.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ «SUCCESS STORY»: «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ !!!

 Η Global Risk Prοfile (GRP) δημοσίευσε τον «Δείκτη Παγκόσμιας Διαφθοράς» (Global Corruption Index) για το 2021.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά έκδοση του Δείκτη Παγκόσμιας Διαφθοράς, ο οποίος αξιολογεί τα επίπεδα διαφθοράς (corruption) και οικονομικού εγκλήματος (white-collar crime) παγκοσμίως.

Η φετινή έκδοση συνοδεύεται από σημαντικές βελτιώσεις, περιλαμβανομένων πρόσθετων μέτρων κινδύνου (risk measures).

Ο υπο-δείκτης οικονομικού εγκλήματος έχει εμπλουτιστεί μεταξύ άλλων με δεδομένα σχετικά με το τραπεζικό απόρρητο, τις διεθνείς κυρώσεις, τη διεθνή συνεργασία και τη διαφάνεια στο κομμάτι των Πραγματικών Δικαιούχων (Ultimate Beneficial Owners).

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Στις 19 Ιουνίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ».
Η Οδηγία τίθεται σε εφαρμογή την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (ήτοι στις 9 Ιουλίου 2018). Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να την ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Οι κύριοι στόχοι των νέων κανόνων είναι:SSL Certificates