.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΚΠολΔ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΚΠολΔ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΚΠολΔ, ΔΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ, ΕΝΩ ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ !!!

 


Σε διεύρυνση του έργου των δικηγόρων (έλεγχος νομιμότητας αιτήσεων για καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα και νομική υποστήριξη συναλλασσόμενων) , ένα πάγιο αίτημα της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων κατατείνει τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την στις 15 Μαρτίου 2022.

Η διάταξη προωθείτο «προκειμένου να αποσυμφορηθούν και να βοηθηθούν τα κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία στο έργο τους», και η τροπολογία περιλαμβάνει τις εξής διατάξεις:

Η τροπολογία

1.α.Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ.503’1985) αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας και της κατ’ αναψηλάφηση δίκης.

β.Επανέρχεται σε ισχύ, έως την 30ή.6.2022, η παρ. 6 του άρθρου 998 του ΚΠολΔ (καταργήθηκε από την 1η.1.2022 με το άρθρο 119 παρ.1β του ν.4842/2021), με την οποία παρέχεται η δυνατότητα πώλησης του κατασχεμένου ακινήτου, με τίμημα το οποίο ορίζεται από το δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη και κατά την οριζόμενη διαδικασία.

2.Εισάγεται ερμηνευτική διάταξη αναφορικά με τους αρμόδιους για τη διενέργεια πλειστηριασμών συμβολαιογράφους, σχετικά με τα ακίνητα που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής (άρθρα 959 και 998 ΚπολΔ).

3.α.Επανακαθορίζεται / διευρύνεται το έργο των δικηγόρων [άρθρο 36 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013)], στο οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος νομιμότητας κάθε αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα πράξεων καθώς και η νομική υποστήριξη συναλλασσόμενων κατά τις συναλλαγές με όλα τα υποθηκοφυλακεία (άμισθα, έμμισθα, εμμισθοποιημένα) και τα κτηματολογικά γραφεία που υπάγονται και στην αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης, μέχρι τη συγκρότηση των νομικών τμημάτων αυτών. (Κατά τα ισχύοντα, το έργο των δικηγόρων, ως προς τα προαναφερόμενα, περιορίζεται για τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».)

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και μέσω αυτού και στα υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης του εν λόγω φορέα και του οικείου δικηγορικού συλλόγου, με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, ο τρόπος επιλογής των δικηγόρων και ο καθορισμός της αμοιβής τους από το Φορέα αυτό.

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2022 Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ !!!

 


Του Ιωάννη Βαονάκη,
δικηγόρος


Με το ν. 4335/2015 τροποποιήθηκε ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας με σημαντικές αλλαγές σε όλο το φάσμα του, μεταξύ των οποίων και στην αναγκαστική εκτέλεση. Με τον ως άνω Νόμο καταργήθηκε συνολικά το άρθρο 938 ΚΠολΔ και η οριζόμενη με αυτό δυνατότητα αίτησης αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης επί τη βάσει ανακοπής κατά της εκτέλεσης.

Το σκεπτικό του νομοθέτη, όπως αποτυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω Νόμου, ήταν να μπορέσει να εκδικαστεί στον πρώτο βαθμό η ανακοπή κατά της εκτέλεσης και να κριθούν έγκαιρα τα ζητήματα που προβάλλονται από τον οφειλέτη πριν τον πλειστηριασμό, αν πρόκειται για ακίνητα.

Αυτό όμως δε λειτούργησε πλήρως στην πράξη, καθόσον παρατηρούνται περιπτώσεις μη έγκαιρου προσδιορισμού της ανακοπής για εκδίκαση ή μη έγκαιρη έκδοση οριστικής απόφασης, ώστε ο οφειλέτης να βρίσκεται εκτεθειμένος με επαπειλούμενο πλειστηριασμό ή με πολύμηνη κατάσχεση των τραπεζικών του λογαριασμών ενώ δεν είχε, χωρίς δική του υπαιτιότητα, έγκαιρα οριστική απόφαση στην Ανακοπή του, ούτε δυνατότητα αναστολής. Η ως άνω έλλειψη δυνατότητας αναστολής αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με τις γενικές διατάξεις των ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης (731 επ. ΚΠολΔ), χωρίς όμως να εφαρμόζεται η ως άνω διάταξη παγίως από τη νομολογία.

