Copy-paste από την Υπέρβαση η πρόταση Τσίτου για τα κόκκινα δάνεια

 13/04/2024    04 : 00 : 57
τσιτου υπερβαση
63 / 100

Κανένα fund το οποίο έχει αγοράσει κόκκινο δάνειο Έλληνα δανειολήπτη να δύναται να απαιτήσει από τον δανειολήπτη ποσό μεγαλύτερο από το 2πλάσιο που δαπάνησε για την αγορά του κόκκινου δανείου

Ανοιχτή Επιστολή
Παντελής Α. Τσίτος
Οικονομολόγος, πτ/χος Πανεπιστημίου Πειραιά
Πρώην Δ/νκο Στέλεχος Ομίλου Alpha Bank

Προς

1) Τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου
2) Τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας
3) Το ΤΕΕ και τα Παραρτήματα
4) Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας

Θέμα: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

Αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι των κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου,

Με την παρούσα Ανοικτή Επιστολή μου, σας καλώ να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να προβείτε άμεσα σε πρωτοβουλία για Νομοθετική Ρύθμιση σχετική με το θέμα των ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ που περιήλθαν σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των Δανειακών τους Υποχρεώσεων εξαιτίας της ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ και συνακόλουθα της πανδημικής και Ενεργειακής Κρίσης.

Κύριοι πρόεδροι των κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου,

Θα αναφερθώ στο θέμα της “ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ” με βάση την κείμενη νομοθεσία που έγινε από τις ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ και στη συνέχεια πωλήθηκαν στα ξένα funds έναντι πινακίου φακής μαζί με τις εγγυήσεις που συνόδευσαν τα κόκκινα δάνεια των Ελλήνων δανειοληπτών, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων (Κατοικία – Αγροτική Γη – Επιχειρήσεις).
Όπως γνωρίζετε κύριοι πρόεδροι των κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου το σύνολο των κόκκινων δανείων που τιτλοποιήθηκαν μαζί με τις εγγυήσεις που πιο πάνω ανέφερα, άγγιζαν το ποσό των 100 δισ. και πωλήθηκαν στα ξένα funds μέσω προγραμμάτων τιτλοποίησης (ενδεικτικά αναφέρων Cairo, SunRise, Galaxy κλπ) σε τιμές από 3% – 27% της αξίας των κόκκινων δανείων και οι συστημικές τράπεζες.
Μετά από 3 – 4 ανακεφαλαιοποιήσεις που επωμίσθηκε ο Έλληνας πολίτης μέσω της αύξησης του δημοσίου χρέους και της οριστικής καταστροφής των Ελλήνων μετόχων των συστημικών τραπεζών έβγαλαν από τους ισολογισμούς τους τα κόκκινα δάνεια.
Στη συνέχεια, τα κόκκινα δάνεια συνολιγικού ποσού περίπου 100 δισ. αγοράστηκαν από τα ξένα funds σε εξευτελιστικές τιμές, από 3% – 27% του ανεξόφλητου κόκκινου δανείου.

Τι γίνεται όμως σήμερα κύριοι πρόεδροι των κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου με όλα αυτά τα ξένα funds που αγόρασαν τα κόκκινα δάνεια;

Τα ξένα funds κύριοι πρόεδροι των κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου ανέθεσαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στους διαχειριστές – servicers την είσπραξη όλων αυτών των κόκκινων δανείων μέσω αναγκαστικών εκτελέσεων – πλειστηριασμών αφού ήταν δεδομένο ότι ο Έλληνας δανειολήπτης αδυνατούσε να πληρώσει το δάνειο.
Όμως κύριοι πρόεδροι το ξένο fund, που απέκτησε το κόκκινο δάνειο σε εξευτελιστική τιμή, απαιτεί από τον Έλληνα δανειολήπτη το 100% του ανεξόφλητου δανείου και σε πάρα πολλές περιπτώσεις το 100% πλέον τόκων καθυστέρησης.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο Έλληνας δανειολήπτης να μην μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο του και κατά συνέπεια οι εταιρείες διαχείρισης – sevicers να προβαίνουν σε αναγκαστικές εκτελέσεις – πλειστηριασμούς. Έτσι, καταληστεύεται η περιουσία των Ελλήνων πολιτών.
Όλο αυτό το κερδοσκοπικό πλέγμα συνιστά την αίσχιστη περίπτωση αισχροκέρδειας για τα ξένα funds με συνακόλουθες περιπτώσεις (Πάτση κλπ που ακούστηκε βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου να καταληστεύουν σε συμπαιγνία με τα τραπεζικά ιδρύματα την περιουσία των Ελλήνων πολιτών;).
Θα αναφέρω ένα παράδειγμα αισχροκέρδειας από τα ξένα funds, ώστε να γίνει απολύτως κατανοητό τι συμβαίνει:

Κύριοι πρόεδροι των κομμάτων,

Έστω ξένο fund αγόρασε κόκκινο δάνειο 100.000 ευρώ Έλληνα πολίτη στο 20%, ήτοι 20.000 ευρώ με εγγύηση δανείου κατοικία ή αγροτική γη ή μετοχές – εταιρικά μερίδια επιχείρησης.
Το ξένο fund αναθέτει στον διαχειριστή δανείων – servicer να εισπράξει την απαίτηση του εκ του δανείου που αγόρασε σε ολόκληρο το ποσό ήτοι 100.000 ευρώ, ακόμη πλέον των τόκων καθυστέρησης.
Ο δανειολήπτης, όπως είναι φυσικό, δεν δύναται να αποπληρώσει, επομένως η διαδικασία του πλειστηριασμού προχωρά, και όπως είναι φυσικό σε τιμές 50% κάτω της αγοραίας αξίας.
Δηλαδή κύριοι πρόεδροι των κομμάτων το ξένο fund αισχροκερδεί και ένα κόκκινο δάνειο που απέκτησε το δάνειο των 100.000 ευρώ στην τιμή των 20.000 ευρώ απαιτεί να το εισπράξει στα 100.000 ακόμα και πλέον των τόκων. Δηλαδή πάνω από 100.000 ευρώ.

Στο δια ταύτα κύριοι πρόεδροι των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Κάνω έκκληση στον πατριωτισμό σας και ζητώ να αναλάβετε άμεση πρωτοβουλία για νομοθετική ρύθμιση που να προστατεύει τους Έλληνες δανειολήπτες πολίτες από την καταλήστευση των περιουσιών τους και την άκρατη αισχροκέρδεια των ξένων funds.
Η νομοθετική πρωτοβουλία πρωτίστως θα πρέπει να προστατεύει τους Έλληνες Δανειολήπτες από την αισχροκέρδεια των ξένων funds και την καταλήστευση των περιουσιών.

Η πρόταση

1) Κανένα fund το οποίο έχει αγοράσει κόκκινο δάνειο Έλληνα δανειολήπτη να δύναται να απαιτήσει από τον δανειολήπτη ποσό μεγαλύτερο από το 2πλάσιο που δαπάνησε για την αγορά του κόκκινου δανείου. Έτσι για ένα κόκκινο δάνειο 100.000 ευρώ που αγόρασε το fund στο 20% της αξίας του, ήτοι 20.000 ευρώ, να μη δύναται να απαιτήσει ποσό μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ, ήτοι το διπλάσιο από αυτό που το αγόρασε.

2) Κατ’ αυτόν τον τρόπο το ξένο fund θα δυσκολευτεί να πάει σε πλειστηριασμό γιατί πρώτα θα απευθύνεται στον δανειολήπτη και δεν θα μπορεί να αισχροκερδεί, ούτε θα μπορεί να επικαλεστεί κανείς τον ηθικό κίνδυνο μη πληρωμής δανείων και ο δανειολήπτης θα έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να αποπληρώσει ένα κόκκινο δάνειο πολύ μικρότερο από την ονομαστική ανεξόφλητη αξία.

Κλείνοντας την επιστολή μου,

Καλώ όλους τους Έλληνες πολίτες στις εθνικές εκλογές να καταψηφίσουν κάθε κόμμα του ελληνικού κοινοβουλίου που δεν θα συντχθεί με την πρωτοβουλία για οριστική νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της περιουσίας των Ελλήνων δανειοληπτών.

………………………………………………………………………

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΕ. ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΙΔΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΚΑΙ, ΕΤΣΙ, ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & FUNDS ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:

Τσακίζει ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ η Δημόσια Ανοικτή Πρόσκληση της Υπέρβασης σε τράπεζες, servicers και funds

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}