Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΚΟΒΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ & ΟΧΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ !!!Το Legalnews24.gr δημοσιεύει κατ' αποκλειστικότητα το σκεπτικό της απόφασης 691/2018 του Αρείου Πάγου με την οποία λύνεται το θέμα του ποιός δικηγόρος - ο υπογράφων ή ο καταθέτων -είναι υπόχρεος στην έκδοση γραμματίου καταβολής. 

Το σκεπτικό της απόφασης (Γ΄πολ.) αναφέρει τα εξής:
"Κατά το άρθρο 61 παρ. 4 του ν. 4194/2013 "Περί του Κώδικα των Δικηγόρων", ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων, καθώς και για την παράστασή του ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστών και για κάθε στάδιο της δίκης οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η σχετική διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη.

Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι αμοιβής δικαιούται και επομένως υπόχρεος στην έκδοση γραμματίου καταβολής είναι ο δικηγόρος που συνέταξε και υπογράφει το δικόγραφο του ένδικου μέσου και όχι ο δικηγόρος που κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου ενεργεί την πράξη κατάθεσης του δικογράφου στη γραμματεία του οίκείου δικαστηρίου, αφού ο δεύτερος επιτελεί στην ουσία εργασία αντίστοιχης εκείνης του αγγέλου, περιοριζόμενος στην corpore εγχείριση του δικογράφου, για την οποία δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή από τα άρθρα 63 επ. και του παραρτήματος 1 του ν. 4194/2013, όπως ήδη ισχύει, σύμφωνα με τα οποία το δικαίωμα του δικηγόρου για τη λήψη αμοιβής ολοκληρώνεται με την υπογραφή του δικογράφου που ο ίδιος συνέταξε.

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ;;; ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ !!!

Απόφαση 3717/2015 ΜονΠρ Θεσσαλονίκης
Αντισυνταγματικές οι συνέπειες για το διάδικο από τη μη καταβολή γραμματίου προείσπραξης από το δικηγόρο !!!

Σύμφωνα με την απόφαση 3717/2015 του Μον.Πρωτ.Θεσ/νίκης η μη καταβολή γραμματίου προείσπραξης από το δικηγόρο δεν μπορεί να επιφέρει συνέπειες σε βάρος του διαδίκου καθώς η θέσπιση κυρώσεων σε βάρος του διαδίκου είναι ανίσχυρη, καθότι αντίκειται στο δικαίωμα δικαστικής ακρόασης και προστασίας, που θεσπίζεται με το άρθρο 20 παρ.1 Συντάγματος.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ :

 Όπως κρίθηκε στην απόφαση οι διατάξεις του άρθρου 96 παρ.1 και 6 του προϊσχύσαντος Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ.3026/1954) που είχαν αντίστοιχο περιεχόμενο με τις διατάξεις
του άρθρου 61 παρ.1 και 4 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013) κατά το μέρος που θεσπίζουν κυρώσεις κατά του διαδίκου, αντίκεινται στο δικαίωμα δικαστικής ακρόασης και προστασίας του αρ.20 παρ.1 Συντάγματος..................

SSL Certificates