.

NEA ΔΡΑΣΗ - STOP FUNDS !!! ΦΡΕΝΟ ΣΕ ΑΓΩΓΕΣ, ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟ FUNDS, ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ & ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!

Ο Ν 3156/2003 δεν παρέχει στα FUNDS προς τα οποία μεταβιβάζονται από τις τράπεζες οι τιτλοποιημένες απαιτήσεις δανείων και πιστωτικών καρτών, την δυνατότητα να προβαίνουν σε δικαστικές ενέργειες εναντίον των Δανειοληπτών για την είσπραξη τους. Ειδικότερα, ενώ  προβλέπεται ρητά ότι τα FUNDS νομιμοποιούνται στην είσπραξη των δανείων και των πιστωτικών καρτών που αγοράζουν από τις τράπεζες και, μάλιστα, όχι απ' ευθείας, αλλά υποχρεωτικά μέσω των εταιρειών διαχείρισης (SERVICERS), στην έννοια της «Είσπραξης» δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμία περίπτωση οι πάσης φύσης δικαστικές ενέργειες αλλά μόνον οι εξωδικαστικές, διότι αν υπήρχε τέτοια πρόθεση του νομοθέτη θα το είχε προβλέψει ρητά στο γράμμα του Ν 3156/2003, όπως έκανε αντίστοιχα για την περίπτωση της είσπραξης.

Έτσι, λοιπόν, ο Ν 3156/2003, δεν επιτρέπει στα FUNDS να κινούνται δικαστικά κατά των Δανειοληπτών, με Αγωγές, Ασφαλιστικά Μέτρα, Διαταγές Πληρωμής, Κατασχέσεις και Πλειστηριασμούς !!! 

Η δυνατότητα της δικαστικής διεκδίκησης των μεταβιβασθεισών απαιτήσεων δανείων και πιστωτικών καρτών από τα FUNDS, πάντα μέσω των εταιρειών διαχείρισης (SERVICERS), νομοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2015, με τις τις παρ. 1, 2 και 4, του άρθρου 2, Ν. 4354/2015.

Ερμηνεύοντας εξ' αντιδιαστολής τα σχετικά άρθρα των Ν 3156/2003 και Ν 4354/2015, καθίσταται αντιληπτό ότι δυο αυτοί νόμοι συνιστούν δυο διακριτά θεσμικά πλαίσια, τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν συνδυαστικά, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέφθηκε από το νομοθέτη. Η συγκεκριμένη μάλιστα ερμηνεία ερείδεται και στο σκεπτικό της Αιτιολογικής Έκθεσης του Ν. 4389/2016, ο οποίος επέφερε ριζικές τροποποιήσεις στο Ν. 4354/2015, αλλά και σ
τις επίσημες διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή των συγκεκριμένων αυτών νόμων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να καθίσταται αυθαίρετος και προδήλως παράνομος ο οποιοσδήποτε συνδυασμός των δύο αυτών διαφορετικών θεσμικών πλαισίων των Ν 3156/2003 και Ν 4354/2015. 

Έτσι, τα FUNDS που αγόρασαν τις απαιτήσεις των τραπεζών από τα δάνεια και τις πιστωτικές μας κάρτες με το Ν 3156/2003, δεν έχουν επουδενί την δυνατότητα, ενώ τις αγόρασαν με το Ν 3156/2003, να επιδιώκουν την είσπραξή τους δικαστικά, κάνοντας χρήση της νομοθετικής ευχέρειας του Ν 4354/2015, με αποτέλεσμα, σύμφωνα και με τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, κάθε δικαστική τους ενέργεια κατά των Δανειοληπτών (Αγωγές, Ασφαλιστικά Μέτρα, Διαταγές Πληρωμής, Κατασχέσεις, Πλειστηριασμοί) να μπορεί να ακυρωθεί. 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ :

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ;;;

Όλοι οι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, των οποίων τα δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες έχουν τιτλοποιηθεί και μεταβιβαστεί στα FUNDS με το Ν 3156/2003, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες είναι ενήμερα, σε καθυστέρηση, καταγγελμένα ή επίδικα, σε πρώτο βαθμό ή έφεση, πρέπει να εκμεταλλευθούν άμεσα την ισχύουσα νομοθεσία και τις πρόσφατες δικαστικές απόφάσεις και να επιδώσουν το συντομότερο σε SERVICERS & FUNDS.....

