Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΑΝΕΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΑΝΕΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΦΘΗΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 25.000€ ΕΩΣ 900.000€ !!!

 
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργία του πρώτου Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων. Με τον τρόπο αυτό, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB κάνει πράξη τις πρωτοβουλίες για την στήριξη συγκεκριμένων κλάδων της ελληνικής επιχειρηματικότητας με στόχο την διεύρυνση του αριθμού των χρηματοδοτούμενων από το τραπεζικό σύστημα επιχειρήσεων.

Πρόκειται για το πρώτο Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων, συνολικού δυνητικού προϋπολογισμού δανείων 62,5 εκ. ευρώ.

Κάθε επιχείρηση-δικαιούχος, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί τραπεζικού δανείου, στις δύο συνεργαζόμενες Τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς και Optima Bank) ύψους από 25.000 ευρώ έως 900.000 ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών είτε σε κεφάλαιο κίνησης είτε για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων παρέχει εγγύηση σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων. Με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η δικαιούχος επιχείρηση απολαμβάνει είτε χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο, είτε μικρότερες (ή καθόλου) εξασφαλίσεις.

Σύμφωνα με τους όρους του δανείου:

Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

ΠΟΣΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΤΟ "ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΣ" !!!

 


Πληρώνουν μηδενικα επιτόκια στις καταθέσεις, χρεώνουν επιτόκια όμως που τους αφήνει το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους στην Ευρωζώνη...


Η τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 3,73% τον Νοέμβριο, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,05%.

Tο περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων - αυτό που θεωρητικά κερδίζουν οι τράπεζες από το "εμπόριο χρήματος" μειώθηκε στις 3,68 εκατοστιαίες μονάδες. Παραμένει όμως το υψηλότερο στην Ευρωζώνη.

Τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,04% και 3,51% αντίστοιχα. Παράλληλα, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στις 3,47 εκατοστιαίες μονάδες.

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,05%. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,03% και 0,00% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 0,14%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,73%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,50%.

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: ΠΟΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ !!!

 


Τι μεταδίδει το newmoney.gr


Επιχειρήσεις που θέλουν να… “μεγαλώσουν” μπορούν πλέον να το κάνουν με την προνομιακή χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης!

Επενδύσεις που συμβάλουν στην “πράσινη ανάπτυξη”, προτάσεις για ψηφιακή αναβάθμιση μιας επιχείρησης, σχέδια με αντικείμενο την καινοτομία – έρευνα, ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και συνενώσεων αλλά και “κινήσεις” που έχουν ως στόχο της ενίσχυση της εξωστρέφειας μπαίνουν θα εγκρίνονται άμεσα και θα παίρνουν σχεδόν αυτόματα τα δάνεια του Ταμείου. Και μόνο αυτό!

Το νέο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά, εδώ και πολλά χρόνια, οι τράπεζες θα μπορούν, να χορηγούν χαμηλότοκα δάνεια για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αλλά και για δράσεις προβολής τους μέσω διαφήμισης, marketing κ.λπ. Συγκεκριμένα, στα εν λόγω δάνεια, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα θεωρούνται ως επιλέξιμες οι δαπάνες (μέχρι και 30% του επενδυτικού σχεδίου) που αφορούν σε κεφάλαιο κίνησης ή και σε marketing. δισ.

Η δανειακή χρηματοδότηση θα προέρχεται από τους πόρους του Ταμείου (που διαχειρίζεται το υπουργείο Οικονομικών), θα διατίθεται μεσω των τραπεζών και θα συμπληρώνεται με την συμμετοχή των ιδιωτών.

Σε πρώτο στάδιο θα διατεθεί ποσό ύψους 1,57 δισ. ευρώ που θα διατεθεί άμεσα προς έξι ελληνικές τράπεζες, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για να ξεκινήσει η χρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων από το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε πρόσφατα στην υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών με έξι ελληνικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank και Παγκρήτια Τράπεζα) με το ποσό που θα εκταμιευθεί άμεσα να ανέρχεται σε 970 εκατ. Ευρώ. Έχει προηγηθεί η υπογραφή ανάλογων συμβάσεων με δύο διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για τα οποία αναμένεται η εκταμίευση επιπλέον 600 εκατ. ευρώ.

Πώς συμπληρώνεται η χρηματοδότηση

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΑ ΔΑΝΕΙΑ !!!

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_49.htmlΠέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ Η DK !!!

 Τράπεζα Πειραιώς: Στην DK το πακέτο ναυτιλιακών δανείων DORY

Από το mononews.gr


To DORY, είναι το 3ο πακέτο ναυτιλιακών δανείων που κατοχυρώνεται στην DK.

Στην DK (Davidson Kempner), η οποία στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Μιχάλη Χατζηπαυλου, δίδεται από την Τράπεζα Πειραιώς, όπως όλα δείχνουν το πακέτο DORY, το οποίο περιλαμβάνει ναυτιλιακά δάνεια, που είχαν σταματήσει να αποπληρώνονται.

Η προσφορά του DK ήταν σαφώς καλύτερη της 2η εταιρείας που έδωσε προσφορά, για το πακέτο DORY, δηλαδή της Fortress.

Η οικονομική διαφορά των δυο μονομάχων για το DORY, είχε να κάνει με την αποτίμηση κυρίως στο δάνειο ενός συγκεκριμένου εφοπλιστή. Δηλαδή του Γιώργου Γιαλόζογλου.

Δηλαδή τι εγγυήσεις έχει δώσει, τα collaterals, η αξία των πλοίων κλπ.

Ο συγκεκριμένος εφοπλιστής είχε εμπλακεί με τα πετρέλαια της Βενεζουέλας προ ετών.

Μεγάλα δάνεια στο ίδιο πακέτο DORY έχει ο εφοπλιστής Κροντηράς, ο εφοπλιστής Πέτρος Παππάς της Star Bulk Carriers κλπ.

19 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΜΑΪΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2.000.000€ !!!

 Για την 9η Δεκεμβρίου 2021 έχει προσδιοριστεί μετά από αναβολή η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης με 19 κατηγορούμενους στο σκάνδαλο «μαμούθ» που εκτυλίχθηκε στην πρώην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (νυν Alpha Bank) με την υποβολή ψευδών στοιχείων για την εξασφάλιση δανείων ύψους 2.257.022 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης από κοινού, της πλαστογραφίας με σκοπούμενο όφελος άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και της απάτης με ζημία άνω των 120.000 ευρώ από κοινού.

Η μέθοδος που ακολουθούσε η ως άνω οργανωμένη εγκληματική ομάδα ήταν η ακόλουθη: η Α. Β. στις περισσότερες περιπτώσεις κατά μόνας ή και σε συνεργασία με τους ανωτέρω αναφερόμενους, προσέγγιζε (στην Κρήτη και στην Αττική) αφερέγγυα πρόσωπα, κυρίως χρήστες ναρκωτικών ουσιών και ανέργους, με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και τους πρότεινε έναντι αμοιβής να συνεργασθούν μαζί της και να χρηματοδοτηθούν λαμβάνοντας στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια από το κατάστημα της Εμπορικής στη Ρόδο, προφασιζόμενοι την αγορά οικοπέδων.

Εφόσον τα εν λόγω άτομα συμφωνούσαν να συμμετάσχουν στην πραγματοποίηση του εγκληματικού σχεδίου, η Μ. Α., η οποία είχε γνώσεις λογιστικής, μετά από συνεννόηση με τον Μ. Μ. και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, προέβαινε μέσω διαδικτύου στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων επ’ ονόματι των υποψηφίων πιστούχων καταχωρώντας εικονικά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, με βάση τα οποία εκδίδονταν στη συνέχεια εκκαθαριστικά φόρου, τα οποία ο Γ. Π. καταχωρούσε ως συνημμένα δικαιολογητικά στις υποβληθείσες εκ μέρους των υποψηφίων δανειοληπτών αιτήσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ "ΕΜΜΑΟΥΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΗΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ !!!

 Τέσσερις «ιεροί» πλειστηριασμοί που αφορούν ακίνητα με οφειλέτη το Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον η Ανάστασις του Χριστού και τον ειδικό τίτλο «Εμμαούς» έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη: Οι δύο με την ένδειξη έτοιμοι προς διενέργεια και οι άλλοι δύο με οριστικοποιημένη τη λίστα συμμετοχών. Τα ακίνητα δεν είναι μεγάλης αξίας από 105.000 ως 135.000 ευρώ.

Επισπεύδουσα η Special Financial Solutions υπό την ιδιότητα της διαχειρίστριας των απαιτήσεων Amoeba Issuer καθολικής διαδόχου συστημικής τράπεζας.

Πρόκειται για μια πολύκροτη δικαστικά υπόθεση αυτή του παραπάνω ησυχαστηρίου, όπου μετά από μια δεκαετία έρευνας για υπεξαίρεση 28 εκατ. ευρώ από το μοναστήρι Εμμαούς στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, αθώοι κρίθηκαν από το τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης όλοι κατηγορούμενοι μοναχοί και λαϊκοί.

Θυμηθείτε τι είχε γίνει στο δικαστήριο πριν 2 χρόνια(28.2.2019) :

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!

 Από το newmoney.gr


Γραμμή διαπραγματεύσεων έχει ανοίξει μεταξύ υπουργείου Οικονομικών και Τραπεζών προκειμένου να δοθεί λύση στο σοβαρό πρόβλημα των δανείων με εγγύηση του Δημοσίου, τα οποία έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους και υπολογίζονται περίπου στα 3,5 δισ. 

Ο λόγος για δάνεια τα οποία δόθηκαν σε διάφορες περιστάσεις (σεισμοί, πυρόπληκτοι κ.λπ.) χωρίς εγγυήσεις, καθώς έφεραν την εγγύηση του Δημοσίου, η οποία όμως στη συνέχεια κατέπεσε. 

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΞΕΦΟΡΤΩΝΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ...ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ !!!

 «Ξεφορτώνεται» μεγάλα εταιρικά δάνεια η Πειραιώς


Από το euro2day.gr


Μαζί με τις τιτλοποιήσεις και τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η Πειραιώς τελειώνει και με τις πωλήσεις μεμονωμένων δανείων, συνολικής απαίτησης 233 εκατ. ευρώ.

Ήδη έκλεισε την πώληση δανείων και λοιπών απαιτήσεων από εταιρείες Λογοθέτη, την υπόθεση της ξενοδοχειακής μονάδας στο Βελιγράδι, που είχε μείνει… ουρά από το Καζίνο Λουτρακίου, καθώς και μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, συνολικής απαίτησης 56 εκατ. ευρώ. Μέσα στο μήνα τελειώνει η μεταβίβαση των δανείων εταιρειών, συμφερόντων Παπαναγιώτου.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε, τον περασμένο Ιούνιο, η πώληση δανείων, με πρώτη υποθήκη επί ξενοδοχειακής μονάδας στο Βελιγράδι (project Danube). Η Πειραιώς εισέπραξε 18 εκατ. ευρώ και μεταβίβασε δάνεια, συνολικής πιστωτικής απαίτησης 59 εκατ. ευρώ.

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΕΩΣ 25.000€ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ !!!

 Την ίδρυση νέου ταμείου παροχής μικροπιστώσεων στον πρωτογενή τομέα δρομολογεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κωλυσιεργία των τραπεζών και να ενισχυθεί η δανειοδότηση επενδύσεων. «Συστήνουμε ένα νέο ταμείο παροχής δανείων επιμερισμένου κινδύνου. Φιλοδοξούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη δανειακών προϊόντων ύψους έως 25.000 ευρώ, που θα παρέχονται με ελάχιστες ή καθόλου εξασφαλίσεις, με επιδότηση του επιτοκίου για τα πρώτα έτη αποπληρωμής και με τη δυνατότητα στήριξης στους ωφελούμενους, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους χρηματοδότηση» υπογράμμισε ο Σπήλιος Λιβανός, εξηγώντας ότι το υπουργείο αξιοποιεί το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο, με το οποίο θεσπίστηκε η δυνατότητα ίδρυσης παρόχων μικροπιστώσεων.

Μιλώντας στο 7ο συνέδριο για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που διοργανώνει η DG-Agri μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης χαρακτήρισε αναγκαία την ίδρυση του νέου ταμείου, καθώς οι τράπεζες δεν έχουν προωθήσει, όπως θα όφειλαν, τη χρηματοδότηση επενδύσεων από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ύψους 480.000.000 ευρώ, που λειτουργεί τους τελευταίους εννέα μήνες.

Στο διάστημα αυτό, παρά την αυξημένη ζήτηση, η προσφορά εκ μέρους των τραπεζών άρχισε να αποτυπώνεται σαφώς με πιο αργούς ρυθμούς από τους επιδιωκόμενους. «Απαιτείται από τις τράπεζες ακόμα περισσότερη προώθηση του εργαλείου, αλλά και γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτήσεων.

Πρέπει και οι τράπεζες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Να εμπιστευτούν τους αγρότες και τους παραγωγούς, και να αναλάβουν το ρίσκο που τους αναλογεί» είπε ο κ. Λιβανός.

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ !!!

 


Τι μεταδίδει το capital.gr


Θέση μάχης έχουν λάβει οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διεκδικώντας μερίδια 25%-30% των νέων δανείων που θα χρειαστούν επιχειρήσεις εν όψει Ταμείου Ανάκαμψης και του ανοδικού κύκλου της οικονομίας μέχρι το 2027.

Σε πρώτη φάση έχουν μπει στο μικροσκόπιο περίπου 2.000-2.500 μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πάρουν τις πρώτες χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς απαιτείται η έγκαιρη απορρόφηση του 37% των κονδυλίων προκειμένου να εκταμιευθούν τα επόμενα. 

Η πίεση χρόνου δημιουργεί ευκαιρίες για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις επιδοτήσεις, την άνοδο του οικονομικού κύκλου, τον εταιρικό μετασχηματισμό και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που ξεκίνησαν να παρέχουν οι τράπεζες. Με τον τρόπο αυτό, οι τέσσερις συστημικές εξασφαλίζουν μερίδια στις πρώτες χρηματοδοτήσεις και ταυτόχρονα προετοιμάζουν το έδαφος για αύξηση της δυνητικής πελατείας τους, η οποία σήμερα είναι σχετικά περιορισμένη.

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ+ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ !!!

 


Την ανάγκη να αναλάβει το Kράτος ένα μέρος του πιστωτικού κινδύνου για να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να διαχυθούν έτσι τα οφέλη της ανάπτυξης, υποστηρίζει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας με κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή της Κυριακής.

«Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν τραπεζικά προϊόντα που να διαμοιράζουν τον κίνδυνο μεταξύ κράτους και τραπεζών»

Τέτοια προϊόντα θα μπορούσαν να είναι, κατά τον Γιάννη Στουρνάρα,
εγγυήσεις ή και ασφάλιση πιστώσεων, που θα χρηματοδοτούνται μέσω πόρων του ΕΣΠΑ.

Ο Διοικητής παρουσίασε την θετική εμπειρία από την περίοδο της πανδημίας, κατά την οποία αυξήθηκαν οι χορηγήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακριβώς επειδή ήταν εγγυημένες από το κράτος, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ευνοϊκούς όρους για τους δανειολήπτες.

Το τέλος της πανδημίας και των μέτρων στήριξης δεν πρέπει να σημαίνει –κατά τον κεντρικό τραπεζίτη– και πλήρη απόσυρση της στήριξης αυτού του είδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Σήμερα, πολύ καλές και βιώσιμες μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στον δανεισμό».

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ !!!

 Του Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου,
imerodromos.gr


Την πρώτη κιόλας μέρα της Οκτωβριανής Επανάστασης, τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου, η Κρατική Τράπεζα της Ρωσίας κατελήφθη από τους Κόκκινους Φρουρούς, στο όνομα των Σοβιέτ και της Επανάστασης.

Οι Μπολσεβίκοι έχοντας την πείρα της Παρισινής Κομμούνας αλλά και την αποφασιστικότητα ενός επαναστατικού κινήματος, πήραν αμέσως στα χέρια τους, την Κρατική Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. Το 1871 κατά τη διάρκεια της Παρισινής Κομμούνας η εργατική τάξη στο Παρίσι δεν είχε καταλάβει την Κεντρική Τράπεζα. «Η Κομμούνα στάθηκε ευλαβικά, με ιερό σεβασμό μπροστά στις πόρτες της τράπεζας της Γαλλίας», έγραψε ο Μαρξ τονίζοντας ότι ήταν ένα από τα μεγάλα λάθη των Γάλλων επαναστατών.

Οι Μπολσεβίκοι δεν επανέλαβαν το λάθος. Κατέλαβαν την Κεντρική Κρατική Τράπεζα και ταυτόχρονα απέκτησαν τον έλεγχο του νομίσματος. Όμως δεν στάθηκαν εκεί. Στις 14 Δεκέμβρη 1917 η η εργατική πολιτοφυλακή κατέλαβε όλες τις τράπεζες της χώρας ιδιωτικές και συνεταιριστικές.

Την ίδια μέρα δημοσιεύθηκε το Διάταγμα για την κρατικοποίησή τους και την συγχώνευση τους στη Κεντρική Τράπεζα χωρίς αποζημίωση για τους μεγάλους μετόχους, προστατεύοντας παράλληλα πλήρως τους μικρο-καταθέτες.

Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ;;; 41,3 ΔΙΣ ΔΑΝΕΙΑ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΜΙΑ 10ΕΤΙΑ !!!

Διαγραφές δανείων 41 δισ. ευρώ από τις τράπεζες στη 10ετία


Του Λεωνίδα Στεργίου,
capital.gr


Η δεκαετής κρίση που ξεκίνησε στην Ελλάδα ως δημοσιονομική κρίση, επηρεάζοντας στη συνέχεια της τράπεζες αφού επλήγη η πραγματική οικονομία, έχει αφήσει το αποτύπωμα σε όλους. Όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση στη Βουλή, με θέμα την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, η οικονομική κρίση έπληξε τα εισοδήματα και την απασχόληση, με αποτέλεσμα να εκτιναχθούν τα κόκκινα δάνεια σχεδόν στο μισό της συνολικής χρηματοδότησης.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ακαδημαϊκός Βασίλης Ράπανος, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αλλάζει πλέον σελίδα, καθώς απαλλάσσεται από τα βάρη του παρελθόντος. Πράγματι, ο δείκτης κόκκινων δανείων από άνω του 40% έχει μειωθεί στο 20% και μέσα στο 2022 θα έχει συρρικνωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό και κάτω του 5% όπως ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τραπεζικά στελέχη συμφωνούν ότι η σημερινή πελατεία είναι πολύ πιο συντηρητική από ό,τι 10 χρόνια πριν.

Όλα αυτά έγιναν ύστερα από τεράστιες ζημίες στην πραγματική οικονομία και τις τράπεζες. Με το βάρος να πέφτει κυρίως στη μεσαία τάξη και τον ιδιωτικό τομέα.

Για να γυρίσει αυτή η σελίδα, οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν σε τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις 65 δισ. ευρώ, ενώ υπήρξαν και τρεις πυλώνες κρατικών εγγυήσεων. Ο δεύτερος πυλώνας, όπως υπενθύμισε ο υπ. Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, από 15 δισ. εκτινάχθηκε στα 85 δισ. ευρώ, κατά τις διαπραγματεύσεις του πρώτου διαστήματος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, που προκάλεσαν και την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση.

Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες προχώρησαν σε τεράστιες διαγραφές και ρυθμίσεις δανείων που χτύπησαν τα κεφάλαια και την κερδοφορία τους. Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφέρονται τα εξής:

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

ΤτΕ: ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ+ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΑΡΟΤΙ ΠΝΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ !!!
Αρνητική καθαρή ροη χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021 δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παρά το σημαντικό μαξιλάρι ρευστότητας που διαθέτουν οι τράπεζες.

Κατόπιν τούτου η ΤτΕ εκτιμά ότι «η χρηματοδότηση της οικονομίας από το τραπεζικό σύστημα εμφανίζεται ενισχυμένη τα τελευταία χρόνια, ωστόσο ενδεχομένως όχι επαρκώς για τις μικρομεσαίες και ιδιαίτερα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.»

Συγκεκριμένα, η καθαρή ροή τραπεζικής χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις στο οκτάμηνο ήταν αρνητική κατά 100 εκατ. ευρώ και προς τα νοικοκυριά (στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια) αρνητική κατά 1,1 δισ. ευρώ. Αντίθετα, για το σύνολο του 2020 η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 6,7 δισ. ευρώ ενώ ήταν αρνητική κατά 1,7 δισ. ευρώ προς τα νοικοκυριά). Η μείωση της καθαρής ροής το 2021 οφείλεται, μεταξύ άλλων: στη λήξη της αναστολής πληρωμών χρεολυσίων μετά το τέλος του 2020 (για το μεγαλύτερο μέρος των δανείων που είχαν τεθεί σε αναστολή) καθώς, στο βαθμό που αυτά επανήλθαν σε κανονική ή μερική εξυπηρέτηση, σταμάτησαν να επιδρούν αυξητικά στην καθαρή ροή και τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής των πιστώσεων, καθώς και στην επιφυλακτική πολιτική των τραπεζών για χορήγηση νέων δανείων λόγω μιας σειράς παραγόντων.

Όπως εξήγησε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε για την ρευστότητα της οικονομίας, ο κ. Δημ. Μαλλιαρόπουλος, Επικεφαλής Οικονομολόγος και Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης & Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, οι δωδεκάμηνοι ρυθμοί μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης που υπολογίζονται από όλα τα κράτη-μέλη της Νομισματικής Ένωσης και αποτελούν έναν από τους πλέον βασικούς δείκτες των νομισματικών εξελίξεων καταρτίζονται με βάση την καθαρή και όχι την ακαθάριστη ροή τραπεζικής χρηματοδότησης.

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ. ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ !!!

ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΤΑ ΑΚΟΥΝΕ ΚΑΙ ΓΕΛΑΝΕ...
Γιατί κάνουν ό,τι γουστάρουν και δίνουν δάνεια...μόνο εκεί που θέλουν !!!Σταϊκούρας σε τραπεζίτες: Να με ενημερώνετε για τα δάνεια που χορηγείτε


Επιστολή από τις 28 Σεπτεμβρίου προς τους τραπεζίτες με την οποία τους ζητεί να ενημερώνεται για τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες, αποκάλυψε μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Μάλιστα, ο υπουργός σημείωσε πως η χρηματοδότηση γέρνει προς την πλευρά των μεγάλων επιχειρήσεων, με τις μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

Όπως είπε ο υπουργός, η εν λόγω συνεδρίαση της Επιτροπής «έπεται σχετικών συναντήσεών μου με τις Διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και φορείς της αγοράς για το ίδιο θέμα. Καθώς και σχετικών επιστολών μου προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με τις οποίες ζητώ συγκεκριμένα, μηνιαία στοιχεία για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Σας προϊδεάζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες για το συγκεκριμένο ζήτημα, με συστηματικό τρόπο, εντός και εκτός Βουλής».

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες, προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, υποχρεώνονται σε δίκαιο διαμοιρασμό των κονδυλίων με τη μορφή δανείων, ώστε να δοθεί ώθηση στην πραγματική οικονομία. Ενδεικτικό είναι ότι οι προβλέψεις για χορηγήσεις στεγαστικών δανείων μόνο για φέτος κάνουν λόγο για 900 εκατ. ευρώ.


Xρ.Σταϊκούρας: Ευθύνη της Πολιτείας και των τραπεζών να εργαστούμε για να αυξηθεί η περίμετρος των δυνητικών δανειοληπτών


Ευθύνη της Πολιτείας και των τραπεζών είναι να κινηθούν για να διευρυνθεί η περίμετρος των δυνητικών δανειοληπτών, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, κλείνοντας τη συζήτηση στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία είχε ως αντικείμενο την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΟΙ ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΙ ΧΡΥΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ !!!
Το παρασκήνιο αναδιάρθρωσης των δανείων του Ιατρικού Αθηνών μέσω Ταμείου Εγγυοδοσίας


Του Νίκου Καρούτζου,
bankingnews.grΗ βροχή ομολογιακών δανείων με κρατικές εγγυήσεις ύψους λειτούργησε καταλυτικά για το Ιατρικό Αθηνών το οποίο μόλις στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2021 υπέγραψε μια ακόμα αναδιάρθρωση επί των πολλαπλώς αναδιαρθρωμένων δανείων κατά το παρελθόν.

Ειδικότερα το ιατρικό Αθηνών έλαβε ομολογιακά δάνεια το τελευταίο έτος μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας συνολικού ύψους 37 εκ ευρώ ενώ την ίδια στιγμή ήταν στον «αέρα» ο προηγούμενος ομολογιακός δανεισμός του.

Η … ανάλυση της εγγυοδοσίας

Πιο αναλυτικά τον Ιανουάριο 2021, η Διοίκηση προχώρησε στην υπογραφή Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 7.000 χιλ. που ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε σε πενήντα επτά μήνες (57) με λήξη τον Σεπτέμβριο 2025. Το επιτόκιο προσδιορίστηκε σε Euribor 6μήνου πλέον περιθωρίου 2.75% σε ετήσια βάση. Η πρώτη δόση αποπληρωμής με βάση το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου θα λάβει χώρα την 30/09/2021 και ως εκ τούτου, ποσό € 1.400 χιλ. έχει ταξινομηθεί στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΟΙ ΝΕΟΙ "ΚΑΝΟΝΕΣ" ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ !!!Ετοιμαστείτε για πάρτι δανείων μόνο σε ημετέρους...

Στους νέους «κανόνες παιχνιδιού» στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στην περίοδο της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και της αναμενόμενης επιτάχυνσης της ανάπτυξης και της πιστωτικής επέκτασης, αναφέρθηκαν οι επικεφαλής της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης και της Eurobank, Φωκίων Καραβίας μιλώντας στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών. Τα δύο κορυφαία τραπεζικά στελέχη ξεκαθάρισαν ότι η περίμετρος των επιχειρήσεων που θα λάβουν χρηματοδοτήσεις θα αυξηθεί, διευκρινίζοντας, ταυτόχρονα, με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα χορηγηθούν τα δάνεια, ώστε να καταλήξουν σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Τη γενική κατεύθυνση του τραπεζικού συστήματος σε αυτή τη νέα φάση οριοθέτησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση. Όπως τόνισε, οι τράπεζες βρίσκονται σε συζητήσεις με το υπουργείο Οικονομικών για τη χρηματοδότηση βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προσανατολίζονται στην αύξηση της χρηματοδότησης με διάχυσή της σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων μέσα από νέα προγράμματα, καθώς δεν αρκεί, για να υπάρχει ανάπτυξη, η εστίαση σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ελλάδος επιδοτούν τη χορήγηση νέων δανείων μέσω των αρνητικών επιτοκίων χορήγησης ρευστότητας και οι τράπεζες θα πρέπει να δανείσουν τις βιώσιμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως υπογράμμισε ο διοικητής της ΤτΕ.

Στο μεγάλο θέμα συζήτησης αυτών των ημερών στους επιχειρηματικούς κύκλους, σχετικά με τα κριτήρια που εφαρμόζουν οι τράπεζες για να χορηγούν ή να απορρίπτουν αιτήματα για δάνεια από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης απάντησε, τονίζοντας ότι η τράπεζα στηρίζει την επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ, εμπλουτίζοντας τα κριτήρια για τις «επιλέξιμες» επιχειρήσεις, ώστε να εξετάζονται και οι ικανότητες του επιχειρηματία και της ομάδας του και όχι μόνο τα στοιχεία και η προηγούμενη συμπεριφορά.

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

ΔΝΤ: ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΡΟΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ !!!
Ενίσχυση των τραπεζών, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο για τη ροή πιστώσεων προς την οικονομία, βελτίωση της κατάστασης επιχειρήσεων και νοικοκυριών και λιγότερες πτωχεύσεις από όσες αναμένονταν, διαπιστώνει η Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Σταθερότητα.

Το ΔΝΤ επαναλαμβάνει ότι τη θετική εικόνα έχουν υποστηρίξει τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής και θα αποτελέσει πρόκληση για τους κυβερνώντες η σταδιακή απόσυρσή τους.

Το ΔΝΤ επισημαίνει επίσης ότι τα 3C, δηλ. COVID-19, Crypto και Climate προσφέρουν ευκαιρίες για τη διατήρηση της τρέχουσας ανάκαμψης, αλλά απαιτούν παγκόσμιο συντονισμένο έλεγχο για την αντιμετώπιση κινδύνων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα ή να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τράπεζες και ροή πιστώσεων στην οικονομία

Όπως αναφέρει η Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Σταθερότητα, οι τράπεζες έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της ροής των πιστώσεων στην οικονομία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά τα πιστοδοτικά πρότυπα για τη χορήγηση δανείων παραμένουν περιοριστικά σε πολλές χώρες. «Αυτή η στάση αναμένεται να επιμείνει, με τις έρευνες των τραπεζικών στελεχών να υποδεικνύουν κινδύνους για τις πιστωτικές προοπτικές ως το κύριο εμπόδιο στην ανάπτυξη των δανείων. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα ή την προθυμία των τραπεζών να συμβάλουν στην ανάκαμψη μόλις αποσυρθούν τα μέτρα χρηματοδοτικής και δημοσιονομικής στήριξης. Η επιβράδυνση των διεθνών τραπεζικών πιστωτικών ροών θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμια για τις αναδυόμενες αγορές», αναφέρει χαρακτηριστικά η Έκθεση.

Το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι οι πιστωτικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί στον εταιρικό τομέα, αν και άνισα. Οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων γενικά ενισχύθηκαν και η κερδοφορία βελτιώθηκε. Οι αθετήσεις πληρωμών και οι χρεοκοπίες έχουν μειωθεί, αλλά οι διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ χωρών, μεγεθών επιχειρήσεων και τομέων. Οι κίνδυνοι αφερεγγυότητας παραμένουν αυξημένοι σε τομείς που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία (για παράδειγμα, μεταφορές και υπηρεσίες) και για τις μικρές επιχειρήσεις. Η προσαρμοσμένη υποστήριξη σε βιώσιμες επιχειρήσεις παραμένει ζωτικής σημασίας.
SSL Certificates