Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ !!!

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Στα πλαίσια του κανονισμού GDPR και της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών και οικονομικών δεδομένων, δεν εμφανίζονται τα στοιχεία ταυτοποίησης δανειοληπτών, δικαστών και αντιδίκων δικηγόρων, καθώς και οι αριθμοί των αντίστοιχων πιστωτικών συμβάσεων.
ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ.
Η ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής αποτελεί τη μοναδική σίγουρη και νομικά αξιόπιστη λύση, για την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη, από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς !!!

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΜΠ Αθηνών 225/2019
https://www.scribd.com/document/428411272/%CE%9C%CE%A0%CE%91-225-2019#from_embed
Εφετείο Πατρών - Διάταξη Προέδρου Εφετών Πατρών 14/2019
https://www.scribd.com/document/427054022/14-2019-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%95%CF%86%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD#from_embed
Εφετείο Πειραιά 545/2019
https://www.scribd.com/document/426611997/%CE%95%CF%86-%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81-545-2019#from_embed

ΠΠΤρικάλων 56/2019
https://www.scribd.com/document/425387445/%CE%A0%CE%A0%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-56-2019#from_embed
ΕιρΑθηνών 790/2019
https://www.scribd.com/document/424506306/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-790-2019#from_embed
EιρΑθηνών 789/2019
https://www.scribd.com/document/424506282/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-789-2019#from_embed
ΕιρΑθηνών 574/2019
https://www.scribd.com/document/423799768/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-574-2019#from_embedΕιρΑθηνών 573/2019
https://www.scribd.com/document/423799751/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-573-2019#from_embed
ΜΠΠειραιά 2236/2019
https://www.scribd.com/document/419728889/%CE%9C%CE%A0%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC-2236-2019#from_embed

ΜονΕφετείο Ναυπλίου 90/2019ΜονΕφετείο Αγαίου 85/2019ΜΠΠειραιά 1561/2019ΜΠΡεθύμνου 75/2019ΜΠΚερκύρας 1649/2018ΕιρΑθηνών 522/2019ΕιρΑθηνών 508/2019ΕιρΑθηνών 507/2019ΕιρΑθηνών 506/2019ΕιρΑθηνών 521/2019ΜΠΑθηνών 287/2019ΕιρΑθηνών 46/2019ΕιρΑθηνών 45/2019ΕιρΑθηνών 5797/2018ΜΠΑιγίου 87/2018ΜΠΑθηνών 1217/2019ΜΠΑθηνών 919/2018ΜΠΑθηνών 158/2019ΕιρΑθηνών 284/2019ΕιρΑθηνών 283/2019ΕιρΑθηνών 282/2019ΕιρΑθηνών 281/2019ΕιρΑθηνών 279/2019
ΜΠΑθηνών 271/2019
ΜΠΚέρκυρας 1649/2018
https://www.scribd.com/document/401783686/%CE%9C%CE%A0%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82-1649-2018#from_embed
ΕιρΑθηνών 205/2019
https://www.scribd.com/document/399702374/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-205-2019#from_embedΕιρΑθηνών 206/2019
https://www.scribd.com/document/399702371/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-206-2019#from_embedΕιρΑμαρουσίου 12/2019
https://www.scribd.com/document/400464310/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-12-2019#from_embedΕιρΑμαρουσίου 123/2019
https://www.scribd.com/document/400464326/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-123-2019#from_embedΕφΑθηνών 498/2019
https://www.scribd.com/document/398469195/%CE%95%CF%86-%CE%91%CE%B8-498-2019#from_embedΜΠΠειραιά 187/2019
https://www.scribd.com/document/398204758/%CE%9C%CE%A0%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81-187-2019#from_embedMΠΑθηνών 1211/2018
https://www.scribd.com/document/397256156/%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%B8-1217-2018?fbclid=IwAR2dkAEtsCxlcfxWkIMOxzXT_5bG7Yn6oqQSgeo4kJG0QjibfMZV_qpaevkΕιρΑθηνών 1165/2018
https://www.scribd.com/document/397256157/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-1165-2018?fbclid=IwAR2TqDowcAaAJW8gzrjhGyqBO6iqFL5ZOw5AaXsI2c4FMu3iJaVr2jxnvG0ΕιρΑθηνών 1194/2018
https://www.scribd.com/document/397256152/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-1194-2018?fbclid=IwAR3SGU2AR1QIHek6Npg3dXE3HKIUQl5M1KBOH-LSg9SJgCkcte9cZiXUNcAΕιρΑθηνών 1195/2018
https://www.scribd.com/document/397256145/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-1195-2018?fbclid=IwAR3Qi4O94hVMy8WfAUr6nM17ZKb6bu6QWsEU92pQuTfH5eGsDot-vAzojNgΕιρΑθηνών 5660/2018
https://www.scribd.com/document/397256146/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-5660-2018?fbclid=IwAR3TCz6H6FIj0ZTZVkw3IjyhxHdHxdNP989Amm2N72__lcG3Ln883CxUpqUΜΠΑθηνών 1163/2018
https://www.scribd.com/document/396084892/%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%B8-1163-2018#from_embedΕιρΑθηνών 1127/2018
https://www.scribd.com/document/396084880/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-1127-2018#from_embed
ΜΠΠειραιά 5319/2018
https://www.scribd.com/document/395701371/%CE%9C%CE%A0%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC-5319-2018#from_embedΜΠΠειραιά 5318/2018
https://www.scribd.com/document/395701372/%CE%9C%CE%A0%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC-5318-2018#from_embedΜΠΠειραιά 5316/2018
https://www.scribd.com/document/395701387/%CE%9C%CE%A0%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC-5316-2018#from_embed
ΕιρΑθηνών 4874/2018
https://www.scribd.com/document/394862423/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-4874-2018?fbclid=IwAR0J3y1GkxjwotFdmJAspMc-cUs-TXUo8g6bnZsiuFM8zOFTiZ5mrvFNSNwΕιρΑθηνών 1106/2018
https://www.scribd.com/document/394862410/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-1106-2018?fbclid=IwAR1I9E1eZD90v7BSJG3FY1GBMZ_ORvejkP21iZB7OecWNflaJmdv2Am2Ii8ΜΠΑθηνών 1017/2018
https://www.scribd.com/document/394166138/%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%B8-1017-2018#from_embed

ΜΠΤρικάλων 260/2018
ΕιρΑθηνών 1055/2018


ΕιρΑθηνών 982/2018
https://www.scribd.com/document/392974716/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-982-2018#from_embed
ΜΠΑθηνών (ΕΦΕΤΕΙΟ) 11037/2018 
https://www.scribd.com/document/392498914/%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%B8-%CE%95%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-11037-2018?fbclid=IwAR3Z5Q4iJBZMy1g_nRmzYMvRD4AvvqeKxCHt4O8GFGxuLNaukk8UEFxDoOA

ΜΠΑθηνών 906/2018
https://www.scribd.com/document/391880649/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-906-2018#from_embedΜΠΤρικάλων 257/2018
https://www.scribd.com/document/391718628/%CE%9C%CE%A0%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-257-2018#from_embedΕιρΑθηνών 4605/2018 
https://www.scribd.com/document/390895065/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-4605-2018#from_embedΕιρΑθηνών 943/2018 
https://www.scribd.com/document/390895084/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-943-2018#from_embed


ΕιρΑθηνών 942/2018 
https://www.scribd.com/document/390895077/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-942-2018#from_embed


ΕιρΑθηνών 903/2018 
https://www.scribd.com/document/390895031/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-903-2018#from_embed


ΕιρΑθηνών 834/2018 
https://www.scribd.com/document/390895078/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-834-2018#from_embedΜΠΑθηνών 715/2018
https://www.scribd.com/document/388057646/%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%B8-715-2018ΜΠΑθηνών 714/2018
https://www.scribd.com/document/388057614/%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%B8-714-2018ΜΠΒόλου 52/2018
https://www.scribd.com/document/387879007/ΜΠΒΟΛΟΥ-52-2018?fbclid=IwAR0Iu1aOqfg7FPS33JDfhh8CYElv0i9tg8vkXsQqpXjJE5pI9I8u905ee_g
ΕιρΑθηνών 745/2018
https://www.scribd.com/document/387405137/stamos#ΕιρΑθηνών 825/2018
https://www.scribd.com/document/387405173/stamos#ΕιρΑμαρουσίου 29/2017
https://www.scribd.com/document/387475457/stamos#ΕιρΑθηνών 20/2017
https://www.scribd.com/document/387405132/stamos#
ΠΠΘεσσαλονίκης 6125/2018
https://www.scribd.com/document/385000513/6125-2018-%CE%A0%CE%A0%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3ΕιρΑθηνών 612/2018
https://www.scribd.com/document/384999782/%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D-612-2018#ΕιρΑθηνών 643/2018
https://www.scribd.com/document/384999907/%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D-643-2018#ΕιρΑθηνών 645/2018
https://www.scribd.com/document/384999979/%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D-645-2018#ΕιρΑθηνών 728/2018
https://www.scribd.com/document/385000043/%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D-728-2018#
ΜΠΑθηνών 6033/2018
https://www.scribd.com/document/383651467/%CE%9C%CE%A0%CE%91-6033-2018ΜΠΑθηνών 683/2018
https://www.scribd.com/document/383651414/%CE%9C%CE%A0%CE%91-683-2018#ΜΠΑθηνών 5930/2018 (κατ' έφεση)
https://www.scribd.com/document/382708183/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%89%CF%82-%CE%95%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-5930-2018#ΕιρΑθηνών 3332/2017
https://www.scribd.com/document/382708303/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-3332-2017#ΕιρΑθηνών 536/2018
https://www.scribd.com/document/382519159/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-536-2018#from_embed


ΕιρΑθηνών 535/2018

https://www.scribd.com/document/382519236/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-535-2018#from_embedΕιρΑθηνών 481/2018
https://www.scribd.com/document/382519215/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-481-2018#from_embedΕιρΑθηνών 387/2018
https://www.scribd.com/document/382519189/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-387-2018#ΕιρΑθηνών 246/2018
https://www.scribd.com/document/382519217/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-246-2018#
ΜΠΑθηνών 5036/2018
https://www.scribd.com/document/382276604/%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%B8-5036-2018#from_embedΜΠΑθηνών 4639/2018
https://www.scribd.com/document/382276701/%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%B8-4639-2018#from_embed
ΜΠΑθηνών 428/2018
https://www.scribd.com/document/382276666/%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%B8-428-2018#from_embed
ΜΠΑθηνών 574/2018
https://www.scribd.com/document/382026019/%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%B8-574-2018#from_embedΕιρΑθηνών 380/2018
https://www.scribd.com/document/378428368/%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D-380-2018#ΕιρΑθηνών 266/2018
https://www.scribd.com/document/381053514/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-266-2018ΕιρΑθηνών 286/2018
https://www.scribd.com/document/381053651/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-286-2018
ΕιρΑθηνών 330/2018
https://www.scribd.com/document/381053216/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-330-2018
ΕιρΑθηνών 338/2018
https://www.scribd.com/document/381053524/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-338-2018
ΕιρΑθηνών 364/2018
https://www.scribd.com/document/381053259/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-364-2018
ΕιρΑθηνών 406/2018
https://www.scribd.com/document/381053304/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-406-2018ΕιρΑθηνών 410/2018
https://www.scribd.com/document/381053771/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-410-2018ΕιρΑθηνών 448/2018
https://www.scribd.com/document/381053491/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-448-2018ΕιρΑθηνών 587/2018
https://www.scribd.com/document/381053689/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-587-2018ΕιρΑθηνών 2368/2018
https://www.scribd.com/document/381053747/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-2368-2018ΕιρΑθηνών 98/2018
https://www.scribd.com/document/381053196/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-98-2018ΕιρΑθηνών 436/2018
https://www.scribd.com/document/381053680/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-436-2018ΕιρΑθηνών 2002/2018
https://www.scribd.com/document/379495407/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-2002-2018#ΕιρΑθηνών 1995/2018
https://www.scribd.com/document/379495429/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-1995-2018#ΕιρΑθηνών 1789/2018
https://www.scribd.com/document/379495501/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-1789-2018#


ΕιρΑθηνών 1039/2018
https://www.scribd.com/document/379495518/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-1039-2018#ΕιρΑθηνών 908/2018
https://www.scribd.com/document/379495370/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-908-2018#ΕιρΑθηνών 892/2018
https://www.scribd.com/document/379495534/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-892-2018#ΕιρΑθηνών 209/2018
https://www.scribd.com/document/379495465/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-209-2018#ΜΠΣερρών 52/2015
https://www.scribd.com/document/376491937/52-2015-%CE%9C%CE%A0%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD#


ΜΠΘεσσαλονίκης 2097/2016
https://www.scribd.com/document/375100797/%CE%9C%CE%A0%CE%98%CE%B5%CF%82-2097-2016ΕιρΑθηνών 1039/2018
https://www.scribd.com/document/375096235/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%91%CE%B8-1039-2018ΕιρΑθηνών 212/2018
https://www.scribd.com/document/374850692/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%98-212-2018ΕιρΑθηνών 235/2018
https://www.scribd.com/document/374605229/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-235-2018ΠΠΠρέβεζας 08/2018
https://www.scribd.com/document/374603656/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%A0%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-8-2018ΜΠΑθηνών 1850/2018
https://www.scribd.com/document/374596523/%CE%9C%CE%A0%CE%91-1850-2018ΜΠΚοζανης 85/2018
https://www.scribd.com/document/373649874/85-2018-%CE%9C%CE%A0%CE%9A%CE%9F%CE%96%CE%91%CE%9D%CE%97%CE%A3#from_embedΜΠΑθηνών 11511/2017
https://www.scribd.com/document/372519827/%CE%9C%CE%A0%CE%91-11511-2017ΕιρΑθηνών 184/2018
https://www.scribd.com/document/372222928/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-184-2018ΜΠΑθηνών 167/2018
https://www.scribd.com/document/371930456/%CE%9C%CE%A0%CE%91-167-2018#ΕιρΑμαρουσίου 29/2017
https://www.scribd.com/document/371516113/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-29-2017ΜονΠρωτΤρικάλων 09/2018
https://www.scribd.com/document/370730826/%CE%9C%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-9-2018ΕιρΑθηνών 6609/2017
https://www.scribd.com/document/370351545/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-6609-2017ΕιρΑθηνών 6925/2017
https://www.scribd.com/document/369714627/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-6925-2017


ΕιρΑθηνών 33/2018
ΕιρΑθηνών 11/2018


ΕιρΑθηνών 391/2017
https://www.scribd.com/document/368397924/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-391-2017#from_embed
ΕιρΑθηνών 952/2017
https://www.scribd.com/document/368015412/952-2017-%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D#from_embed


ΕιρΑθηνών 950/2017
https://www.scribd.com/document/368019090/950-2017-%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D#from_embedΕιρΑθηνών 949/2017

https://www.scribd.com/document/368018084/949-2017-%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D#from_embed
ΕιρΑθηνών 1061/2017

https://www.scribd.com/document/367424607/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-1061-2017#from_embedΕιρΑθηνών 6174/2017

https://www.scribd.com/document/366571689/6174-2017-%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D#from_embed

ΕιρΗρακλείου 333/2017 

https://www.scribd.com/document/366571574/%CE%91%CE%A0-333-2017-%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%97%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5#from_embedΕιρΑθηνών 2708/2017

https://www.scribd.com/document/366565879/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%91%CE%B8-2708-2017#from_embed
ΜΠΛιβαδειάς 38/2017

https://www.scribd.com/document/366563662/%CE%9C%CE%A0%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CF%82-38-2017#from_embedΕιρΙωαννίνων 167/2017
https://www.scribd.com/document/365833984/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-167-2017#from_embedΕιρΑθηνών 846/2017
https://www.scribd.com/document/363192799/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%91%CE%B8-846-2017#from_embedΕιρΑθηνών 890/2017
https://www.scribd.com/document/363192886/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%91%CE%B8-890-2017#from_embed

ΜΠΛιβαδειάς 88/2017
https://www.scribd.com/document/360778651/%CE%9C%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84-%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CF%82-88-2017#from_embedΜΠΤρικάλων 174/2017
https://www.scribd.com/document/358719564/%CE%9C%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84-%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-174-2017#from_embed
ΕιρΑθηνών 3960/2017
https://www.scribd.com/document/354164693/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%98-3960-2017#from_embed

ΕιρΘεσσαλονίκης 3948/2017
https://www.scribd.com/document/350164528/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83-3948-2017#from_embed
ΕιρΑθηνών 13/2017
https://www.scribd.com/document/339857762/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%91%CE%B8-13-2017#from_embed

ΕιρΑθηνών 38/2017 
https://www.scribd.com/document/338297764/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-38-2017#from_embed

ΕιρΑθηνών 3460/2016
https://www.scribd.com/document/338104661/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-3460-2016#from_embed
ΕιρΚρωπίας 762/2015
https://www.scribd.com/document/332761063/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%9A%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82-762-2015#from_embed

ΜΠΚέρκυρας 777/2016
https://www.scribd.com/document/332526832/%CE%9C%CE%A0%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82-777-2016#from_embed

ΜΠΑθηνών 4486/2016
ΕιρΑθηνών 1764/2015


ΕιρΑθηνών 2201/2015
ΕιρΑθηνών 4903/2015
ΕιρΑθηνών 5303/2015ΕιρΑθηνών 5991/2015
ΕιρΑχαρνών 456/2015ΕιρΚαλλιθέας 05/2015ΕιρΑθηνών 609/2014ΕιρΚρωπίας 1143/2015ΕιρΑθηνών 2523/2015ΕιρΑθηνών 2665/2013
ΕιρΑθηνών 3958/2015
https://www.scribd.com/doc/306371723/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-3958-2015#from_embed
ΕιρΑθηνών 5683/2015ΕιρΑθηνών 5702/2015
ΕιρΑθηνών 5785/2015
ΕιρΛαυρίου 347/2015

  ΕιρΧαλκίδας 657/2015

ΕιρΒεροίας 122/2015
ΜΠΑθηνών 2343/2016ΕιρΑθηνών 735/2016ΕιρΑθηνών 1763/2016ΕιρΑθηνών 2411/2015
ΕιρΑθηνών 647/2016
ΕιρΑθηνών 1764/2016

ΕιρΑθηνών 1762/2016ΕιρΑθηνών 1710/2016ΕιρΜεγάρων 50/2016
ΜΠΑθηνών 3479/2016ΜΠΑθηνών 04/10/2016

https://www.scribd.com/document/330520490/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%98-04-10-2016-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%A8%CE%97-%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9D#from_embed


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates