχτο.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ & ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ !!!

3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ & ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Το ψηφισθέν νομοσχέδιο “Συναταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης” περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις σχετικά με την κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων οφειλετών του Δημοσίου. 
                

Ειδικότερα: 
«7. Στο άρθρο 30Β του ν.δ. 356/1974 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δηµοσίου, µε συνολική ληξιπρόθεσµη οφειλή πάνω από εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ. Τα πιο πάνω ιδρύµαταυποχρεούνται να προβαίνουν αυθηµερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέσµευση των χρηµάτων, που ευρίσκονται ή κατατίθενται στους λογαριασµούς των οφειλετών, µέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής. Μετά τη δέσµευση και εντός δύο ηµερών, ενηµερώνεται για το ύψος του δεσµευθέντος ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία οφείλει να επιβάλει κατάσχεση, κατά τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του παρόντος, το αργότερο σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενηµερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυµα προβαίνει οίκοθεν στην άµεση άρση της επιβληθείσης δέσµευσης. Με απόφαση του Γενικού Γραμµατέα καθορίζεται η αρµόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων, κατά το εδάφιο 1 ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου. Με όµοια απόφαση µπορεί να µεταβάλλεται το ύψος της οφειλής του εδαφίου 1.»

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

SSL Certificates