Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 98% ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ !!!

Τρέχοντας 15 κύκλους συμψηφισμών με φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ, η ΑΑΔΕ συμψήφισε αποζημιώσεις ενοικίων για 383.505 ιδιοκτήτες, δηλαδή το 98,2% του συνόλου.

Για το 1,8%, που απομένει, δηλαδή 7.080 δικαιούχους, ο συμψηφισμός δεν κατέστη εφικτός, διότι όταν αναζητούνταν οφειλές φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ για να συμψηφιστούν, δεν υπήρχαν.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ: ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ !!!

 Περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι κατά τους μήνες Μάρτιο - Αύγουστο 2020 υποχρεώθηκαν να εισπράξουν μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια που είχαν συμφωνήσει με τους μισθωτές τους αλλά δεν έλαβαν τις εκπτώσεις φόρου που δικαιούνται, επειδή υπέπεσαν σε σοβαρά λάθη ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ή των Δηλώσεων Εισοδηματικής Απώλειας (Δηλώσεις Covid) καλούνται από την ΑΑΔΕ με ειδοποιήσεις στους λογαριασμούς τους στο Taxisnet να υποβάλουν έως τις 15/12/2020 διορθωτικές δηλώσεις για να κατοχυρώσουν τις εκπτώσεις φόρου, σύμφωνα με την εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος".

Από τη στιγμή που θα επανυποβάλουν τις δηλώσεις μίσθωσης ή και τις δηλώσεις COVID χωρίς λάθη ή παραλείψεις, θα κατοχυρώσουν εκπτώσεις φόρων που ισοδυναμούν με το 20% του 60% των κανονικών μηνιαίων ποσών ενοικίου. Τα ποσά των εκπτώσεων θα αφαιρεθούν από τρέχουσες οφειλές τους προς τις φορολογικές αρχές. 

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή της «Δήλωσης Covid» των ιδιοκτητών ακινήτων για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020 δίνει με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ.

1. Με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄3579) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 της Α.1139/2020 (Β΄ 2269) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και την Α.1230/2020 (Β΄4620) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., οι εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, υποβάλλουν «Δήλωση Covid» προκειμένου να δηλώσουν τη μεταβολή του μισθώματος και να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. Η αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Covid» υποβάλλεται εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι ως άνω αποφάσεις.
SSL Certificates