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ !!!

 


Με το Ν. 4842/2021 τροποποιείται ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας παγιώνοντας τη δυνατότητα κατάθεσης ένορκης βεβαίωσης ενώπιον Δικηγόρου, η οποία πλέον αποτελεί αποδεικτικό μέσο ενώπιον του Δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα το άρθρο 421 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ(ΜΠρΠατρ 665/2021) : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ !!!
Αναστολή της ενέργειας της διαταγής πληρωμής ως τίτλου για την αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης, εφόσον πιθανολογείται η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού ή η απαρχής ανυπαρξία της απαίτησης ή η απουσία επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης !!!


Κατ’ ουσίαν βάσιμη κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών (665/2021) αίτηση ανάκλησης, κατ' άρθρο 724 παρ. 2 του ΚΠολΔ, του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης.

Ειδικότερα, οι αιτούντες, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων παράνομη και καταχρηστική ενέργεια της καθ' ης η αίτηση, αναφορικά με την έκδοση της διαταγής πληρωμής, δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε συντηρητική κατάσχεση, καθώς και τη μη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης και επικείμενου κινδύνου για την επιβολή του ως άνω ασφαλιστικού μέτρου, ζήτησαν να ανακληθεί η γενομένη από την καθ’ ης στα χέρια οκτώ πιστωτικών ιδρυμάτων συντηρητική κατάσχεση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η διαταγή πληρωμής δεν είναι μόνο τίτλος εκτελεστός, αλλά είναι και τίτλος για την αυτοδύναμη εκ μέρους του δανειστή επιβολή του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης αι, μάλιστα, αμέσως μόλις εκδοθεί, δίχως δηλαδή να χρειάζεται η προηγούμενη επίδοσή της στον οφειλέτη.

Έτσι και εν προκειμένω, η ως άνω διαταγή πληρωμής, καθώς και το πρώτο απόγραφο εκτελεστό αυτής, δεν επιδόθηκαν στους αιτούντες με επιταγή προς εκτέλεση. Εν συνεχεία, η καθ' ης προέβη σε συντηρητική κατάσχεση εις χείρας τρίτων κατά των αιτούντων.

Περαιτέρω, σε περίπτωση αυτοδύναμης επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης με τίτλο διαταγή πληρωμής, κατ’ άρ. 724 παρ. 1 του ΚΠολΔ, μπορεί να διαταχθεί η αναστολή της ενέργειας της διαταγής πληρωμής -ολικά ή εν μέρει- ως τίτλου για την παραπάνω αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης και την ανάκληση αυτής, αν έχει ήδη υλοποιηθεί, εφόσον πιθανολογείται η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού ή η απαρχής ανυπαρξία της απαίτησης, για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, καθώς και εφόσον δεν πιθανολογείται επικείμενος κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωση για την επιβολή της.

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ FUNDS !!!
Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά την τελευταία συνεδρίασή της εξέφρασε την αντίθεσή της στο περιεχόμενο του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ παράλληλα εκφράζει αντίθεσή της στην πολιτική δίκη στις πολιτικές δίκες.

Το κείμενο της ανακοίνωσης της ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχει ως εξής:

«1. Η Ολομέλεια εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στο περιεχόμενο του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Παρά τις βελτιώσεις, που επήλθαν, μετά την αποδοχή σχετικών προτάσεων του δικηγορικού σώματος, οι προτεινόμενες διατάξεις δεν επιλύουν τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί, δεν απλοποιούν και δεν επιταχύνουν τη διαδικασία αλλά αντιθέτως, διαιωνίζουν ένα δικονομικό καθεστώς πολυνομίας και κακονομίας.

Η εισαγωγή της πιλοτικής δίκης στις πολιτικές υποθέσεις, όπως, κατ’ επανάληψη, έχουμε επισημάνει, καταστρατηγεί βασικά δικονομικά δικαιώματα των πολιτών, περιορίζει το δικαίωμά τους στη δικαστική προστασία και ενεργεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των αδυνάτων αφού στο ρυθμιστικό της πεδίο είναι βέβαιο ότι θα υπαχθούν υποθέσεις συμφερόντων τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, δανειοληπτών και του ιδίου του Δημοσίου.

Η ολομέλεια εμμένει στην προηγούμενη απόφασή της και προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων αμέσως μετά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων να λάβουν αποφάσεις για την αποχή των μελών τους από όλες τις πιλοτικές δίκες πολιτικών υποθέσεων.

2. Μέσα σε δύο χρόνια από την ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα προωθείται η τρίτη τροποποίηση των διατάξεών του.

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΙΣΧΟΣ: ΑΦΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΠολΔ !!!

ΠΑΡΟΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΕΙΧΕ ΑΙΤΗΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ
Γιατί άραγε το Υπουργείο Δικαιοσύνης συστηματικά απέκλεισε όλες τις Δικαστικές Ενώσεις από όλες τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και νομοθετικές διαδικασίες για τις αλλαγές στην Δικαιοσύνη ;;; Μάντεψε...
Ένωση Δικαστών: Παρατηρήσεις στις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας»

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αιτήθηκε επίσημα τη συμμετοχή της στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, προκειμένου να συνεισφέρει στην επιστημονική συζήτηση, ώστε να αξιοποιήσει ο νομοθέτης την συλλογική πείρα του Δικαστικού Σώματος με σκοπό την αρτιότερη νομοθέτηση. Δυστυχώς το Υπουργείο αρνήθηκε να συμπεριλάβει την Ένωσή μας στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή, όπως συστηματικά απέκλεισε όλες τις Δικαστικές Ενώσεις από όλες τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και νομοθετικές διαδικασίες που σχετίζονται με τροποποίηση νομοθετημάτων που επηρεάζουν την επαγγελματική και υπηρεσιακή ζωή δικαστών και εισαγγελέων (νέος νόμος για ΕΣΔΙ, νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων κ.α.). Αποτέλεσμα αυτής της στάσης είναι η Ένωση να ενημερωθεί επίσημα για το περιεχόμενο του προωθούμενο νομοσχεδίου κατά τη θέση του σε διαβούλευση στα τέλη Αυγούστου, με συντομότατη ημερομηνία εκπνοής της διαβούλευσης την 02.09.2021. Είναι σαφές ότι η στάση αυτή δεν διευκολύνει καθόλου την ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και διαμορφώνει ασφυκτικές χρονικά συνθήκες, προκειμένου οι προτάσεις μας για την αναμόρφωση του ΚΠολΔ να έχουν την αναγκαία πληρότητα. Ακολούθως παρακάτω εκτίθεται ο σχολιασμός και η θέση μας επί των πιο δραστικών κατά τη γνώμη μας αλλαγών του Κώδικα και ιδίως εκείνων στις οποίες είναι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις ή και η πλήρης απόσυρσή τους.

20Α: Πιλοτική δίκη στον ΑΠ

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΠολΔ !!! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ !!!

 Αποχή από τα καθήκοντα των δικαστικών επιμελητών από 17.9.2021 έως και 21.9.2021 αποφάσισε η ΟΔΕΕ. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα ακόλουθα:

"Η επανειλημμένη απόρριψη των προτάσεων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 973 και 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η μακρά δυσλειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας των Αντιπροσώπων της, που ελήφθη στις 27 Αυγούστου 2021 και εξουσιοδότησης προς την Εκτελεστική Γραμματεία, οδήγησαν, στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, έπειτα και από την τελευταία άκαρπη συνάντηση εκπροσώπων της Εκτελεστικής Γραμματείας με εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε απόφαση και εισήγηση προς τους οικείους Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών για προειδοποιητική πλήρη αποχή των δικαστικών επιμελητών - μελών τους από όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες, κατά το χρονικό διάστημα από 17.9.2021 έως και 21.9.2021, στο πλαίσιο ομόφωνα αποφασισμένων κλιμακούμενων δυναμικών ενεργειών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αποχής, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση και εισήγηση, δεν θα χορηγούνται άδειες εξαίρεσης από τους οικείους Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών για οποιεσδήποτε επιδόσεις, πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, διαπιστωτικές εκθέσεις. Εξαιρούνται της αποχής, περιοριστικά και μόνο, οι επιδόσεις διαδικασιών ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν γαμικές διαφορές (διατροφές, μετοικήσεις), για τις οποίες δεν θα απαιτείται άδεια από τον οικείο Σύλλογο.

Οι θέσεις της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

ΒΕΡΒΕΣΟΣ(ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ): ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΠολΔ !!!

 Με στοχευμένη αποχή από όλες τις πιλοτικές δίκες προειδοποιεί την Κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, αν "περάσει" ο νόμος που επιφέρει στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αλλαγές με τις οποίες ο νομικός κόσμος έχει εκφράσει έντονα τις διαφωνίες του.

Ο κ. Βερβεσός συγκεκριμένα, προλογίζοντας την διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση - παρέμβαση με θέμα «Τροποποίηση Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Όπισθεν ολοταχώς! Η πιλοτική δίκη στη δίνη της εξυπηρέτησης συμφερόντων», που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη, κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι με τις αλλαγές που επιχειρεί να επιφέρει στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με το πρωθούμενο σχέδιο νόμου, ενεργει «σε βάρος της προστασίας της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών και δη των πλέον ευάλωτων».

Επισημανε, μάλιστα, ότι «σε περίπτωση που η κυβέρνηση εμμείνει στις θέσεις της, η Ολομέλεια έχει ήδη αποφασίσει να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις του Σώματος».

Και συνέχισε λέγοντας ότι:« Απέναντι στην εξουσιαστική εμμονή και την αλαζονική έπαρση όσων ισχυρίζονται ότι "ο νόμος θα περάσει", με την ίδια επιμονή, συνέπεια και αυταπάρνηση, τους διαμηνύουμε ότι δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε σε στοχευμένη αποχή από όλες τις πιλοτικές δίκες».

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αφού ανέφερε τις διατάξεις με τις οποιες διαφωνεί το δικηγορικό Σώμα εστίασε ιδιαίτερα στην «εμμονή της Κυβέρνησης», όπως χαρακτηριστικά είπε, να εισάγει την πιλοτική δίκη στις πολιτικές υποθέσεις.

Αναλυτικότερα ανέφερε:

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ «ΜΑΚΕΛΕΙΟ» ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!! ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ...ΑΡΠΑΓΗΣ !!!

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_49.htmlΣτο άψε – σβήσε θα σου παίρνουν το σπίτι

Επιταχύνουν τις διαδικασίες πλειστηριασμών ακινήτων, χάριν ποιων, κύριε πρωθυπουργέ; Για τα κοράκια που περιμένουν στη γωνία;

-Άκουσον, άκουσον: Θα μειώνεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ η τιμή πώλησης, χωρίς δικαστική απόφαση
-Άθλιος όρος: Τα ευάλωτα νοικοκυριά, για να έχουν προστασία, θα πρέπει να… προσφέρουν την κυριότητα του ακινήτου τους!Χάνεις στο άψε-σβήσε το σπίτι σου, τα ακίνητο που με θυσίες κατάφερες να αποκτήσεις, να στεγάσεις την οικογένειά σου, να ανοίξεις ένα μαγαζί, να στήσεις μια δουλειά.

Και ξαφνικά όλα αυτά τα χάνεις, σε πετάει στον δρόμο η τράπεζα, τα γνωστά funds, που έχουν στήσει τα «μαγαζάκια» τους και μπιτ παρά μένεις στον δρόμο.

