Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη 18 Αυγούστου 2015

3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ: ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ !!!

Γράφει ο δικηγόρος Μάριος Μαρινάκος


ΘΟΛΗ & ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

ΑΦΗΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘ΄ ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!

Η νέα, μνημονιακή διάταξη δεν στόχευσε στην προστασία της κύριας κατοικίας αλλά στη δημιουργία ενός παράθυρου ρευστοποιήσεων !!!

Και πέτυχε τη δημιουργία του παραθύρου αυτού με νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις, ώστε να σχετικοποιηθούν τα αντικειμενικά κριτήρια της μέχρι τώρα ισχύουσας διάταξης, μέσα από μια θολή και αδιαφανή ρύθμιση, το ουσιαστικό περιεχόμενο της οποίας μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις επιταγές δανειστών & τραπεζών.

                    Η προστασία της κύριας κατοικίας του Νόμου Κατσέλη, με το νέο Μνημόνιο

Από τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επήλθαν στον Ν. 3869/2010 (γνωστό ως «Νόμο Κατσέλη»), με τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-08-2015 ή εφεξής, χάριν συντομίας, «Μνημόνιο») επιλέγω να σχολιάσω κατ’ αρχάς, την λεγόμενη προστασία της κύριας κατοικίας.

Α. Η μεταβολή στην προστασία της κύριας κατοικίας
Α.1. Η υφιστάμενη διάταξη
Σύμφωνα με την μέχρι τώρα ισχύουσα παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4161/2013:
«2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό.  Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας.» 

(Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 17 παρ.1 του Ν.4161/2013,ΦΕΚ Α 143/14.6.2013).

Α.2. Η νέα διάταξη
Η νέα διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, αφού ο Νόμος δεν λέει «προστίθεται» αλλά ορίζει ρητά ότι «Το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής», θα έχει εφεξής ως ακολούθως:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδίδεται σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να εξαιρεθεί η κυρία κατοικία του από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ιδίως ως προς την αντικειμενική αξία του ακινήτου, το ύψος του συνόλου των οφειλών κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης και το μικτό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη.»

Α.3. Συμπέρασμα:

SSL Certificates