Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: ΠΡΟΕΔΡΕ ΑΠΑΛΛΑΞΕ ΜΕ !!! {είθε}

Γράφει ο Λεωνίδας Στάμος

Ερωτήθηκα, εάν δύναται να διαταχθεί η σύλληψη του Στουρνάρα
Απαντώ λοιπόν ως εξής:


Κατ’ άρθρον 14.2 §2 («Εθνικές κεντρικές τράπεζες») του Καταστατικού του «Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» , ορίζεται ότι:
«Ο διοικητής µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του µόνο εάν δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εάν διαπράξει βαρύ παράπτωµα.»

Κατ’ άρθρον 22 (τελευταία παράγραφος) του Καταστατικού της «Τράπεζας της Ελλάδος», ορίζεται ότι:

SSL Certificates