Μετοχές με stock–options στο προσωπικό της μοιράζει η Cepal…

 15/07/2024    01 : 49 : 34
cepal logo grey
62 / 100

H Γενική Συνέλευση της Cepal που διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρείας Ομίλου, των εκτελεστικών στελεχών που αποτελούν μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας Ομίλου, καθώς και κάθε άλλου μη εκτελεστικού συμβούλου, στελέχους ή υπαλλήλου της Εταιρείας Ομίλου τυχόν επιλεχθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μέσω παροχής δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:

(Βίντεο) Η Cepal σε χρεώνει τόκους από το…1753!!

Εκτός αν άλλως καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ημερομηνία παραχώρησης του Δικαιώματος Προαίρεσης, το Δικαίωμα Προαίρεσης δύναται να ικανοποιηθεί με την έκδοση νέων μετοχών.

Η τιμή διάθεσης θα είναι ίση με την τιμή εισόδου κάθε μετοχής που πλήρωσε ο επενδυτής (και μέτοχος πλειοψηφίας της Εταιρείας), Airmed Finance DAC, ήτοι 2,65 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η το 80% της Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών έχει περάσει το 2021 στην Airmed Finance DAC, εταιρεία συμφερόντων της Davidson Kempner (DK). Η συνολική αξία (Enterprise Value) του 100% της Cepal αποτιμήθηκε σε 262 εκατ. ευρώ.

Τότε μάλιστα η Cepal Hellas είχε λάβει δάνειο-γέφυρα 130 εκατ. ευρώ από τη μητρική τράπεζα την Alpha Bank…

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}