Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 130.000. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 130.000. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ 130.000 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ !!!

ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
Ζητούν με ανακοίνωση να μην τεθεί στο αρχείο καμία αίτηση πολίτη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά !!!
ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Μοναδική ασπίδα προστασίας των δανειοληπτών από την αυθαιρεσία του τραπεζικού συτήματος, η Ομαδική Αγωγή του Κινήματος ΥΠΕΡΒΑΣΗ για το Κούρεμα των Δανείων μας !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :


Εκκρεμούν στα Ειρηνοδικεία της χώρας 130.000 υποθέσεις κόκκινων δανείων, που θα εκδικαστούν μέχρι το 2030Από κανέναν δικαστικό υπάλληλο να μην τεθεί στο αρχείο αίτηση πολίτη για τα κόκκινα δάνεια (νόμος Κατσέλη), ζητεί η ΔΑΚΕ Δικαστικών Υπαλλήλων, με αφορμή την σημερινή πρώτη ημέρα έναρξης εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου (νόμος 4336/2015). Μέχρι σήμερα εκκρεμούν στα Ειρηνοδικεία της χώρας 130.000 υποθέσεις κόκκινων δανείων, τονίζει η συνδικαλιστική οργάνωση και έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μέχρι το 2030, χωρίς φυσικά να λαμβάνονται υπόψη οι αναβολές που πρόκειται να δοθούν.

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 130.000 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ !!!

ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Το υπουργείο τους καλεί να υποβάλουν ξανά αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη !!!

ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
file:///F:/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82/Desktop/document.pdf

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Μοναδική πλέον ασπίδα προστασίας των δανειοληπτών από την αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος, η Ομαδική Αγωγή του Κινήματος ΥΠΕΡΒΑΣΗ κατά των Τραπεζών, για το Κούρεμα των δανείων μας !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :

           
Περί τις 130.000 αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών έχουν παραμείνει στο… ράφι και το ΥΠΟΙΚ με ερμηνευτική εγκύκλιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ξανά τα στοιχεία τους, ώστε με τα νέα Μνημονιακά δεδομένα και με την επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών να βρουν γρηγορότερα το δρόμο της δικαιοσύνης.

Το υπουργείο Οικονομίας κοινοποίησε στα αρμόδια υπουργεία, στην τράπεζα της Ελλάδος, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στο δικηγορικό σύλλογο και στις οργανώσεις των καταναλωτών την Ερμηνευτική εγκύκλιο στο νόμο 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τη συμφωνία χρηματοδότησης.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, επιχειρείται εκσυγχρονισμός του πλαισίου του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, του νόμου 3869/2010, γνωστού ως «νόμος Κατσέλη», έτσι ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικός και λειτουργικός και να καταστεί εφικτή η παροχή δικαστικής κρίσης σε εύλογο χρόνο.

Η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του θεσμικού πλαισίου θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης, στην άμεση παροχή δικαστικής προστασίας στους πολίτες που τη δικαιούνται, ώστε να διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα θα περιορίσει στο ελάχιστο τη δυνατότητα καταχρηστικής λειτουργίας του όλου πλαισίου.

Τα σημεία που γίνεται διευκρίνιση αφορούν κυρίως στο χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων αλλά και στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και τη ρευστοποίηση της περιουσίας του.

Για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες, η έννοια προσδιορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών και όπως σημειώνεται σχετικά: «η προϋπόθεση θα λαμβάνεται υπόψη για αιτήσεις που θα υποβληθούν από το έτος 2016 και έπειτα, δεδομένου ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών τέθηκε τυπικά σε ισχύ από το έτος 2015 αλλά τίθεται σε εφαρμογή σταδιακά».

Ακόμη, υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010 και κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015 η υπόθεσή τους εκκρεμεί για διάστημα άνω των 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης, χωρίς να έχει εκδικαστεί ή να έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός, να προσκομίσουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία που απαιτούνται για υποβολή της αίτησης, ενώ τυχόν παράβαση της διάταξης και μη υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων, επιφέρει για τον οφειλέτη τις συνέπειες της μη ειλικρινούς δήλωσης και απώλεια προστασίας.
Η διάταξη εισάγεται με δεδομένο ότι εκκρεμούν περί τις 130.000 αιτήσεις και είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί η συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων υποβολής αίτησης.

Επίσης, υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις προαναφερθέντα νόμου και η υπόθεσή τους έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί πέραν μιας τριετίας από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015, να υποβάλλουν, εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος, αίτηση για επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής τους σε συντομότερη δικάσιμο.

Εάν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, η δικάσιμοι επαναπροσδιορίζονται αυτεπαγγέλτως σε συντομότερη δικάσιμο, εντός τριετίας.

Οι παραπάνω επαναπροσδιορισμοί δικασίμων γίνονται ατελώς για τον αιτούντα.

Η διάταξη εισάγεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πλήθος των υποθέσεων που εκκρεμούν, καθώς η σύσταση νέων τμημάτων στα ειρηνοδικεία και οι προσλήψεις νέων ειρηνοδικών, καθιστούν εφικτό τον ορισμό σύντομης δικασίμου για όλες τις υποθέσεις, η συζήτηση των οποίων έχει αρχικά προσδιοριστεί πέραν της τριετίας(επί της ουσίας πέραν του έτους 2018).

Ρευστοποίηση περιουσίας

SSL Certificates