Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021

«ΔΑΓΚΩΝΟΥΝ» ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ» ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ !!!
Το μυαλό του καθενός είναι υπεύθυνο για ότι συμβαίνει στον ίδιο! Είναι γνωστό ότι διάφορα λαμόγια με τον έναν ή τον άλλον τρόπο παραμυθιάζουν επιχειρηματίες που βρίσκονται με το ένα πόδι στην φυλακή ότι μπορούν να "καθαρίσουν" για αυτούς έναντι μιας μικρής βαλιτσούλας. Φυσικά το ποίημα που λένε είναι ότι τα χρήματα δεν προορίζονται για τους ίδιους αλλά για τους δικαστές της έδρας!

Έτσι 3 εκ των λαμογίων που αναφέραμε παραπάνω, οι 2 δικηγόροι και ο ένας δημοσιογράφος, που τυγχάνει να έχουν το ίδια επίθετα με τρεις ανώτατους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς όπως μαθαίνουμε αλωνίζουνε στις "πιάτσες των υποδίκων" και πουλάνε εκδούλευση.

Ο ένας λέει ότι ο τάδε ανώτατος εισαγγελέας είναι αδερφός του πατέρα του και κάθε Κυριακή τρώνε μαζί και οι άλλοι με παρόμοιες δικαιολογίες πείθουν τους αφελείς ότι θα τους βοηθήσουν.

Μια τέτοια συζήτηση με πρωταγωνιστή έναν εκ των 3 και θύμα γόνο πάμπλουτης οικογένειας με βαρύ κακούργημα στην πλάτη, έγινε πριν λίγες μέρες σε πασίγνωστο στέκι του Κολωνακίου.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ(ΜΠρΠατρ 665/2021) : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ !!!
Αναστολή της ενέργειας της διαταγής πληρωμής ως τίτλου για την αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης, εφόσον πιθανολογείται η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού ή η απαρχής ανυπαρξία της απαίτησης ή η απουσία επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης !!!


Κατ’ ουσίαν βάσιμη κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών (665/2021) αίτηση ανάκλησης, κατ' άρθρο 724 παρ. 2 του ΚΠολΔ, του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης.

Ειδικότερα, οι αιτούντες, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων παράνομη και καταχρηστική ενέργεια της καθ' ης η αίτηση, αναφορικά με την έκδοση της διαταγής πληρωμής, δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε συντηρητική κατάσχεση, καθώς και τη μη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης και επικείμενου κινδύνου για την επιβολή του ως άνω ασφαλιστικού μέτρου, ζήτησαν να ανακληθεί η γενομένη από την καθ’ ης στα χέρια οκτώ πιστωτικών ιδρυμάτων συντηρητική κατάσχεση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η διαταγή πληρωμής δεν είναι μόνο τίτλος εκτελεστός, αλλά είναι και τίτλος για την αυτοδύναμη εκ μέρους του δανειστή επιβολή του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης αι, μάλιστα, αμέσως μόλις εκδοθεί, δίχως δηλαδή να χρειάζεται η προηγούμενη επίδοσή της στον οφειλέτη.

Έτσι και εν προκειμένω, η ως άνω διαταγή πληρωμής, καθώς και το πρώτο απόγραφο εκτελεστό αυτής, δεν επιδόθηκαν στους αιτούντες με επιταγή προς εκτέλεση. Εν συνεχεία, η καθ' ης προέβη σε συντηρητική κατάσχεση εις χείρας τρίτων κατά των αιτούντων.

Περαιτέρω, σε περίπτωση αυτοδύναμης επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης με τίτλο διαταγή πληρωμής, κατ’ άρ. 724 παρ. 1 του ΚΠολΔ, μπορεί να διαταχθεί η αναστολή της ενέργειας της διαταγής πληρωμής -ολικά ή εν μέρει- ως τίτλου για την παραπάνω αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης και την ανάκληση αυτής, αν έχει ήδη υλοποιηθεί, εφόσον πιθανολογείται η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού ή η απαρχής ανυπαρξία της απαίτησης, για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, καθώς και εφόσον δεν πιθανολογείται επικείμενος κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωση για την επιβολή της.

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕΠΟΝΗΣ: ΟΙ "ΕΠΙΤΙΜΟΙ" !!!Του Γρηγόρη Ζ. Πεπόνη
Αντεισαγγελέας ΑΠ ε. τ.


Ο λόγος για τους θεσμούς και πάλι. Λόγος συχνός, αλλά και φλύαρος πολλές φορές στην τρέχουσα νεοελληνική πραγματικότητα, με ευδιάκριτη σκοπιμότητα και διαφανή κίνητρα, επιλεκτικός και αντιφατικός, κατά την προσέγγιση των ζητημάτων, ενίοτε.

Αφορμή και ερέθισμα η νομοθετική μεταβολή που επήλθε ως προς τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και η θεσμοθετηθείσα δυνατότητα να επιλέγεται για την θέση αυτή και Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου «επί τιμή», με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά πρόταση του τελευταίου και γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό αυτής, για την καταλληλότητα του προτεινομένου προσώπου.

Με δεδομένο ότι, πέραν του ανθρώπινου λόγου που μπορεί όχι μόνο να εκφράζει τα πράγματα αλλά και να τα υποκαθιστά όταν ελλείπουν, υπάρχει πάντα και η ζώσα πραγματικότητα, απέριττη, αψιμυθίωτη και, πλειστάκις, αποκαλυπτική ανομολόγητων προθέσεων και σκοπιμοτήτων, οσάκις και εφ’ όσον βεβαίως αυτές συντρέχουν, από τις αντιδράσεις που αρχήθεν και προ της ψήφισης της σχετικής νομοθετικής τροπολογίας εκδηλώθηκαν και τις επ’ αυτών διευκρινίσεις που εδόθησαν, θα εστιάσουμε στις προερχόμενες από την δικαστική πλευρά και μόνον.

Κατ΄αρχάς, συνιστά κοινόν τόπο και αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα ότι οι Αντεισαγγελείς του Ανωτάτου Ακυρωτικού, εν ενεργεία και επίτιμοι, τυγχάνουν πρόσωπα άκρως εξειδικευμένης και ιδιάζουσας νομικής «τεχνογνωσίας», με συσσωρευμένη μακρά και πλουσιότατη επιστημονική εμπειρία, απολύτως αναγκαία και πολύτιμη για τις επιδιώξεις και τους στόχους της Αρχής για την οποίαν πρόκειται και όχι μόνον, λόγον για τον οποίον και επιλέγονται για την συγκεκριμένη, αλλά και άλλες, αντίστοιχες των εξειδικευμένων προσόντων τους, θέσεις.

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΠΛΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ !!!
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, αφού έκρινε παραδεκτή τη σώρευση στο ίδιο δικόγραφο ανακοπής λόγων τόσο κατά του κύρους της επίδικης διαταγής πληρωμής όσο και της επιταγής προς εκτέλεση της επισπευδόμενης επί τη βάσει της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής αναγκαστικής εκτέλεσης, έκανε δεκτή την ένσταση των ανακοπτόντων περί ακυρωσίας της σύμβασης εγγύησης, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, ένεκα ουσιώδους πλάνης, ακυρώνοντας την επίδικη διαταγή πληρωμής και την αντίστοιχη επιταγή προς εκτέλεση (ΜΠρΠατρών 89/2021).

Κατά τους γενόμενους δεκτούς ισχυρισμούς των ανακοπτόντων, η διαταγή πληρωμής και η συνεπιδοθείσα με αυτήν επιταγή προς εκτέλεση είναι άκυρες, επειδή η σύμβαση εγγύησης, την οποία η δικαιοπάροχος της καθ’ ης η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία συνήψε με τη δικαιοπάροχο των ανακοπτόντων, τυγχάνει ακυρώσιμη λόγω ουσιώδους πλάνης της τελευταίας. Δυνάμει της σύμβασης αυτής εκδόθηκε εις βάρος των ανακοπτόντων η προσβαλλόμενη εκτελούμενη διαταγή πληρωμής. Η εν λόγω πλάνη συνίστατο στην εσφαλμένη θεώρηση από την δικαιοπάροχο των ανακοπτόντων ότι η σχετική ελαττωματική δήλωση βούλησής της περιλάμβανε ορισμένο περιεχόμενο διαφορετικό, σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο εισαγωγικό δικόγραφο.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, αν κάποιος υπογράφει έγγραφο, θεωρώντας εσφαλμένως ότι αυτό περιλαμβάνει ορισμένο περιεχόμενο διαφορετικό, ευρίσκεται σε πλάνη. Η πλάνη αυτή ουσιώδης, όταν αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για όλη τη δικαιοπραξία, ώστε το πρόσωπο που πλανήθηκε δε θα επιχειρούσε αυτήν, αν γνώριζε την πραγματική κατάσταση.

Εν προκειμένω, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η δικαιοπάροχος των ανακοπτόντων διήνυε, κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης εγγύησης, το 76ο έτος της ηλικίας της, ασχολείτο αποκλειστικά με τις οικιακές εργασίες και είχε περιορισμένες γραμματικές γνώσεις. Περαιτέρω, δεν έλαβε η ίδια αντίγραφο της σύμβασης, ουδέποτε της επιδόθηκε οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με την σύμβαση, ούτε υπέγραψε τις πρόσθετες πράξεις αυτής.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ FUNDS !!!
Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά την τελευταία συνεδρίασή της εξέφρασε την αντίθεσή της στο περιεχόμενο του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ παράλληλα εκφράζει αντίθεσή της στην πολιτική δίκη στις πολιτικές δίκες.

Το κείμενο της ανακοίνωσης της ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχει ως εξής:

«1. Η Ολομέλεια εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στο περιεχόμενο του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Παρά τις βελτιώσεις, που επήλθαν, μετά την αποδοχή σχετικών προτάσεων του δικηγορικού σώματος, οι προτεινόμενες διατάξεις δεν επιλύουν τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί, δεν απλοποιούν και δεν επιταχύνουν τη διαδικασία αλλά αντιθέτως, διαιωνίζουν ένα δικονομικό καθεστώς πολυνομίας και κακονομίας.

Η εισαγωγή της πιλοτικής δίκης στις πολιτικές υποθέσεις, όπως, κατ’ επανάληψη, έχουμε επισημάνει, καταστρατηγεί βασικά δικονομικά δικαιώματα των πολιτών, περιορίζει το δικαίωμά τους στη δικαστική προστασία και ενεργεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των αδυνάτων αφού στο ρυθμιστικό της πεδίο είναι βέβαιο ότι θα υπαχθούν υποθέσεις συμφερόντων τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, δανειοληπτών και του ιδίου του Δημοσίου.

Η ολομέλεια εμμένει στην προηγούμενη απόφασή της και προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων αμέσως μετά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων να λάβουν αποφάσεις για την αποχή των μελών τους από όλες τις πιλοτικές δίκες πολιτικών υποθέσεων.

2. Μέσα σε δύο χρόνια από την ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα προωθείται η τρίτη τροποποίηση των διατάξεών του.

Η 8η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ !!!

ΠΠρΘεσ 11605/2021: Αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές


Όγδοη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές. Αφορά συγκεκριμένα την αντισυνταγματικότητα ως προς την αναδρομική επιβολή του τέλους στις κατατεθείσες αγωγές πριν την ισχύ του νόμου και οι οποίες συζητούνται μετά την δημοσίευση του νόμου περί υποχρεωτικότητας δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς (Αντίθετη μειοψηφία).

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Νικολάου Διαλυνά, δικηγόρου Θεσσαλονίκης, Δρ. του Μαξιμιλιανού Πανεπιστημίου του Μονάχου)

Αριθμός απόφασης: 11605/2021

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής:………… …)

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης προσεπίκλησης –

παρεμπίπτουσας αγωγής: …………)

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης πρόσθετης

παρέμβασης ……………)ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Άννα Τσόρμπα Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Αγγελόπουλο Πρωτοδίκη – Εισηγητή, Παντελή Μποροδήμο Πρωτοδίκη και από τη γραμματέα Ελένη Παπαγεωργοπούλου.


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 5/4/2021, για να δικάσει:

(Α) την αγωγή με ειδικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης ………….. μεταξύ:


ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ………………… κατοίκου ………………., οδός …………………….., ο οποίος παραστάθηκε, δια των πληρεξουσίων του δικηγόρων Μαρίας Δαβιώτη (ΑΜ ΔΣΘ 11097), που παρουσιάσθηκε αυτοπροσώπως στο ακροατήριο και Νικολάου Διαλυνά (ΑΜ ΔΣΘ 1529) που προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις άνευ αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο ακροατήριο.


ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: (α) ………….. του ……….., κατοίκου …………, οδός ., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της δυτικής περιφερειακής οδού, περιοχή Ευκαρπίας και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ …), που παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου τους δικηγόρου ………. (ΑΜ ΔΣΘ ……….), που προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις άνευ αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο ακροατήριο. Συμπαραστάθηκαν οι ασκούμενοι δικηγόροι ………………………….(Β) την προσεπίκληση – παρεμπίπτουσα αγωγή με ειδικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης .…………, μεταξύ:

ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ……………….., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της δυτικής περιφερειακής οδού, περιοχή Ευκαρπίας και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ …….), που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Αθανασίου Γεωργιάδη (ΑΜ ΔΣΘ ………..), ο οποίος προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις άνευ αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο ακροατήριο. Συμπαραστάθηκαν οι ασκούμενοι δικηγόροι ……………….


ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία ………….., που εδρεύει στην …….., …………… (ΑΦΜ …………..), η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου ………………….., που προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις άνευ αυτοπρόσωπης παρουσίας της στο ακροατήριο.(Γ) την πρόσθετη παρέμβαση με ειδικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης …………….:ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ Ν.Π.Ι.Δ.: Ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία …………………, που εδρεύει στην …………., ………………..(ΑΦΜ ………….), η οποία παραστάθηκε δια της πληpεξουσίας της δικηγόρου ………………….., που προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις άνευ αυτοπρόσωπης παρουσίας της στο ακροατήριο.ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ……………………., κατοίκου …………………….,………………… (ΑΦΜ …………..), ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Νικολάου Διαλυνά (ΑΜ ΔΣΘ 1529) που προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις άνευ αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο ακροατήριο.ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


Οι εκκρεμείς ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κύρια αγωγή, προσεπίκληση μετά της σωρευομένης σε αυτήν παρεμπίπτουσας αγωγής και πρόσθετη παρέμβαση, οι οποίες είναι συναφείς μεταξύ τους και υπάγονται στην ίδια τακτική διαδικασία, πρέπει να συνεκδικασθούν, διότι με τον τρόπο αυτόν διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρα 31 παρ. 1, 246 ΚΠολΔ).

ΡΟΔΟΣ: ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ !!!
Το ποσό των 246.000 ευρώ καλούνται να καταβάλουν ως αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη μία κάτοικος της Ρόδου, ένας 51χρονος ασφαλιστής και η ασφαλιστική εταιρεία για την οποία εργαζόταν.

Η απόφαση ελήφθη από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου (πολιτικό δικαστήριο) το οποίο και εξέτασε τις εφέσεις που είχαν ασκηθεί από τους εμπλεκομένους της υπόθεσης.

Πιο αναλυτικά, μετά τα ποινικά δικαστήρια η ασφαλισμένη μας προσέφυγε και στα πολιτικά προκειμένου να αποζημιωθεί για τα χρήματα, που, όπως η ίδια επικαλείται, χρησιμοποίησε εν αγνοία της από τους λογαριασμούς της, τα προηγούμενα χρόνια, ο 51χρονος – σήμερα – ασφαλιστής.

Έτσι στράφηκε κατά του ιδίου, της εταιρείας για την οποία εργαζόταν, δύο τραπεζών και τεσσάρων υπαλλήλων, διεκδικώντας διάφορα ποσά αποζημίωσης.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δικάζοντας κατά την τακτική διαδικασία, έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε τους εναγομένους να καταβάλουν στην ασφαλισμένη:

α) ο ασφαλιστής και η εταιρεία αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ο καθένας απ’ αυτούς, το ποσό των 579.375,24 ευρώ,

β) η μία τραπεζική υπάλληλος, το ποσό των 102.866,33 ευρώ,

γ) η δεύτερη τραπεζική υπάλληλος το ποσό των 23.542,92 ευρώ,

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ: ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΑΣΑΝ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΩΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ !!!
Από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώθηκε υπάλληλος σούπερ μάρκετ, η οποία απολύθηκε, καθώς, όπως αναφέρει η δικαστική απόφαση, κατηγορήθηκε προσχηματικά και ψευδώς για κλοπή ευτελούς αξίας προϊόντος από το κατάστημα που εργαζόταν και την εξανάγκασε να υπογράψει την οικειοθελή αποχώρηση.

Ειδικότερα, η υπάλληλος δικαιώθηκε από τα δικαστήρια (Ποινικά και Πολιτικά), καθώς η απόλυσή της κρίθηκε άκυρη και καταχρηστική, ενώ παράλληλα της επιδικάστηκε αποζημίωση λόγω παράνομης απόλυσης, αποζημίωση για ηθική βλάβη, μισθοί, επιδόματα, κλπ, συνολικού ύψους περίπου 16.580 ευρώ.

Η υπάλληλος προσλήφθηκε το 1995 με σύμβαση εργασίας εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και παρείχε ανελλιπώς την εργασίας της έως τον Ιούλιο του 2019, έως ότου οι εκπρόσωποι του σούπερ μάρκετ «την κατηγόρησαν αναληθώς», όπως αναφέρει η δικαστική απόφαση, ότι έκλεψε προϊόν από το κατάστημα.

4 ΝΕΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ !!!

ΝΕΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ !!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ TΟΥΣ SERVICERS ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ, ΕΤΣΙ, ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΛΕΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΜΑΣ !!!
Οκτώ (8!!!) ακόμη Δανειολήπτες και Εγγυητές της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, αντί να περιμένουν στους καναπέδες τους πλειστηριασμούς των σπιτών τους και τον πτωχευτικό νόμο, προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν απέναντι στην τραπεζική αυθαιρεσία. Με τις δικαιώσεις τους, επειδή είναι οριζόντιες, να αφορούν και όλους εσάς που αντιμετωπίζετε τα ίδια ακριβώς προβλήματα από τράπεζες, servicers και funds.
Θερμά συγχαρητήρια στους Δικηγόρους της Επιστημονικής μας Ομάδας, κκ Λεωνίδα Στάμο, Τζένη Στάμου και Μαρία Λιβανίου, για τις νέες αυτές, εξαιρετικές δικαστικές αποφάσεις !!!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/p/blog-page_3.html

 

Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!!

ΜονΕφΑθηνών 3615/2021


ΜΠΑθηνών 1843/2021

ΜΠΑθηνών 2471/2021

ΜΠΑθηνών 7624/2021

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021

ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ !!!Τη μεταφορά των δικαστηρίων του Πειραιά ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας στην Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.

Έπειτα από τρεις και πλέον δεκαετίες ένα πάγιο αίτημα όλων των φορέων του μεγάλου λιμανιού παίρνει σάρκα και οστά προκειμένου να συγκεντρωθούν όλες οι δικαστηριακές λειτουργίες σε ένα σύγχρονο και ασφαλές κτίριο.

Όπως είπε ο κ. Τσιάρας, αναρτήθηκε ήδη στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου η διακήρυξη του ΤΑΧΔΙΚ για την αγορά ενός σύγχρονου και ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίου περίπου 30.000 τ.μ.

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021

ΤΟΥΣ ΕΒΓΑΛΕ ΚΑΘΑΡΟΥΣ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ: ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ !!!

ΠΑΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ 36 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ...
Το σκεπτικό του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο προέβη στην αρχειοθέτηση της κακουργηματικής υπόθεσης, όχι λόγω αποδείξεων αθωότητας ή αμφιβολιών, αλλά λόγω της ασυλίας που επέφερε η κυβέρνηση με σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου και βάσει αυτής η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς ουδέποτε υπέβαλε έγκληση ως όφειλε κατά των πρωταγωνιστών του σκανδάλου !!!
Σκάνδαλο της Τρ. Πειραιώς. Με την υπ’ αριθμ. 3150/2021 απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος Πλημμελειοδικών κ. Κωνσταντίνος Αλεξίου, η υπόθεση με το τεράστιο σκάνδαλο της Τρ. Πειραιώς που συντάραξε το πανελλήνιο και προκάλεσε τότε την κατάρρευση της πάλαι ποτέ πανίσχυρης τράπεζας, μπαίνει οριστικά στο αρχείο, παύουν οι διώξεις για 36 φυσικά πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στην πολύκροτη υπόθεση, όπως ο εφοπλιστής Γ. Λογοθέτης μεταξύ άλλων, καθώς και πρωτοκλασσάτα και επιτελικά στελέχη του ΔΣ της τράπεζας και των αρμοδίων επιτροπών, ενώ αποδεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία που ήταν δεσμευμένα από την Αρχή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος!

