Η “κότα με τα χρυσά αυγά” για τους Σουηδούς η Intrum Hellas…

 01/03/2024    06 : 35 : 22
intrum γεωργακοπουλος
62 / 100

Υπερδιπλασιασμός κερδών το 2022. Τα μοιράζει, σχεδόν όλα, στους μετόχους!!

Σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και νέα εκτίναξη κερδοφορίας εμφάνισε, κατά την περσινή χρήση, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Intrum Hellas, θυγατρική κατά 80% του σουηδικού ομώνυμου ομίλου.

Ο κύκλος εργασιών της Intrum κατά τη χρήση 2022 ανήλθε σε 232 εκατ. ευρώ έναντι 182 ευρώ το 2021, με τις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού να μειώνονται ελαφρώς (48,7 εκατ. ευρώ από 50,4 εκατ. ευρώ) λόγω μείωσης των μεταβλητών αποδοχών και τα γενικά λειτουργικά έξοδα να μειώνονται σημαντικά (73,9 εκατ. από 81,16 εκατ. ευρώ το 2021) εξαιτίας της μείωσης των αποσβέσεων άυλων παγίων.

Έτσι, τα κέρδη EBITDA εκτινάχθηκαν σε 158,9 εκατ. ευρώ από 110,26 εκατ. ευρώ το 2021, με το σχετικό περιθώριο να ανέρχεται σε 68,5% από 60,5% το 2021. Τα κέρδη προ φόρων υπερδιπλασιάστηκαν φθάνοντας στα 110,88 εκατ. ευρώ από 51,37 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 84,45 εκατ. ευρώ από 39,6 εκατ. ευρώ πρόπερσι. Η εταιρεία παρήγαγε ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 124,78 εκατ. ευρώ και καθαρές ταμειακές ροές 57 εκατ. ευρώ.

Έτσι διατήρησε ταμειακά διαθέσιμα 110 εκατ. ευρώ (231 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021), παρά το δάνειο 130 εκατ. ευρώ, που χορήγησε κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς στη μητρική εταιρεία Intrum ΑΒ και την καταβολή μερισμάτων 42 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 435 εκατ. ευρώ και η απόδοση προ φόρων κερδών χρήσης επί των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 25,5%.

Η Intrum Hellas προτίθεται να διανείμει στους μετόχους της (Intrum 80%, Πειραιώς 20%) το σύνολο σχεδόν των κερδών χρήσης, καθώς η πρόταση του Δ.Σ. αφορά στη διανομή συνολικού μερίσματος 80 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της Intrum Hellas εκτιμά ότι το δάνειο των 130 εκατ. ευρώ που έχει χορηγήσει στη μητρική του ομίλου, Intrum AB, θα αποπληρωθεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2023. Αν η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, θα έχει ενδιαφέρον πώς θα χειριστεί η Intrum Hellas την αποδεσμευμένη ρευστότητα.

Από το σύνολο των εσόδων, τα 123,3 εκατ. ευρώ προήλθαν από συνδεδεμένο μέρος (σ.σ. η Πειραιώς κατέχει το 20% της Intrum Hellas πλην μιας μετοχής) και τα 108,7 εκατ. ευρώ από ιδιόκτητα χαρτοφυλάκια, χαρτοφυλάκια τρίτων και διαχείριση τιτλοποιημένων απαιτήσεων (σ.σ. το αντίστοιχο έσοδο το 2021 ανερχόταν σε μόλις 27,3 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι η Πειραιώς κατέβαλε στην Intrum το 2022 αμοιβές διαχείρισης 28 εκατ. ευρώ και αμοιβές επίτευξης στόχων 81 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ

……………………………………………………..

Τα άπληστα «κοράκια» της Intrum

Μια από τις εταιρείες που συνεχίζει να παράγει “άπληστα” υπερκέρδη είναι η Ιntrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., δηλαδή την εταιρεία που διαχειρίζεται μη εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά και ενήμερα δάνεια των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Από το mononews.gr

Την διοικεί ο πολύς Γιώργος Γεωργακόπουλος ο επονομαζόμενος στην αγορά και «κοράκι».

Βασικός μέτοχος της Intrum Hellas είναι η «Intrum Holding Spain SAU» (Intrum Spain) η οποία κατέχει το 80% συν μία μετοχή και ανήκει στον σουηδικό όμιλο Intrum (παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης).

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που δημοσιοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, τα έσοδα για την 12μηνη χρήση του 2022 ανήλθαν σε 232,087 εκατ. ευρώ, αυξημένα 27,54% σε σχέση με τα 181,962 εκατ. ευρώ το 2021.

Το σημαντικότερο βέβαια όλων είναι ο υπερδιπλασιασμός των καθαρών κερδών (+113%) τα οποία ανήλθαν σε 84,452 εκατ. ευρώ από 39,438 εκατ. ευρώ το 2021.

Τα καθαρά κέρδη της Intrum έφτασαν το 2022 τα 84,750 εκατ. ευρώ.

Ενώ το 2021 τα καθαρά κέρδη άγγιξαν τα 39,438 εκατ. το 2020 τα 52,762 εκατ. ευρώ και το 2019 τα 19,246 εκατ. ευρώ.

Συνολικά μέσα σε 4 χρόνια η Intrum εις βάρος των δανειοληπτών έβγαλε καθαρή κερδοφορία 196,196 εκατ. ευρώ.

Φήμες της αγοράς κάνουν λόγο ότι ο Γεωργακόπουλος το 2021 πήρε bonus πάνω από 1 εκατ. ευρώ.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}