Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΧΩΡΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΧΩΡΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ : ΜΙΑ ΕΞΑΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ MADE IN ITALY !!!La ripresa dei ristoranti: "Suolo pubblico gratuito per recuperare posti a sedere"

"Il distanziamento, si stima, comporterà almeno il dimezzamento dei posti a sedere, pertanto l'aumento delle aree esterne sarà l'unica risposta atta a mitigare l'inevitabile dimezzamento dei volumi d'affari"

Fra le categorie più penalizzate dalla chiusura generalizzata del sistema produttivo legato al commercio e al turismo, senza dubbio ci sono i pubblici esercizi (bar e ristoranti) e le attività che esercitano la vendita alimentare su chiosco. Uno studio di Confesercenti nazionale stima la perdita di fatturato per bar e ristoranti del 29% sul 2019, per un valore di oltre 11 miliardi. Poiché è ormai chiaro a tutti che, almeno per qualche tempo, dovremo convivere con il Coronavirus, è importante avviare velocemente la riapertura delle attività, dotandosi di idonee misure di sicurezza.


SSL Certificates