.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΛΤΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΛΤΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ !!!

 Η προθεσμία 15 ημερών της ΕΛΤΕ που προκαλεί σοκ σε ορκωτούς και εισηγμένες

Σφίγγει τον κλοιό του ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης η οποία χθες 25/2 απέστειλε επιστολή στους ορκωτούς εταιριών δημοσίου συμφέροντος (εισηγμένες, και μη εισηγμένες ασφαλιστικές και τράπεζες) με την οποία τους καλεί εντός 15 ημέρων από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2020 να υποβάλλουν και μάλιστα με ηλεκτρονικό τρόπο αντίγραφο της συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου που υποβάλλεται προς την Επιτροπή Ελέγχου κάθε ελεγχόμενης εταιρίας.

Εργαλείο εντοπισμού ατασθαλιών

Σημειώνεται ότι η συμπληρωματική έκθεση ελέγχου υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκθεση ελέγχου και δεν δημοσιοποιείται. Περιέχει ωστόσο πολύ κρίσιμα στοιχεία τα οποία πρώτον επιτρέπουν στην ΕΛΤΕ να ελέγξει το έργο του ορκωτού και ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ελέγξει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου αλλά και της ίδιας της εισηγμένης.

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ !!!

ΕΝΩ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΠΛΑΤΕΣ ΚΑΙ Η ΤτΕ...
Επιστολή προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και την Τράπεζα της Ελλάδος απέστειλε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης (ΕΛΤΕ) καλώντας τα μέλη της πρώτης (δηλαδή τις τράπεζες) να εφαρμόσουν τη νομοθεσία, που προβλέπει την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να αποστέλλουν τις επιστολές επιβεβαίωσης των τραπεζικών υπολοίπων των λογαριασμών υπολοίπων καταθέσεων, εγγυήσεων, χορηγήσεων κλπ απευθείας στους ορκωτούς και όχι στις διοικήσεις των εταιριών.Παραβιάζουν το νόμο

Από το περιεχόμενο της επιστολής προκύπτει ότι ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα επικαλούμενα το τραπεζικό απόρρητο παραβιάζουν συστηματικά το νόμο με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ελεγκτές να κάνουν τη δουλειά τους.

Ο νόμος που προβλέπει την υποχρέωση των τραπεζών να διαβιβάζουν απευθείας τα στοιχεία στους ορκωτούς ελεγκτές είναι ο 4170/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 35 που προβλέπει ότι «για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των υποχρεωτικών ελέγχων, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, όταν τους ζητείται κατά τον προσήκοντα τρόπο από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία η επιβεβαίωση υπολοίπου λογαριασμών πελατών τους, να παρέχουν εγγράφως τις σχετικές πληροφορίες απευθείας στους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία, χωρίς να είναι επιτρεπτή η επίκληση του τραπεζικού απορρήτου.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Η ΕΛΤΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!
Σε θεματικό έλεγχο των non audit services (μη ελεγκτικών υπηρεσιών) των ελεγκτικών εταιριών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών θα προχωρήσει το αμ
έσως επόμενο διάστημα η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Ο έλεγχος από την ΕΛΤΕ θα έχει ως σκοπό να διαπιστώσει αν και κατά πόσο οι ελεγκτικές εταιρίες ή τα δίκτυα αυτών (συμβουλευτικά- φορολογικά-νομικά τμήματα) έχουν παραβιάσει την απαγόρευση και εφ’ όσον την έχουν παραβιάσει μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως 1 εκ ευρώ ανά οικονομικό έτος ελέγχου όπως ανέφερε ο Α Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ και μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος μιλώντας χθες στην εκπομπή Market Watch στο Action24. 

Επισημαίνεται ότι τη βασική ευθύνη για την παρακολούθηση τήρησης της νομιμότητας εντός των εταιριών φέρει η Επιτροπή Ελέγχου η οποία οφείλει να εγκρίνει κάθε παρεχόμενη μη ελεγκτική εργασία κατά τη διάρκεια του τακτικού ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξουν ευρήματα πέραν της τιμωρίας των ορκωτών η ΕΛΤΕ είναι υποχρεωμένη να παραπέμψει την υπόθεση των Επιτροπών Ελέγχου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κανονισμός 537/2014 για το σκέ
λος των μη επιτρεπόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών προβλέπει τα εξής:

Ο ορκωτός ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο που διενεργεί υποχρεωτικό έλεγχο οντότητας δημόσιου συμφέροντος ή οποιοδήποτε μέλος του δικτύου στο οποίο ανήκει ο ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο δεν δύναται να παρέχει άμεσα ή έμμεσα στην ελεγχόμενη οντότητα, στην οικεία μητρική επιχείρηση ή στις ελεγχόμενες από την ελεγχόμενη οντότητα επιχειρήσεις της εντός της Ένωσης απαγορευμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες κατά: 
α) το διάστημα από την έναρξη της περιόδου που ελέγχεται έως την έκδοση της έκθεσης ελέγχου και 
β) το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος από την περίοδο που αναφέρεται στο στοιχείο α) σε σχέση με τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο

Οι απαγορευμένες υπηρεσίες

Τρίτη 19 Μαΐου 2020

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ MLS: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΤΕ, ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ !!!
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΤΕ ΓΙΑ MLS, ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ !!!


1. MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω email mail [at] mls.gr

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ μέσω email info@cmc.gov.gr


ΘΕΜΑ : Αίτημα κοινοποίησης πορίσματος ΕΛΤΕ και παροχής ενημέρωσης

Κυρίες/Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή , ενεργώντας ως πληρεξούσιοι δεκάδων μετόχων και ομολογιούχων της MLS οι οποίοι παράλληλα είναι και μέλη της Ένωσης μας, σας καταθέτουμε αίτημα να μας χορηγήσετε αντίγραφο του πορίσματος της ΕΛΤΕ που παρέλαβε η Ε.Κ. στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας (σύμφωνα με τον οικονομικό τύπο)

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΤΕ !!!
Ο φορέας που εποπτεύει εισηγμένες και έχει ως αποστολή της την εξασφάλιση της διαφάνειας...δεν έχει δημοσιεύσει ισολογισμό για την οικονομική χρήση του 2016 !!!

Στην αφαίρεση της άδειας του ορκωτού ελεγκτή που ήλεγξε τις οικονομικές καταστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την οικονομική χρήση του 2016 προχώρησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης. 

Το όνομα του ορκωτού ελεγκτή ο οποίος κατέχει κορυφαία θέση στην διοίκηση της εταιρίας ορκωτών ελεγκτών Διεθνής Ελεγκτική έχει ήδη αφαιρεθεί από το δημόσιο μητρώο αδειοδοτημένων ελεγκτών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες πέρα από την αφαίρεση αδείας του ορκωτού η ΕΛΤΕ επέβαλε και πρόστιμο στη Διεθνής Ελεγκτική ενώ η αφαίρεση αποφασίστηκε καθώς μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο της ΕΛΤΕ διαπιστώθηκε «ανύπαρκτος» φάκελος σε οντότητα δημοσίου συμφέροντος η οποία δημιουργεί και συστημικούς κινδύνους την οποία είχε υποτίθεται ελέγξει ο συγκεκριμένος ορκωτός. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα της ισολογισμό χρήσης του 2017 (είναι κενό το συγκεκριμένο link) ενώ για το 2018 έχει αναθέσει τον έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων στη Διεθνή Ελεγκτική με αμοιβή 2604 ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

ΕΦΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ ΣΕ 40 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ !!!

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΕΕΣ FOLLI FOLLIE...
Ζητά τα πρακτικά των επιτροπών ελέγχου και απειλεί με κυρώσεις !!!Τα πρακτικά των Επιτροπών Ελέγχου έχει ζητήσει σύμφωνα με πληροφορίες από 40 εισηγμένες επιχειρήσεις η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης. 

Στις 40 εταιρίες περιλαμβάνονται όλες οι εισηγμένες που συμμετέχουν στο δείκτη FTSE 25 υψηλής κεφαλαιοποίησης. 

Η ΕΛΤΕ αφού στα τέλη του περασμένου χρόνου είχε στείλει σχετικό ερωτηματολόγιο στις εισηγμένες προχωρά πλέον σε έλεγχο ώστε να διαπιστώσει αν τηρείται η νομοθεσία ώστε να προληφθούν φαινόμενα τύπου Folli Follie. 

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ήδη σε ορισμένες εταιρίες επικρατεί αναστάτωση καθώς δεν έχει τηρηθεί η νομοθεσία καθώς από το νόμο 4449/2017 προβλέπεται η λειτουργία τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με συγκεκριμένες κρίσιμες αρμοδιότητες και μάλιστα με τη συμμετοχή ενός τουλάχιστον μέλους που πρέπει να είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.
SSL Certificates