.

Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

ΔΕΕ: ΑΥΞΗΣΗ 8% ΤΟ 2021 ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ !!!

 Μετά την παροδική πτώση του 2020, καταγράφηκε το περασμένο έτος νέα αυξητική τάση του αριθμού των υποθέσεων που εισήχθησαν ενώπιον των δύο δικαιοδοτικών οργάνων του ΔΕΕ, του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα, προκύπτει πως παρά την πανδημία, η δραστηριότητα του θεσμικού οργάνου παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, οι εισαχθείσες υποθέσεις ανήλθαν σε 1.720 κατά το 2021, όταν το 2020 ήταν 1.584. Παράλληλα, επισημαίνεται πως περατώθηκαν το προηγούμενο έτος 1.723 υποθέσεις (περιλαμβάνονται και εκκρεμείς από παρελθόντα έτη), έναντι 1.540 το 2020. Παρέμειναν εκκρεμείς 2.541 υποθέσεις στο τέλος του 2021, ενώ το 2020 ήταν σε εκκρεμότητα 2.544.

Το Δικαστήριο

Το Δικαστήριο δέχθηκε 838 νέες υποθέσεις το 2021, όταν το 2020 είχε φτάσει στη δικαιοδοσία του 737 υποθέσεις. Ο βασικός λόγος για την αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που εισήχθησαν ενώπιον του Δικαστηρίου υπήρξε η αισθητή άνοδος του δείκτη των αιτήσεων αναιρέσεως κατά αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου. Η ανοδική αυτή τάση οφείλεται σαφώς στην εντατικοποίηση της δραστηριότητας του Γενικού Δικαστηρίου.

Όσον αφορά τις αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως, ο αριθμός τους αυξήθηκε ελαφρά το 2021 (567, έναντι 556 το 2020). Όπως αναφέρεται, οι αιτήσεις αυτές, οι οποίες υποβάλλονται από τα δικαστήρια όλων των κρατών μελών της Ένωσης, αποτελούν κατεξοχήν δείγμα της εξαίρετης συνεργασίας μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου, χάρη στην οποία το τελευταίο μπορεί και διασφαλίζει, πρωτίστως, την ομοιόμορφη ερμηνεία και τη συνεπή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε ολόκληρη την Ένωση.

Το 2021, οι περισσότερες προδικαστικές παραπομπές προς το Δικαστήριο προήλθαν από τα γερμανικά (106), τα βουλγαρικά (58), τα ιταλικά (46), τα ρουμανικά (38), τα αυστριακά (37), τα βελγικά (36), τα ισπανικά (35) και τα πολωνικά (34) δικαστήρια. Αξιομνημόνευτη είναι, ιδίως, η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων προδικαστικής αποφάσεως από δικαστήρια της Βουλγαρίας (58 το 2021, από 28 το 2020) και της Ρουμανίας (38 το 2021, από 20 το 2020).

Ως προς τα ζητήματα τα οποία απασχόλησαν τη νομολογία, οι αποφάσεις που εκδόθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους επί υποθέσεων σχετικών με το κράτος δικαίου, το περιβάλλον, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την κοινωνική προστασία, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την προστασία των καταναλωτών δείχνουν ότι το έργο του θεσμικού οργάνου είναι απολύτως συντονισμένο με την τρέχουσα πραγματικότητα και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και επηρεάζει με απτό τρόπο τη ζωή των πολιτών και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Koen Lenaerts επισημαίνει ότι «σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από διάχυτη αμφισβήτηση του κύρους των δικαστικών αποφάσεων, ακόμη δε, σε ορισμένα κράτη μέλη, και από μια προσπάθεια ριζικής υπονόμευσης του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και των αξιών και των αρχών που συγκροτούν τα ιδρυτικά θεμέλιά του, η νομιμοποίηση των αποφάσεων του θεσμικού οργάνου εδράζεται προπάντων στη διαρκή επαγρύπνηση προς εξασφάλιση της ποιότητας και της πειστικότητάς τους».Το Γενικό Δικαστήριο

Το Γενικό Δικαστήριο περάτωσε έναν εντυπωσιακό αριθμό υποθέσεων, δρέποντας τους καρπούς της μεταρρύθμισης της δικαιοδοτικής δομής της Ένωσης, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019.

Χάρη στην αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που περατώθηκαν, μειώθηκε αντίστροφα ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων, παρότι εισήχθησαν περισσότερες νέες υποθέσεις απ’ ό,τι κατά το προηγούμενο δικαστικό έτος.

Ειδικότερα, το 2021 εισήχθησαν στο Γενικό Δικαστήριο 882 υποθέσεις, έναντι 847 το 2020 και περατώθηκαν το προηγούμενο έτος 951 υποθέσεις, σε σχέση με τις 748 περατωθείσες το 2020.

Απολύτως δικαιολογημένη χαρακτηρίζεται λοιπόν η διαπίστωση του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου Marc van der Woude, ότι «με 951 περατωθείσες υποθέσεις και με μια σημαντική πτώση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων, το Γενικό Δικαστήριο πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα παρά την πανδημία».

ΠΗΓΗ-ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates