.

Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

ΟΛΑ ΠΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 867.000.000€ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ !!!

 


Τι μεταδίδει το protagon.gr


Κέρδη μετά από φόρους ύψους €867 εκατ. για το 2021, έναντι €33 εκατ. το 2020, ανακοίνωσε ο Ομιλος της Εθνικής Τράπεζας. Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν στα €833 εκατ. ενισχυμένα κατά 41% σε ετήσια βάση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, άφησε ανοικτή την προοπτική διανομής μερίσματος από το 2023 για την τρέχουσα χρήση, σημειώνοντας ότι η απόφαση θα πρέπει προηγουμένως να συμφωνηθεί με τις εποπτικές αρχές. Οπως διευκρίνισε, στόχος είναι η τράπεζα να ξεκινήσει με ένα μικρό μέρισμα την επόμενη χρονιά, παραπέμποντας για μια πιο φιλόδοξη μερισματική πολιτική τα επόμενα χρόνια, ανάλογα και με τις εξελίξεις.

Tα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) στην Ελλάδα μειώθηκαν σε €2,1 δισ. από €4,3 δισ. στα τέλη του 2020, ή σε €0,5 δισ. μετά από προβλέψεις. Δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 16,9%, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 17,5%.

Οπως αναφέρει η Εθνική Τράπεζα στη σχετική ανακοίνωσή της τα σημαντικότερα επιτεύγματα του 2021 είναι τα εξής:

– Τα οργανικά κέρδη αυξήθηκαν με επιταχυνόμενους ρυθμούς (+40% σε ετήσια βάση) σε €450 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των οργανικών εσόδων, της περιστολής των λειτουργικών δαπανών και της ομαλοποίησης του κόστους πιστωτικού κινδύνου, καταδεικνύοντας με σαφήνεια ότι το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας αποδίδει καρπούς

– Αποκλιμάκωση του δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε 7,0% από 11,9%1 το Γ’ τρίμηνο 2021 και 13,6%1 το Δ’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας την οργανική μείωση ΜΕΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ΙΙ ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε περαιτέρω σε 77% το 2021 από 63% το 2020

– Ισχυροί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, με το δείκτη CET1 να διαμορφώνεται σε 16,9%2 (+120μ.β. περίπου σε ετήσια βάση) και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 17,5%2, ενσωματώνοντας το κεφαλαιακό όφελος από την ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier ύψους 150μ.β. περίπου (εκ των οποίων 90μ.β. περίπου το Δ’ τρίμηνο 2021)

– Η συμφωνία με την EVO Payments για τη δραστηριότητα της αποδοχής καρτών της ΕΤΕ αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση στρατηγικών συνεργασιών στην ψηφιακή Τραπεζική, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες μέσω του συνδυασμού της ευρείας πελατειακής βάσης της ΕΤΕ και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της EVO στις υπηρεσίες πληρωμών

– Ενεργή στήριξη των πελατών μας καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού, με τα δάνεια στα κρατικά προγράμματα επιδότησης δόσης δανείου (Γέφυρα Ι & ΙΙ) να ανέρχονται σε περίπου €2,2 δισ. (μόλις €0,2 δισ. ενεργά σήμερα)

Ο επιτυχής ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας αντικατοπτρίζεται στην αύξηση των συναλλαγών e-banking κατά σχεδόν 30% σε ετήσια βάση, αντικαθιστώντας τις συναλλαγές στα καταστήματα, οι οποίες έχουν μειωθεί κατά 56%, με τον αριθμό των τραπεζικών συναλλαγών να αυξάνεται κατά 8% σε ετήσια βάση το 2021

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα της πολυετούς προσπάθειας μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας είναι πιο εμφανή από ποτέ. Αξιοποιώντας την ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της χώρας, πετύχαμε υψηλή οργανική κερδοφορία, εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς και ανάπτυξη του ισολογισμού μας σε συνδυασμό με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, αντανακλώντας την επιτυχή μετάβαση της Τράπεζας σε ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας.

»Ξεκινώντας με την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, η έκθεσή μας σε Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκε σε €2,1 δισ. ή μόλις €0,5 δισ. μετά από προβλέψεις. Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 6,9%, μειωμένος κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, φέρνοντάς μας κοντά στον στόχο του 6% για το τέλος του 2022, ένα ολόκληρο χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Ταυτόχρονα, παρά τη συνεχιζόμενη ομαλοποίηση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 68 μονάδες βάσης το Δ’ τρίμηνο 2021, ο εγχώριος δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε στο επίπεδο του 78%. Το χαμηλότερο κόστος προβλέψεων αντανακλά τις θετικές τάσεις στο ρυθμό μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, ως αποτέλεσμα του υψηλού ρυθμού επαναφοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ενήμερα (curings) και του χαμηλού ποσοστού νέων αθετήσεων δανείων (defaults), λαμβάνοντας υπόψη και τους πελάτες που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών (moratoria).

»Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €833 εκατ., αυξημένα κατά 41% ετησίως, αποτυπώνοντας τις θετικές τάσεις σε όλους τους βασικούς τομείς κερδοφορίας της Τράπεζας. Τα οργανικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 40% περίπου ετησίως, στα €450 εκατ., υπερβαίνοντας τον στόχο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των οργανικών εσόδων, της δραστικής περιστολής του κόστους και της αποκλιμάκωσης των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επίτευξη του στόχου μας για οργανικά κέρδη ύψους €0,5 δισ. σε επίπεδο Ομίλου για το 2022. Η αποφασιστική μείωση του κόστους, με τις δαπάνες προσωπικού να μειώνονται κατά 12% ετησίως, καθώς και η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 3% ετησίως, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στη βελτίωση της κερδοφορίας, η οποία επωφελήθηκε και από την αύξηση των ενήμερων δανείων κατά €1,4 δισ. ετησίως.

»Τέλος, όσον αφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά περίπου 120μ.β. σε ετήσια βάση, σε 16,9%, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 17,5%, αποτυπώνοντας το όφελος τόσο από τη συναλλαγή Frontier που ενίσχυσε τα κεφάλαια της Τράπεζας κατά +150μ.β., όσο και από την ισχυρή κερδοφορία μας. Η ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής και η στρατηγική συνεργασία με την Evo Payments, με την πρώτη να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών εβδομάδων και τη δεύτερη το Δ’ τρίμηνο 2022, θα ενισχύσουν τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας περαιτέρω κατά 160μ.β. περίπου, δημιουργώντας ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα στρατηγικής σημασίας.

»Με το βλέμμα στραμμένο στο 2022 και τη μετέπειτα περίοδο, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εμφανίζονται ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας είναι ισχυρά και ακόμη και μέσα στη σημερινή διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα αναμένεται να σημειώσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη το 2022 και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα το 2023 και το 2024. Ως εκ τούτου, οι στόχοι της ΕΤΕ παραμένουν φιλόδοξοι. Ειδικότερα, φιλοδοξούμε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους 3% περίπου και να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τον ρυθμό δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου, τόσο μέσω της περαιτέρω βελτίωσης των εσόδων, όσο και μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της ομαλοποίησης των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια.

»Στόχος μας η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) να αγγίξει διψήφιο ποσοστό. Η βελτιούμενη κερδοφορία μας και οι ισχυροί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε μια πολιτική συνετούς διανομής μερισμάτων στο εγγύς μέλλον. Η επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων προϋποθέτει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές καθώς και από αυξανόμενες ανάγκες πελατών. Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μας θα συνεχίσει να μας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επίτευξη αυτής της αναγκαίας αλλαγής. Οι επενδύσεις μας στον τομέα της τεχνολογίας και οι άνθρωποί μας αποτελούν τα κρίσιμα συστατικά για την επιτυχή υλοποίηση του στόχου μας, να γίνουμε η Τράπεζα Πρώτης Επιλογής. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, και ειδικότερα αυτά του 2021, επιβεβαιώνουν την ικανότητα και την αφοσίωσή μας στην επίτευξη των στόχων αυτών».
Αναλυτικά τα μεγέθη

Τα καθαρά έσοδα από τόκους της Εθνικής ενισχύθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €1,4 δισ. σε ετήσια βάση το 2021, αντανακλώντας νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους €4,9 δισ. (€2,1 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2021).

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την έντονη ανάκαμψη που σημειώθηκε στις εκταμιεύσεις δανείων αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα γενικότερα, με αιχμή του δόρατος τις προμήθειες από κάρτες, υπηρεσίες διαμεσολάβησης και ψηφιακά κανάλια.

Η σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού (-12% σε ετήσια βάση) απορρόφησε την αύξηση των αποσβέσεων ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων στρατηγικών επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής, οδηγώντας στη δραστική αποκλιμάκωση των λειτουργικών δαπανών κατά 6% σε ετήσια βάση το 2021. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα σημείωσε βελτίωση κατά σχεδόν 6 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 52,3% το 2021.

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €404 εκατ. το 2021, ενσωματώνοντας υψηλά κέρδη σχετιζόμενα με συναλλαγές χρεογράφων (κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου).

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου έπεσε κάτω από τις 100 μ.β. το 2021, αποτυπώνοντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση των προβλέψεων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται στις 68μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις το Δ’ τρίμηνο 2021.

Tα ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκαν σε €2,1 δισ.

– Συνολική οργανική μείωση ΜΕΑ ύψους €0,7 δισ. το 2021 σε επίπεδο Τράπεζας (-€0,2 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2021), αντανακλώντας την αυξημένη αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings) και την πολύ καλύτερη εκ του αναμενόμενου κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών (moratoria), καθώς ποσοστό κάτω του 4% βρισκόταν σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών τον Φεβρουάριο 2022, παρά τη λήξη των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και των προγραμμάτων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών

– Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 6,9% στην Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση της τάξεως των 5 ποσοστιαίων μονάδων σε τριμηνιαία βάση και σχεδόν 7 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση. Ποσοστό 40% περίπου των ΜΕΑ είναι ρυθμισμένα δάνεια με καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών, τα οποία εμφανίζουν μεγάλες πιθανότητες αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησής τους στα επόμενα τρίμηνα

– Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 77,5% στην Ελλάδα, ενισχυμένος περίπου κατά περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση και 15 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, ως αποτέλεσμα της οργανικής μείωσης ΜΕΑ.
Δείκτης CET1 στο 16,9%

– Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε περαιτέρω κατά 50μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 16,9% (14,9% με πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9), αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή κερδοφορία και τη θετική επίπτωση των συναλλαγών στα κεφάλαια της Τράπεζας

– Λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική συνεργασία με την EVO Payments, καθώς και την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 18% περίπου, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας να ανέρχεται σε 19% περίπου
Μηδενική έκθεση στη Ρωσία

– Η άμεση έκθεση της Ελλάδας στη Ρωσική Ομοσπονδία (εξαγωγές, τουρισμός, άμεσες ξένες επενδύσεις) ανέρχεται σε 0,3% του ΑΕΠ, ενώ το 1/3 περίπου των εισαγωγών ενέργειας της Ελλάδας προέρχεται από τη Ρωσία (15% της εγχώριας κατανάλωσης)

– Η ΕΤΕ έχει πρακτικά μηδενική άμεση έκθεση στη Ρωσία.
Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού κινητήρια δύναμη για ανάπτυξη και κερδοφορία

– Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα, συντελώντας στη μετατροπή της ΕΤΕ σε έναν πιο ευέλικτο και αποδοτικό οργανισμό, βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη και εισάγοντας νέες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της κερδοφορίας και την εξυγίανση του ισολογισμού

– Οι συναλλαγές μέσω ψηφιακής τραπεζικής εξακολουθούν να σημειώνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, κεφαλαιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, με το μερίδιο αγοράς στους χρήστες κινητής και διαδικτυακής τραπεζικής να διαμορφώνεται σε 32% και 25%, αντίστοιχα, για το Δ’ τρίμηνο 2021, ενώ οι ενεργοί χρήστες των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας άγγιξαν τα 2,5 εκατ. (+19% ετησίως)

– Η ΕΤΕ συνεχίζει να επιτυγχάνει σημαντικά αποτελέσματα σε σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), θέτοντας σαφείς προτεραιότητες και βελτιώνοντας διαρκώς τη διακυβέρνηση και τις πρακτικές της Τράπεζας σε όλους τους τομείς ΕSG.

Μιλώντας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ο CEO της Εθνικής προσδιόρισε την αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ για το τρέχον έτος λίγο πάνω από το 3%, σημειώνοντας ότι παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, «τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας είναι ισχυρά».

Oσον αφορα τα αποτελέσματα της Τράπεζας, ο κ. Μυλωνάς τόνισε ότι η αύξηση της κερδοφορίας στηρίζεται στην ενίσχυση του ποσοστού εσόδων από επαναλαμβανόμενες τραπεζικές εργασίες, όπως είναι τα επιτοκιακά έσοδα, παρά σε εφάπαξ έσοδα.

Ταυτόχρονα, εφάπαξ οργανικές δαπάνες, όπως οι τιτλοποιήσεις και άλλες κινήσεις εξυγίανσης πραγματοποιήθηκαν εμπροσθοβαρώς, επιβαρύνοντας προηγούμενες χρήσεις και τρίμηνα, αφήνοντας για το 2021 και μετά μόνο το κομμάτι που ενισχύει τα κεφάλαια.

Παραμένοντας στα επιτοκιακά έσοδα, ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε το ρόλο της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων, το οποίο είναι εξυπηρετούμενο, αλλά και από την καθαρή πιστωτική επέκταση με εξυπηρετούμενα δάνεια.Ενδεικτικά, από όλα τα μέτρα στήριξης, όπως μορατόρια, Γέφυρα 1, Γέφυρα 2 και προγράμματα της τράπεζας για σταδιακή επαναφορά δόσεων λόγω της πανδημίας, μόνο το 4% παρέμεινε κόκκινο (από σύνολο 3 δισ.).

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από προμήθειες, προήλθαν και θα συνεχίσουν να αυξάνονται από ανάπτυξη εργασιών και είσοδο σε νέα προϊόντα και κλάδους, όπως τραπεζοασφάλειες, επενδύσεις, δηλαδή, πάλι όχι από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες.

Η άλλη πλευρά της κερδοφορίας σχετίζεται με τον περιορισμό του κόστους, όπου και εδώ, όπως σημειώθηκε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, έγινε αύξηση της αποτελεσματικότητας και όχι μόνο με περικοπές κόστους.

Σημαντική ήταν η μείωση του κόστους για το προσωπικό, αλλά ταυτόχρονα έγιναν επενδύσεις (αύξηση δαπανών) για ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών, δημιουργίας νέων ψηφιακών λύσεων, προσέλκυση πελατών και συναλλαγών σε εναλλακτικά κανάλια, αλλά και εκπαίδευση και εμπλοκή άνω των 1.000 εργαζομένων σε πάνω από 50 projects. Αυτό φαίνεται από την κατακόρυφη αύξηση των εργασιών μέσω ψηφιακών καναλιών και της αντίστοιχης μείωσης από τα καταστήματα, όπου υπήρξε και αριθμητική μείωση.

Σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια, η μείωση των κόκκινων δανείων το 2021 περιόρισε το κόστος κινδύνου και επέτρεψε μεγαλύτερο επιτοκιακό περιθώριο. Έτσι, δημιουργήθηκαν κεφάλαια από την κερδοφορία που αντιστάθμισαν το κόστος από την τιτλοποίηση.

Ταυτόχρονα, η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και του συστήματος καρτών που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο β’ τρίμηνο προσθέτουν έσοδα και κεφάλαια το 2021 και το 2022.

Οι μακροχρόνιες στρατηγικές συμβάσεις τόσο με το CVC που αγόρασε την Εθνική Ασφαλιστική αλλά και με την αμερικανική EVO στις συναλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη και τη μείωση του κόστους από τη διαχείριση, επιτρέπει στην Εθνική Τράπεζα να προγραμματίζει αύξηση εσόδων από σταυροειδείς πωλήσεις (πχ ασφαλιστικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα) και έσοδα από άλλες συναλλαγές.

Από τα μεγέθη που παρουσιάστηκαν, τα λεγόμενα “εφάπαξ” έσοδα και δαπάνες ή οι μη επαναλαμβανόμενες πηγές δημιουργίας κεφαλαίων αποτελούσαν ένα μικρό μέρος σε σχέση με τα αντίστοιχα επαναλαμβανόμενα.

Αναφορικά με τα υψηλά κεφάλαια, ο κ. Μυλωνάς σημείωσε ότι ο στόχος για χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, εν όψει μάλιστα του Ταμείου Ανάκαμψης και μεγάλης ζήτησης από νοικοκυριά, απαιτεί υψηλά κεφάλαια για να υπάρχουν περιθώρια υψηλών προβλέψεων.

Οι εποπτικές αρχές εφιστούν συνεχώς την προσοχή στα κεφάλαια των τραπεζών και για το λόγο αυτό, ακόμα και στο θέμα της διανομής μερίσματος για τη χρήση του 2022, ο κ. Μυλωνάς είπε ότι θα ξεκινήσουμε σταδιακά, σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές και με διασφάλιση των κεφαλαίων.

Επιπλέον, παρά το περιθώριο για δύο εκδόσεις για άντληση κεφαλαίων 200 εκατ. ευρώ το 2022, η Εθνική Τράπεζα έχει το περιθώριο να εξετάσει το πότε, το πώς και αν θα το κάνει λόγω των κεφαλαίων της.

Αναφερόμενος στην αβεβαιότητα λόγω της κρίσης, του υψηλού πληθωρισμού και της πιθανότητας αύξησης των επιτοκίων, ο κ. Μυλωνάς ξεκαθάρισε ότι η έκθεση της ΕΤΕ προς τη Ρωσία είναι μηδενική, ενώ περιορισμένη είναι η άμεση έκθεση της ελληνικής οικονομίας, η οποία συνδέεται κυρίως με την ενέργεια.

Οι επιπτώσεις είναι κυρίως έμμεσες από τον πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές ενέργειας που επηρεάζουν αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, αυξάνουν το κόστος παραγωγής και πρώτων υλών, “χτυπώντας” έμμεσα τις επενδύσεις, ενώ η αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ζήτηση για ρευστότητα (δάνεια).

Ωστόσο, επισήμανε ότι η ισχυρή ανάπτυξη το 2021 πριμοδοτεί το ΑΕΠ της Ελλάδος το 2022 με 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης θα απορροφήσουν μεγάλο μέρος των αρνητικών επιδράσεων.

Τέλος, εξετάζοντας το σενάριο της αύξησης των επιτοκίων, αυτή επιδρά θετικά στα έσοδα από τα δάνεια, αρνητικά από τις καταθέσεις και ενδεχομένως αρνητικά από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και το κόστος χρήματος.

Από το σενάριο ευαισθησίας της Εθνικής Τράπεζας, προκύπτει ότι προκύπτουν καθαρά επιτοκιακά έσοδα 70 εκατ. ευρώ για κάθε αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσεις και επιπλέον 350 εκατ. ευρώ στην περίπτωση αύξησης 200 μονάδων βάσης (2 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή από το -0,50% σήμερα, στο +1,5%).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates