Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΦFUNDS. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΦFUNDS. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΟΣΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ» !!!

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση σχετικά με την προσθήκη της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, της άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα καθώς και της άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.
Σύμφωνα με την απόφαση, στο υπό στοιχείο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της αριθ. 130181/25843/11-11-2014 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών (Β’ 3142), προστίθενται περιπτώσεις αη και αθ ως εξής:

«αη) άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2910/2001 (Α’ 91), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3202/2003 (Α’ 284), της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3731/2008 (Α’ 263) και του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),

αθ) άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), εξαιρουμένων των στελεχών της παρ. 2 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 53969/22.10.2014 (Β’ 2928), καθώς και άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36Α του ν. 3386/2005 (Α’ 212) και του άρθρου 20 Κεφάλαιο Β του ν. 4251/2014 (Α’ 80)».


SSL Certificates