.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ !!!

 


Του Δρ.Ευάγγελου Μαργαρίτη,
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω


Είναι σύνηθες φαινόμενο στην καθημερινή δικηγορική και συμβολαιογραφική πρακτική να ορίζεται κατά τη σύνταξη ενός πληρεξουσίου ότι αυτό εξακολουθεί να ισχύει και για το μετά το θάνατο του εντολέα χρονικό διάστημα.

Μπορεί λοιπόν ο πληρεξούσιος να επικαλεστεί μια τέτοια πρόβλεψη και να ενεργήσει για έναν αποθανόντα εντολέα;

Κατά τη διάταξη τέλος του άρθρου 223 ΑΚ, η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει με το θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που την έδωσε ή αυτού που την έλαβε. Από τη σαφή έννοια της διάταξης αυτής συνάγεται ότι, καθιερώνεται μεν ως κανόνας ότι η πληρεξουσιότητα παύει με το θάνατο αυτού που την έδωσε, ορίζεται όμως ότι δεν αποκλείεται το αντίθετο, συνέχισή της δηλαδή και μετά το θάνατο του πληρεξουσιοδότη, αν αυτό προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη σύμβαση ή από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, ή από τη φύση των δικαιοπραξιών που ανατίθενται στον πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή, είτε πρόκειται για πληρεξουσιότητα που συνεχίζεται και μετά το θάνατο αυτού που την έδωσε, είτε παρέχεται για να ισχύσει μόνο μετά το θάνατό του (πληρεξουσιότητα μεταθανάτιας ενέργειας), είναι νόμιμη, έστω και αν η πράξη που πρόκειται να ενεργήσει ο πληρεξούσιος αναφέρεται στην μεταβίβαση ορισμένου περιουσιακού στοιχείου του πληρεξουσιοδότη (ΑΠ 1401/2019).
SSL Certificates