Τη… βόμβα περικλείει στις διατάξεις του ο νέος Κώδικας Πολιτικής Οικονομίας, που ξαφνικά συντάχθηκε και πλέον είναι σε δημόσια διαβούλευση και στο άψε-σβήσε θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο, που θα μας κάνει ποδαρικό σε λίγες μέρες. Και αμέσως θα ξεκινήσουν οι πλειστηριασμοί ακινήτων, η τιμή των οποίων αυτόματα θα μειώνεται μετά τον δεύτερο και τον τρίτο πλειστηριασμό, προσαρμόζοντας το καθεστώς των πλειστηριασμών στον νέο πτωχευτικό νόμο, με την… παροχή δεύτερης ευκαιρίας, λες και στον δεύτερο πλειστηριασμό θα βρει λεφτά ο ιδιοκτήτης της κατοικίας και δεν θα χάσει το σπίτι του.

Χάρη στις τράπεζες και στα funds

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠολΔ: Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ !!!

 


Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, διοργανώνει διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση – παρέμβαση, την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00. με θέμα: «Τροποποίηση Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Όπισθεν ολοταχώς! Η πιλοτική δίκη στη δίνη της εξυπηρέτησης συμφερόντων».

Ομιλητές:
  • Δημήτρης Κράνης, Επίτιμος Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου
  • Κωνσταντίνος Καλαβρός, Ομότιμος Καθηγητής ΔΠΘ,
  • Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ,
  • Σπυρίδων Τσαντίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
  • Νικολέττα Μπασδέκη, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας
  • Θεμιστοκλής Κλουκίνας, Δικηγόρος Αθηνών .
  • Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Ευστάθιος Κουτσοχήνας

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός

Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

FAST TRACK ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ FUNDS !!! ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ !!!

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_49.htmlΤι προβλέπει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας για τους πλειστηριασμούς – Πώς θα μειώνεται η τιμή του πλειστηριάσματος


Δυσκολεύουν οι ανακοπές των πλειστηριασμών όπως προκύπτει από το νέο κείμενο του κώδικα πολιτικής δικονομίας ο οποίος βγήκε σε διαβούλευση. Συγχρόνως ο νέος κώδικας επιχειρεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αλλαγή της τιμής του πλειστηριάσματος με αυτόματο τρόπο όταν αυτή θεωρείται υψηλή και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι.

Η μείωση της τιμής φθάνει μέχρι 35% συνολικά και δεν ορίζεται από το Δικαστήριο όπως νωρίτερα με βάση τα όσα προβλέπει ο κώδικας που βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης. ;Eτσι αντιμετωπίζεται ένα κρίσιμο θέμα που οδηγούσε τα ακίνητα σχεδό υποχρεωτικά στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 2 Σεπτεμβρίου και οι τράπεζες και οι servicers θα καταθέσουν εντός της εβδομάδας τις παρατηρήσεις τους.

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται λοιπόν ως προς τον τρόπο καθορισμού της τιμής του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον στο τίμημα ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας ορίζει την αλλαγή του τιμήματος και όχι το δικαστήριο όπως μέχρι πρότινος.

Πώς μειώνεται η αρχική τιμή του πλειστηριάσματος

Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΠολΔ !!! ΠΡΟΚΡΙΝΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!

 


Ενστάσεις των δικηγόρων για τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας


Σειρά ενστάσεων για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς μεταξύ άλλων «διαιωνίζει το καθεστώς πολυνομίας και κακονομίας και προκρίνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των τραπεζών και των οικονομικά ισχυρών σε βάρος της προστασίας της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών και δη των πλέον ευάλωτων», διατυπώνει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων σε ανακοίνωση που εξέδωσε, κατόπιν συνεδρίασης της. Ακόμη, η Συντονιστική Επιτροπή τάσσεται κατά της εισαγωγής του θεσμού της πιλοτικής δίκης στις πολιτικές υποθέσεις και αναφέρει πως προτίθεται να εισηγηθεί την παράταση αποχής των δικηγόρων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου από πλειστηριασμούς ευάλωτων νοικοκυριών.

Ειδικότερα, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 23.8.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει τα εξής:

«1. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ, παρά τις όποιες βελτιωτικές ρυθμίσεις του, δεν επιλύει τα προβλήματα, που αναδείχθηκαν από την εφαρμογή του ν. 4335/2015, διαιωνίζει το καθεστώς πολυνομίας και κακονομίας και προκρίνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των τραπεζών και των οικονομικά ισχυρών σε βάρος της προστασίας της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών και δη των πλέον ευάλωτων. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εμμονή της κυβέρνησης να εισάγει το θεσμό της πιλοτικής δίκης στις πολιτικές υποθέσεις. Η πρόβλεψη της πιλοτικής δίκης, πέραν των ζητημάτων συνταγματικότητας που εγείρονται ως προς τον διάχυτο δικαστικό έλεγχο, στερεί από τους πολίτες την κρίση και προστασία στους προβλεπόμενους βαθμούς δικαιοδοσίας και στο ρυθμιστικό της πλαίσιο είναι βέβαιο ότι θα υπαχθούν, κυρίως, υποθέσεις τραπεζικών συμβάσεων και δανείων, εργατικών διαφορών και υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

ΕΛΛΗΝΑ ΞΥΠΝΑ: ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΔΙΧΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΟΥ !!!

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_49.html


Χαρίζουν στις τράπεζες και στα κοράκια τα funds το σπίτι και την επιχείρησή σου !!!

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ !!!

 ΜΗΠΩΣ ΔΟΥΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ;;;Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Συγκεκριμένα το αντικείμενο της επιτροπής είναι η τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κυρίως με γνώμονα το έργο της Ομάδας Εργασίας που συνεστήθη με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 5542/Φ.325/24-1-2019, προκειμένου να προβεί σε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων του ΚΠολ.Δ. που επέφερε ο ν. 4335/2015.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της, έως την 31η Ιανουάριου 2021.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΤΟ ΚΠολΔ !!!

 Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αφενός εξομοιώνεται η ευθύνη των άμισθων υποθηκοφυλάκων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με την ευθύνη των υπολοίπων άμισθων δημόσιων λειτουργών και δη τόσο ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις καταλογισμού, όσο και ως προς την τηρούμενη διαδικασία.

Αφετέρου, θεσπίζεται, επί κατασχέσεως και πλειστηριασμού ακινήτων, υποχρέωση του δικαστικού επιμελητή να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα και την έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή, που προβλέπεται από το π.δ. 59/2016, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, γεγονός που προσφέρει δυνατότητα στον καθένα, που θα έχει πρόσβαση στον φάκελο του πλειστηριασμού, να ενημερώνεται πληρέστερα για την κατάσταση του ακινήτου και τον τρόπο εκτίμησης της εμπορικής αξίας του.

Τέλος, στην περίπτωση, που ένας διάδικος προβαίνει εγνωσμένα και δημόσια σε ομολογία, η οποία αναιρεί την πραγματολογική βάση επί της οποίας στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη δικαστική απόφαση, παραδεχόμενος έτσι ότι εξαπάτησε την ελληνική Δικαιοσύνη και την ώθησε σε δικανική κρίση που βασίσθηκε σε ψευδή στοιχεία, δίνεται η δικονομική δυνατότητα επανόρθωσης της αδικίας στον ζημιωθέντα διάδικο με την καθιέρωση σχετικού λόγου αναψηλάφησης.

Συγκεκριμένα, τα άρθρα 28 - 31 του σ/ν «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» αναφέρουν:

Τρίτη 12 Μαΐου 2020

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΚΠολΔ: ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ !!!Τη δυνατότητα επίδοσης εγγράφου με ηλεκτρονικά μέσα προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων, στο προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται πως η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται συντελεσμένη μόνο εφόσον επιστραφεί στον διενεργούντα την επίδοση δικαστικό επιμελητή, ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής του εγγράφου, η οποία φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας νέο άρθρο 122 Α.

Με την παρ. 1 του νέου άρθρου 122Α Κ.Πολ.Δ, ορίζεται ότι η επίδοση κάθε εγγράφου, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 122 Κ.Πολ.Δ., είναι δυνατόν να διενεργείται και με ηλεκτρονικά μέσα.

Ο κατά τόπο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής πρέπει να είναι πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό, διορισμένος στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη διαμονή ή την έδρα του, όταν γίνεται η επίδοση, εκείνος προς τον οποίο αυτή απευθύνεται.

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

ΝΕΑ ΒΟΜΒΑ ΑΡΘΡΟΥ 1004 ΚΠολΔ: ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΩΝ !!!

ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Στους πλειστηριασμούς που θα επιεσπεύδουν εφεξής το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα πλειστηριάσματα θα πηγαίνουν κατά 100% στις τράπεζες που, έτσι, θα βάλουν χαριστικά στα χέρια τους το σύνολο της ελληνικής ιδιωτικής περιουσίας, χωρίς να επιβαρυνθούν ούτε με το κόστος της επίσπευσης των πλειστηριασμών, που θα φορτωθεί στους φορολογούμενους, δλδ και στους δανειολήπτες που θα χάσουν τα σπίτια τους.
Δεν υπάρχουμε οι Έλληνες !!! Στην Ελλάδα του 2018, οι δανειολήπτες θα χρηματοδοτούν τους πλειστηριασμούς των σπιτιών τους, διευκολύνοντας τις τράπεζες να τους τα πάρουν !!!


Η «αναγκαστική εκτέλεση»… του οφειλέτη 

του Αργύρη Αργυριάδη -Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω- Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή & Διαχειριστή Αφερεγγυότητας

Όταν ακούει ο ανυποψίαστος πολίτης τον όρο «αναγκαστική εκτέλεση» πιθανότατα πάει ο νους του σε κάποια θανατική καταδίκη «δια τυφεκισμού». Ωστόσο, ο όρος αναφέρεται σε μια νομικά ρυθμισμένη διαδικασία, με την οποία οι φορείς της νομιμοποιημένης βίας (δηλαδή τα πολιτειακά όργανα εκτελέσεως) εξαναγκάζουν έναν οφειλέτη σε συμμόρφωση με το περιεχόμενο μιας υποχρέωσής του που έχει διαγνωσθεί δικαστικά.

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & 1ης ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΞΕΧΑΣΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠολΔ ΗΛΙΘΙΕ !!!

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 1ης ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΦΤΩΧΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΛΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Η πραγματική προστασία της 1ης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, δηλαδή η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, καταργήθηκε την 31/12/2014, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου δεν την ανανέωσε, ενώ την ίδια σκληρή μνημονιακή απαίτηση των δανειστών και της ΤτΕ ακολούθησε στη συνέχεια και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ, που δεν τόλμησε ποτέ να την επαναφέρει.
Παράλληλα, με το νέο, τραπεζοκεντρικό ΚΠολΔ, που ψήφισε η κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2015, καθ' υπόδειξη της ΤτΕ και των δανειστών, ενώ ο οφειλέτης χάνει το σπίτι του στον πλειστηριασμό για χρέη στο δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, επειδή τα χρήματα του πλειστηριάσματος πηγαίνουν κατά 65% πρώτα στις τράπεζες, για να καλύψουν οφειλές από δάνεια και κάρτες, αυτός συνεχίζει να χρωστά στο δημόσιο και τα ταμεία, με αποτέλεσμα, όχι μόνο να χάνει την περιουσία του, αλλά να κινδυνεύει να καταλήξει και στη φυλακή, αφού οι οφειλές σε δημόσιο και ταμεία είναι ποινικοποιημένες.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται από το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι γίνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τις αρχές του 2017, να λειτουργούν στην πράξη ως χαριστικοί πλειστηριασμοί υπέρ των τραπεζών, αφού τα πλειστηριάσματα καταλήγουν κατά 65% σε αυτές.
Έτσι, οτιδήποτε αποκαλείται σήμερα ως προστασία της 1ης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, ανήκει μόνο στη σφαίρα της φαντασίας όσων την επικαλούνται !!!

ΚΛΙΚ ΕΔΩ :ΣΕ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ :

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

ΚΟΚΚΙΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΚΛΠ ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΒΟΜΒΑ 100% ΣΤΟΝ ΚΠολΔ !!!

ΣΤΟ 100% - ΑΠΟ ΤΟ 65% ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ - ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ 01/01/2018
Με το νέο, τραπεζοκεντρικό ΚΠολΔ, που ψήφισε η κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2015, ενώ ο οφειλέτης χάνει το σπίτι του στον πλειστηριασμό για χρέη σε εργαζόμενους ή/και δημόσιο ή/και ασφαλιστικά ταμεία, επειδή τα χρήματα του πλειστηριάσματος πηγαίνουν κατά 65% σήμερα - ΚΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ 01/01/2018 - πρώτα στις τράπεζες, για να καλύψουν οφειλές από δάνεια και κάρτες, αυτός συνεχίζει να χρωστά στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με αποτέλεσμα, όχι μόνο να χάνει την περιουσία του, αλλά να κινδυνεύει να καταλήξει και στη φυλακή, αφού οι οφειλές σε εργαζόμενους, δημόσιο και ταμεία είναι ποινικοποιημένες !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :


Θα προηγούνται των τραπεζών μόνον οι εργαζόμενοι και ο ΕΝΦΙΑ !!!
Οι εργαζόμενοι μόνο για τους μισθούς του τελευταίου 6μήνου, ενώ εξαιρούνται του προνομίου όλοι οι εργαζόμενοι με μπλοκάκια, που αντιμετωπίζονται ως κοινοί πιστωτές !!!

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ: ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΣ ΚΠοΛΔ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!

ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Με το νέο, τραπεζοκεντρικό ΚΠολΔ, που ψήφισε η κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2015, ενώ ο οφειλέτης επιχειρηματίας χάνει το σπίτι του στον πλειστηριασμό για χρέη σε εργαζόμενους, δημόσιο ή/και ασφαλιστικά ταμεία, επειδή τα χρήματα του πλειστηριάσματος πηγαίνουν κατά 65% πρώτα στις τράπεζες, για να καλύψουν οφειλές από δάνεια και κάρτες, αυτός συνεχίζει να χρωστά στους εργαζόμενους, το δημόσιο και τα ταμεία, με αποτέλεσμα, όχι μόνο να χάνει την περιουσία του, αλλά να κινδυνεύει να καταλήξει και στη φυλακή, αφού οι οφειλές σε εργαζόμενους, δημόσιο και ταμεία είναι ποινικοποιημένες !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :


Ξηλώνεται η πρώτη μνημονιακή ψευτομεταρρύθμιση !!!

Τελικά η είδηση επιβεβαιώθηκε. Το «ξήλωμα» της πρώτης μνημονιακής ρύθμισης είναι γεγονός. Με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης οι εργαζόμενοι επανέρχονται πρώτοι στη σειρά κατάταξης εξόφλησης οφειλών επιχειρήσεων, πάνω από τις τράπεζες, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία. Ήδη η σχετική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και πιστωτών έχει επιτευχθεί μετά από διαπραγμάτευση Τσακαλώτου – Αχτσιόγλου με τους επικεφαλής των «θεσμών».

του Στάθη Σχινά

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι η πρώτη μνημονιακή «μεταρρύθμιση» που καταργείται.Η τοποθέτηση των τραπεζών – αντί των εργαζομένων και των ασφαλιστικών Ταμείων- στην κορυφή της λίστας των «πιστωτών» σε ρευστοποίηση, εκκαθάριση, πλειστηριασμό και όποια άλλη μορφή αναγκαστικής εκτέλεσης είχε νομοθετηθεί το 2015 μεν αλλά είναι παλιότερη ιστορία.

SSL Certificates