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

με την οποία θα επισημαίνουν ότι, επειδή τα δάνεια και οι πιστωτικές τους κάρτες τιτλοποιήθηκαν και μεταβιβάστηκαν στα FUNDS δυνάμει του Ν. 3156/2003, οι SERVICERS που έχουν αναλάβει την διαχείρισή τους ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να επιδιώξουν δικαστικώς την είσπραξή τους, καθότι επί αυτής τυγχάνει εφαρμογής ΜΟΝΟ το νομοθετικό πλαίσιο υπό το οποίο αποκτήθηκαν, ήτοι ο Ν. 3156/2003 και ΟΧΙ ο Ν. 4354/2015, ο οποίος παρέχει την δυνατότητα ενεργειών δικαστικού χαρακτήρα, καλώντας τους να απέχουν από κάθε δικαστική ενέργεια, προσκαλώντας τους στην εξεύρεση κοινά αποδεκτής εξωδικαστικής λύσης και, παράλληλα, ζητώντας την αποστολή των αποδεικτικών εγγράφων της νομιμοποίησής τους.

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ FUNDS ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν 3156/2003 ;;;

Όλα τα υπόλοιπα από τα δάνεια και τις πιστωτικές μας κάρτες, τιτλοποιήθηκαν και μεταβιβάστηκαν από τις Tράπεζες στα Funds με το Ν 3156/2003. Έτσι, σήμερα, δεν υπάρχουν στα χαρτοφυλάκια των Funds δάνεια και πιστωτικές κάρτες που να έχουν μεταβιβαστεί με το Ν 4354/2015, με αποτέλεσμα η δράση να αφορά οριζόντια όλες τις περιπτώσεις δανείων και πιστωτικών καρτών των Δανειοληπτών της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ που βρίσκονται στα χέρια των Funds.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ, ΣΕ SERVICERS & FUNDS ;;;

Οι συγκεκριμένοι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ πρέπει να επικαιροποιήσουν τα ΕΞΩΔΙΚΑ που έχουν ήδη επιδώσει σε SERVICERS & FUNDS, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν από τα αρμόδια στελέχη του Σωματείου μας.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ "STOP FUNDS" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ;;;  

1. Αύξηση των πιθανοτήτων ευδοκίμησης της Διαμεσολάβησης και της Εξωδικαστικής Επίλυσης της διαφοράς με SERVICER & FUND, με ουσιαστικό κούρεμα και βιώσιμη ρύθμιση.

2. Μείωση των πιθανοτήτων έκδοσης Διαταγής Πληρωμής.

3. Μεγάλη μείωση του κόστους προστασίας και δικαίωσης του Δανειολήπτη, με την εξοικονόμηση του κόστους προσφυγής στην Δικαιοσύνη.

4. Μεγάλη αύξηση των πιθανοτήτων ΑΚΥΡΩΣΗΣ της Διαταγής Πληρωμής, της Κατάσχεσης και του Πλειστηριασμού, με την προσθήκη ενός ακόμη, νέου και υπεραποτελεσματικού όπλου, στο οπλοστάσιο της δικαστικής άμυνας του Δανειολήπτη.

5. Μοναδικό όπλο άμυνας για τους Δανειολήπτες που έχασαν ρυθμίσεις του Νόμου Κατσέλη ή που οι αιτήσεις υπαγωγής τους απορρίφθηκαν, με ή χωρίς δόλο.

6. Δυνατότητα επαναπόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή διεκδίκησης αποζημίωσης, σε περιπτώσεις Κατασχέσεων και Πλειστηριασμών που επισπεύσθηκαν από SERVICERS & FUNDS με τον αυθαίρετο συνδυασμό των δύο διαφορετικών θεσμικών πλαισίων των Ν 3156/2003 και Ν 4354/2015.
  


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates