.

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ: ΑΠΟ ΤΟ 2024 ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ...ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ !!!

 


Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και φαίνεται ότι η μάχη που δόθηκε στο παρασκήνιο οδήγησε σε εκπτώσεις ήδη από το σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο , το σύστημα δηλαδή του συστήματος αποζημίωσης των επενδυτών σε περιπτώσεις οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ), οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. και οι Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους επενδυτές πελάτες τους.

Δια των μεταβατικών διατάξεων

Η μάχη επικεντρώθηκε στο σκέλος της συνέχισης του καθεστώτος έλλειψης ς το Συνεγγυητικό μέχρι σήμερα δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις κατά ΕΛΠ. Στο σχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση καθιερώνονται μεν τα ΔΛΠ αλλά από τη χρήση του … 2024 και υπό προϋποθέσεις.

Η μετάθεση γίνεται δύο μεταβατικών διατάξεων που προβλέπουν

Α. Το άρθρο 10 του Κεφαλαίου Γ και τα άρθρα 21, 22, 23 και 24 του Κεφαλαίου Ζ εφαρμόζονται μετά τη λήξη της χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023 και σε κάθε περίπτωση μετά την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 24 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
Β. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Συνεγγυητικού σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρμόζεται στην αμέσως επόμενη χρήση, μετά την παρέλευση της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος.
Οι δύο διατάξεις αυτές μεταθέτουν τα ΔΛΠ για τη χρήση του 2024 δηλαδή για το Σεπτέμβριο του 2025!!! Έτσι οι ενδιαφερόμενοι και κυρίως οι επενδυτές θα περιμένουν χρόνια να αποκαλυφθεί η πραγματική εικόνα του Συνεγγυητικού.

Στρεβλή εικόνα

Και αυτά ενώ είναι γνωστή η κατάσταση που ξεκινάει από μη διενέργεια προβλέψεων αποζημιώσεων εκατομμυρίων ευρώ από εκκρεμείς υποθέσεις και έχει φτάσει ακόμα και στη μη διενέργεια πρόβλεψης ακόμα και μετά από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Με τη μη εφαρμογή των ΔΛΠ ουσιαστικά εμφανίζεται μια στρεβλή εικόνα γεγονός που έχει αντίκτυπο και στις εισφορές που καταβάλλουν τα μέλη του και ειδικά τα παλαιά. Φυσικά θα αλλάξει ο τρόπος εισφορών από το 2024 και αν καθώς χρειάζονται Υπουργικές Αποφάσεις.
Πάντως χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται πως «Κατά του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών έχουν ασκηθεί αγωγές και διεκδικείται το ποσό των 1,4 εκ. ευρώ περίπου για λοιπές υποχρεώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Νομικού Συμβούλου, η διοίκηση δεν έχει προβεί σε σχηματισμό πρόβλεψης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τα ανωτέρω γεγονότα καθώς εκτιμά ότι η τελική έκβαση των εκκρεμών αγωγών σε επίπεδο αμετάκλητων αποφάσεων θα είναι απορριπτική για αυτές και υπέρ του Συνεγγυητικού και δεν θα υπάρξει καμία ουσιώδης οικονομικής επίπτωση ως προς το Συνεγγυητικό». Δεν υπάρχει καμία αναφορά για το στάδιο των προσφυγών ενώ κανένας δεν ενοχλήθηκε ότι με γνωματεύσεις του νομικού συμβούλου η ίδια τακτική ακολουθείται επί χρόνια και σε υποθέσεις που στο τέλος καταβλήθηκαν εκατομμύρια ευρώ. όμως έτσι εξασφαλίζεται διογκωμένη η περιουσία και άρα η εισφορές είναι λιγότερες.

Τα διοικητικά και το …Ξέπλυμα

Σημειώνεται δε ότι του Συνεγγυητικού προεδρεύει η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία σε ανάλογες περιπτώσεις εισηγμένων εταιριών που δε διενεργούν προβλέψεις τηρεί αυστηρή στάση.

Βέβαια στο σχέδιο νόμου επέρχονται αλλαγές και απλά θα μετέχει μέλος που θα ορίζεται από την Κεφαλαιαγορά αλλά και από το ΥΠΟΙΚ αλλά τον έλεγχο θα τον έχουν πάλι τα μέλη. Δηλαδή αυτοί που μπορεί αν χρεοκοπήσουν να κληθούν να πληρώσουν τους επενδυτές θα έχουν και τη διαχείριση.

Πέραν αυτού το Συνεγγυητικό άγνωστο πως μπορεί να αποστέλλει στην Αρχή Ξεπλύματος περιπτώσεις που το ίδιο !!! έχει ενδείξεις παράβασης και μέχρι να αποφανθεί η Αρχή ή να τελεσιδικήσει η υπόθεση να μην πληρώνει αποζημιώσεις και αν κληθεί να πληρώσει (προφανώς μετά από χρόνια) να μην υποχρεούται σε καταβολή τόκων. Πρόκειται προφανώς για απολύτως καταχρηστική διάταξη.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates