.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ !!!

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Οπότε δεν θα απαιτείται η προσκόμιση του από τους συναλλασσόμενους πολίτες και επιχειρήσεις !!!Τέσσερις σημαντικές ψηφιακές καινοτομίες στη δημόσια διοίκηση, μεταξύ των οποίων η μόνιμη καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων, η κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας και η δημιουργία ψηφιακής υπηρεσίας για τα πανεπιστημιακά διπλώματα, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο των πλαστών τίτλων, καθιερώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου:

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΟΙ 7 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ !!!Οι επτά πιο σημαντικές καινοτομίες που αφορούν άμεσα τον πολίτη είναι:

1. Θεσμοθέτηση Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) για τους πολίτες

(α) Καθιερώνεται προσωπικός αριθμός (ΠΑ) για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών από φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο ΠΑ αποδίδεται δε μία φορά στο φυσικό πρόσωπο και δεν μεταβάλλεται.

(β) Ο ΠΑ αποδίδεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει αποδοθεί ΑΦΜ, αυτός αποτελεί τον ΠΑ. Σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει αποδοθεί μόνο ΑΜΚΑ, τους αποδίδεται ο ΠΑ σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται σε απόφαση.

(γ) Ο ΠΑ δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως τη χορήγηση δικαιωμάτων ή την επιβολή υποχρεώσεων στον κάτοχό του. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του κατόχου του ΠΑ ρυθμίζονται από την κείμενη φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

(δ) Ο ΠΑ θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ των φυσικών προσώπων και τον ΑΜΚΑ σταδιακά και με πλήρη αντικατάσταση εντός μιας διετίας

2. Θεσμοθέτηση ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης
SSL Certificates