Το τριμελές δικαστικό συμβούλιο που εκτός του προέδρου κ. Αλεξίου αποτελείτο επίσης από τους πλεμμελειοδίκες κύριον Ανδρέα Λίλο και κυρία Μαρία Δημητράκη, έκανε δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως κυρίας Ειρήνης Μαραγκάκη που εισήγαγε τη δικογραφία στο συμβούλιο!

Και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο!

Εκείνο πάντως που έχει μεγάλη σημασία είναι το σκεπτικό του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο προέβη στην αρχειοθέτηση της κακουργηματικής υπόθεσης, όχι λόγω αποδείξεων αθωότητας ή αμφιβολιών, αλλά λόγω της ασυλίας που επέφερε η κυβέρνηση με σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου και βάσει αυτής η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς ουδέποτε υπέβαλε έγκληση ως όφειλε κατά των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αλλά …σφύριζε αδιάφορα έως ότου το χρονικό διάστημα που προβλεπόταν για την έγκληση παρήλθε!

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Δικαστικό Συμβούλιο στο σκεπτικό του, η ποινική διαδικασία ξεκίνησε και προχώρησε αυτεπαγγέλτως, για τις παθογόνες και ζημιογόνες για την τράπεζα πράξεις!

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021

ΕφΑθ 5634/2020: ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ !!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 5634/2020

ΤΟ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

16° Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Παυλόγιαννη, Πρόεδρο Εφετών, Δήμητρα Μπάτρη, Αντιγόνη Κάστιζα, Εισηγήτρια, Εφέτες και από το Γραμματέα Μαρίνο Κλουβάτο.


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 16 Ιανουαρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ


ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (ΑΦΜ … Φ.Α.Ε. Αθηνών), την οποία εκπροσώπησε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της…


ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: … κατοίκου … οδός … Α.Φ.Μ….), την οποία εκπροσώπησε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Γεώργιος Πουλής.

Η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη, …, με την από 23-6-2017 αγωγή της, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που έχει κατατεθεί με αριθμό …/2017, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σ’ αυτήν.

Το Δικαστήριο εκείνο εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 184/2019 οριστική του απόφαση με την οποία δέχθηκε όσα έταξε σ’ αυτή.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε η εκκαλούσα με την από 18 Φεβρουαρίου 2019 έφεση της, προς το Δικαστήριο τούτο, που έχει κατατεθεί πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με αριθμ. κατ…./2019 και στο παρόν Δικαστήριο (Εφετείο Αθηνών) με ΓΑΚ …/2019 και ΕΑΚ …/2019.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις προτάσεις τους και παραστάθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με δηλώσεις τους κατά το άρθρο 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ.


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

7 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΦΑΓΕ 330.000€ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΓΚΑ !!!
Δικαιώθηκε ο Γιώργος Λιάγκας στο δικαστήριο με τον Λαρισαίο που του «έφαγε» τις οικονομίες


Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, ο συνεργάτης πασίγνωστης χρηματιστηριακής εταιρείας που πριν από λίγα χρόνια, είχε καταφέρει μέσα από μια σειρά αξιόποινων πράξεων να “δαγκώσει” τις οικονομίες μιας ζωής του γνωστού δημοσιογράφου και παρουσιαστή Γιώργου Λιάγκα.

Σύμφωνα με την μήνυση που είχε καταθέσει ο παρουσιαστής, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για τα αδικήματα της κακουργηματικής απιστίας, απάτης και πλαστογραφίας σε βάρος του.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Λιάγκας στη μήνυση του, ο συνεργάτης της χρηματιστηριακής εταιρείας με άπιστες πράξεις, απάτης και πλαστογραφίας εξανέμισε από το 2010 μέχρι το 2013 το χαρτοφυλάκιο του ύψους, σύμφωνα με πληροφορίες 330.000 ευρώ, στην χρηματιστηριακή που είχε δημιουργηθεί από τις οικονομίες μιας ζωής και μελλοντικά θα ήταν ένα στήριγμα για τα δυο του παιδιά από τον γάμο του με την Φαίη Σκορδά.

Το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο και τον καταδίκασε με ποινή φυλάκισης 7 ετών με αποτέλεσμα ο δικηγόρος του να ασκήσει έφεση

ΑΙΣΧΟΣ: ΑΦΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΠολΔ !!!

ΠΑΡΟΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΕΙΧΕ ΑΙΤΗΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ
Γιατί άραγε το Υπουργείο Δικαιοσύνης συστηματικά απέκλεισε όλες τις Δικαστικές Ενώσεις από όλες τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και νομοθετικές διαδικασίες για τις αλλαγές στην Δικαιοσύνη ;;; Μάντεψε...
Ένωση Δικαστών: Παρατηρήσεις στις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας»

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αιτήθηκε επίσημα τη συμμετοχή της στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, προκειμένου να συνεισφέρει στην επιστημονική συζήτηση, ώστε να αξιοποιήσει ο νομοθέτης την συλλογική πείρα του Δικαστικού Σώματος με σκοπό την αρτιότερη νομοθέτηση. Δυστυχώς το Υπουργείο αρνήθηκε να συμπεριλάβει την Ένωσή μας στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή, όπως συστηματικά απέκλεισε όλες τις Δικαστικές Ενώσεις από όλες τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και νομοθετικές διαδικασίες που σχετίζονται με τροποποίηση νομοθετημάτων που επηρεάζουν την επαγγελματική και υπηρεσιακή ζωή δικαστών και εισαγγελέων (νέος νόμος για ΕΣΔΙ, νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων κ.α.). Αποτέλεσμα αυτής της στάσης είναι η Ένωση να ενημερωθεί επίσημα για το περιεχόμενο του προωθούμενο νομοσχεδίου κατά τη θέση του σε διαβούλευση στα τέλη Αυγούστου, με συντομότατη ημερομηνία εκπνοής της διαβούλευσης την 02.09.2021. Είναι σαφές ότι η στάση αυτή δεν διευκολύνει καθόλου την ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και διαμορφώνει ασφυκτικές χρονικά συνθήκες, προκειμένου οι προτάσεις μας για την αναμόρφωση του ΚΠολΔ να έχουν την αναγκαία πληρότητα. Ακολούθως παρακάτω εκτίθεται ο σχολιασμός και η θέση μας επί των πιο δραστικών κατά τη γνώμη μας αλλαγών του Κώδικα και ιδίως εκείνων στις οποίες είναι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις ή και η πλήρης απόσυρσή τους.

20Α: Πιλοτική δίκη στον ΑΠ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΜΟ ΚΑΙ 5 ΑΚΟΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΑΜΚ ΤΗΣ ΔΕΗ !!!

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ ΤΑΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ+ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ)
Διαβάστε ολόκληρη την αναφορά για την διερεύνηση τυχόν τέλεσης εγκλημάτων, χειραγώγησης μετοχής εισηγμένης εταιρείας, απιστίας και παράβασης καθήκοντος !!!«Αναφορά άδικης πράξης» κατέθεσαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου 6 δικηγόροι σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ που ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες και ζητούν τις κατά νόμον ενέργειες των αρμοδίων Αρχών.

Οι δικηγόροι επικαλούνται και προσκόμισαν δημοσιεύματα του Τύπου από τα οποία όπως υποστηρίζουν «συνάγεται ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για τη διάπραξη του αδικήματος της χειραγώγησης μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, αλλά και της ενδεχόμενης διάπραξης του αδικήματος της απιστίας και της παράβασης καθήκοντος», ενώ κάνουν λόγο για «υποψίες που γίνονται σχεδόν βεβαιότητα για insider trading (εσωτερική πληροφόρηση)».

Οι δικηγόροι που υπογράφουν την αναφορά είναι οι Αγ. Τάτσης, Χρ. Πετράκος, Γ. Λιάπης, Κ. Χαρίτος, Γ. Κακουλάκης και Λ. Στάμος.

