Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ
Κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, συντονίζοντας όλες τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές για το ξέπλυμα χρήματος στην ΕΕ. Αυτό προβλέπει σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αναμένεται να εγκρίνει αύριο το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin).Τα πρόσφατα σκάνδαλα που σχετίζονταν με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ορισμένες τράπεζες της ΕΕ (π.χ. Γερμανία, Μάλτα, Εσθονία, Δανία, κ.α.) έχουν εγείρει ανησυχίες για το γεγονός ότι οι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν υπόκεινται πάντα σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα συμπεράσματα που θα υιοθετήσει το Ecofin θα καθορίζουν μια σειρά βραχυπρόθεσμων μέτρων για να διορθωθεί η κατάσταση.

Βασικός κορμός της πρότασης αυτής είναι να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) στην εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα ο κίνδυνος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα συγκεντρωθούν οι εξουσίες που αφορούν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον χρηματοπιστωτικό τομέα και θα ενισχυθεί η εντολή της, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες υπόκεινται σε αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία από όλες τις αρμόδιες αρχές και ότι οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες.
SSL Certificates