Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ !!!

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εμφανίζονται τα στοιχεία των δανειοληπτών, των δικαστών και των αντιδίκων δικηγόρων.
ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ.
Η ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής αποτελεί τη μοναδική σίγουρη και νομικά αξιόπιστη λύση, για την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη, από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς !!!

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


ΜΠΑθηνών 167/2018
https://www.scribd.com/document/371930456/%CE%9C%CE%A0%CE%91-167-2018#
ΕιρΑμαρουσίου 29/2017
https://www.scribd.com/document/371516113/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-29-2017
ΜονΠρωτΤρικάλων 09/2018
https://www.scribd.com/document/370730826/%CE%9C%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-9-2018ΕιρΑθηνών 6609/2017
https://www.scribd.com/document/370351545/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-6609-2017ΕιρΑθηνών 6925/2017
https://www.scribd.com/document/369714627/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-6925-2017


ΕιρΑθηνών 33/2018ΕιρΑθηνών 11/2018ΕιρΑθηνών 391/2017
https://www.scribd.com/document/368397924/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-391-2017#from_embed
ΕιρΑθηνών 952/2017
https://www.scribd.com/document/368015412/952-2017-%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D#from_embed


ΕιρΑθηνών 950/2017
https://www.scribd.com/document/368019090/950-2017-%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D#from_embed


ΕιρΑθηνών 949/2017

https://www.scribd.com/document/368018084/949-2017-%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D#from_embed
ΕιρΑθηνών 1061/2017

https://www.scribd.com/document/367424607/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-1061-2017#from_embedΕιρΑθηνών 6174/2017

https://www.scribd.com/document/366571689/6174-2017-%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D#from_embed
ΕιρΗρακλείου 333/2017 

https://www.scribd.com/document/366571574/%CE%91%CE%A0-333-2017-%CE%95%CE%99%CE%A1-%CE%97%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5#from_embed


ΕιρΑθηνών 2708/2017

https://www.scribd.com/document/366565879/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%91%CE%B8-2708-2017#from_embed
ΜΠΛιβαδειάς 38/2017

https://www.scribd.com/document/366563662/%CE%9C%CE%A0%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CF%82-38-2017#from_embedΕιρΙωαννίνων 167/2017
https://www.scribd.com/document/365833984/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-167-2017#from_embed
ΕιρΑθηνών 846/2017
https://www.scribd.com/document/363192799/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%91%CE%B8-846-2017#from_embedΕιρΑθηνών 890/2017
https://www.scribd.com/document/363192886/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%91%CE%B8-890-2017#from_embed
ΜΠΛιβαδειάς 88/2017
https://www.scribd.com/document/360778651/%CE%9C%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84-%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CF%82-88-2017#from_embed

ΜΠΤρικάλων 174/2017
https://www.scribd.com/document/358719564/%CE%9C%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84-%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-174-2017#from_embed
ΕιρΑθηνών 3960/2017
https://www.scribd.com/document/354164693/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%98-3960-2017#from_embed


ΕιρΘεσσαλονίκης 3948/2017
https://www.scribd.com/document/350164528/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83-3948-2017#from_embedΕιρΑθηνών 13/2017
https://www.scribd.com/document/339857762/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%91%CE%B8-13-2017#from_embed

ΕιρΑθηνών 38/2017 
https://www.scribd.com/document/338297764/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-38-2017#from_embed

ΕιρΑθηνών 3460/2016
https://www.scribd.com/document/338104661/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-3460-2016#from_embed
ΕιρΚρωπίας 762/2015
https://www.scribd.com/document/332761063/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%9A%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82-762-2015#from_embed
ΜΠΚέρκυρας 777/2016
https://www.scribd.com/document/332526832/%CE%9C%CE%A0%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82-777-2016#from_embedΜΠΑθηνών 4486/2016


ΕιρΑθηνών 1764/2015
ΕιρΑθηνών 2494/2015


ΕιρΑθηνών 2201/2015
ΕιρΑθηνών 4903/2015
ΕιρΑθηνών 5303/2015ΕιρΑθηνών 5991/2015
ΕιρΑχαρνών 456/2015ΕιρΚαλλιθέας 05/2015ΕιρΑθηνών 609/2014ΕιρΚρωπίας 1143/2015ΕιρΑθηνών 2523/2015ΕιρΑθηνών 2665/2013
ΕιρΑθηνών 3958/2015
https://www.scribd.com/doc/306371723/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%91%CE%B8-3958-2015#from_embedΕιρΑθηνών 5683/2015ΕιρΑθηνών 5702/2015
ΕιρΑθηνών 5785/2015
ΕιρΛαυρίου 347/2015

  ΕιρΧαλκίδας 657/2015

ΕιρΒεροίας 122/2015
ΜΠΑθηνών 2343/2016ΕιρΑθηνών 735/2016ΕιρΑθηνών 1763/2016ΕιρΑθηνών 2411/2015
ΕιρΑθηνών 647/2016
ΕιρΑθηνών 1764/2016

ΕιρΑθηνών 1762/2016ΕιρΑθηνών 1710/2016ΕιρΜεγάρων 50/2016
ΜΠΑθηνών 3479/2016ΜΠΑθηνών 04/10/2016

https://www.scribd.com/document/330520490/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%98-04-10-2016-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%A8%CE%97-%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9D#from_embed


SSL Certificates