Ολόκληρη η αναφορά :

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΑΛΛΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ !!!
Τις νέες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Το σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και κινείται σε 4 βασικούς άξονες:

Πρώτον, στην αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών για συγκεκριμένα εγκλήματα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας.

Δεύτερον, στην αυστηροποίηση της απόλυσης των καταδίκων υπό όρο όπως και της άρσης της απόλυσης εγκληματιών που τελούν κατ’ επανάληψη σοβαρά κακουργήματα.

Τρίτον, στην επαναφορά και διεύρυνση του αξιοποίνου στα κοινώς επικίνδυνα αδικήματα όπως εμπρησμό, έκρηξη, πλημμύρα κλπ, στα αδικήματα σχετικά με την υιοθεσία και στην αναδιαμόρφωση του πλαισίου των ποινών για τα αδικήματα της κλοπής και της υπεξαίρεσης (στην πλημμεληματική τους μορφή).

Τέταρτον, στην κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή στο ακροατήριο υποθέσεων εξαιρετικής φύσης ή επί κακουργημάτων που αφορούν εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Οι αλλαγές

1η ενότητα: Εγκλήματα μείζονος ποινικής απαξίας (ειδεχθή αδικήματα)

– Μοναδική ποινή πλέον η ισόβια κάθειρξη για τα αδικήματα της εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, του ομαδικού βιασμού, του θανατηφόρου βιασμού και της θανατηφόρας ληστείας. Τα ανωτέρω αδικήματα με τον ισχύοντα ποινικό κώδικα τιμωρούνται διαζευκτικά με την ποινή είτε της ισόβιας είτε της πρόσκαιρης κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών. Μοναδική ποινή της ισόβιας κάθειρξης προβλέπεται και για το βιασμό σε βάρος ανηλίκου.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ...ΔΙΑΖΥΓΙΑ !!!
Στα σκαριά βρίσκεται η κοινή υπουργική απόφαση που θα ενεργοποιήσει την πλατφόρμα του άυλου συναινετικού διαζυγίου. Είναι ένα από τα επόμενα άμεσα βήματα στην πορεία ψηφιοποίησης της Δικαιοσύνης, όπως καταγράφονται στην 11η έκθεση της Κομισιόν. Ικανοποιητική πρόοδο διαπιστώνουν οι Ευρωπαίοι ως προς την ηλεκτρονική κατάθεση εγγράφων στη Δικαιοσύνη, ενώ στις επιμέρους μεταρρυθμίσεις γίνονται βήματα το ένα μετά το άλλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κώστας Τσιάρας, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, από τις αρχές του 2021 έχει κατατεθεί ψηφιακά το 16% των εγγράφων. Αυτό όταν για το σύνολο του 2020 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 7%, το 2019 0,67%, ενώ το 2018 δεν είχε γίνει καμία κατάθεση εγγράφου online. Επίσης, μέχρι το τέλος Αυγούστου έχουν εκδοθεί και παραληφθεί από πολίτες 137.851 πιστοποιητικά, αποφεύγοντας τα γκισέ των γραμματειών των δικαστηρίων.

Συνολικά σε 18 δικαστικά καταστήματα της χώρας εκδίδουν πλέον τις αποφάσεις τους ηλεκτρονικά (απλό και ψηφιακό αντίγραφο). Επιπλέον, το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας είναι πλέον διαθέσιμο μέσω του gov.gr και των ΚΕΠ για όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας.

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ;;;; ΣΚΑΕΙ ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ !!!


Παραδικαστικό στη Θεσσαλονίκη


Στα ίχνη παραδικαστικού κυκλώματος βρίσκονται οι αρχές μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες που φέρουν σύζυγο πρώην κυβερνητικού αξιωματούχου, να έχει ξεκινήσει συνεργασία με συγγενικό πρόσωπο εν ενεργεία δικαστή της Θεσσαλονίκης. 

Στόχος η ευνοϊκή μεταχείριση υποθέσεων που χειρίζεται η σύζυγος του πρώην κυβερνητικού αξιωματούχου. Στους διαδρόμους των δικαστηρίων του Βαρδάρη, ακούγονται πολλά, ενώ ως υποψίες συζητούνται ακόμη περισσότερα. 
SSL Certificates