.

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

ΕΦΚΑ: ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΟΥΣ...7.000€ !!!

 Περισσότερη ευελιξία στο σύστημα προμηθειών προβλέπει το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ προκειμένου να δοθεί τέλος στη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα να μένουν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ όχι μόνο χωρίς υπολογιστές και κλιματιστικά αλλά και χωρίς στυλό και χαρτιά υγείας.

Σήμερα όταν η δαπάνη ξεπερνά τα 30.000 ευρώ το έτος, απαιτούνται 17 διαφορετικά στάδια έως ότου πληρωθεί ο προμηθευτής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού από τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής απαιτούνται 7 μήνες με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να βάζουν χρήματα από την τσέπη τους προκειμένου να μην καθυστερήσουν τις προθεσμίες για την έκδοση των συντάξεων. Σημειώνουμε ότι τον Ιούνιο του 2021 οι υπολογιστές είχαν καθυστερήσει 15 μήνες και οι υπάλληλοι κινδύνευαν να μην πληρωθούν καθώς δεν μπορούσε να βγει η μισθοδοσία τους. Μια ακόμα… ιστορία τρέλας αφορούσε την προμήθεια 1150 σταθερών υπολογιστών και 345 εκτυπωτών που καθυστέρησε επίσης 15 μήνες. Στο μεσοδιάστημα οι υπάλληλοι εκτύπωναν από το σπίτι τους τα απαιτούμενα έγγραφα.

Για να προμηθευτεί μια Περιφερειακή Διεύθυνση ένα κλιματιστικό χρειάζονται 4 μήνες ενώ πέντε μήνες απαιτούνται για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού back up.

Για να προμηθευτούν οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ χαρτί υγείας, ο μέσος χρόνος υλοποίησης είναι οι 6 μήνες, χωρίς να υπολογιστούν τυχόν προσφυγές.

Μια ακόμα δραματική εικόνα είναι ότι στις αρχές του 2021 είχε τελειώσει η βενζίνη με αποτέλεσμα διευθυντές και οδηγοί των ΚΕΠΑ να βάζουν από την τσέπη τους για καύσιμα για να εξυπηρετήσουν την μεταφορά γιατρών σε σπίτι κατάκοιτων. Και αυτό γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων.

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις στο σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό του φορέα προβλέπεται η διενέργεια των προμηθειών του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα 5 ετών. Παράλληλα καταργούνται μια σειρά από παρωχημένες διατάξεις που προβλέπουν χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για δαπάνες που αφορούν τον ΕΦΚΑ (έγκριση για τη σκοπιμότητα ανάθεσης υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, εργασιών συντήρησης κλπ.) και παρεμποδίζουν τη δράση της διοίκησης.

Επίσης προβλέπεται ότι οι αναθέσεις του e-ΕΦΚΑ άνω και κάτω των ενωσιακών ορίων, θα διενεργούνται σύμφωνα με έναν νέο Κανονισμό Προμηθειών ο οποίος θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα και θα συμμορφώνεται με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες στις περιπτώσεις που τα ποσά είναι άνω των ενωσιακών ορίων.

Αξιοποίηση ακινήτων: Η νέα εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-ΕΦΚΑ που θα αναλάβει την αξιοποίηση των ακινήτων θα εκπονήσει αρχικά μελέτες για το βέλτιστο τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν τα ακίνητα με στόχο τα μέγιστα έσοδα. Ο ΕΦΚΑ διαθέτει σήμερα 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ, με τουλάχιστον το 20% των ακινήτων αυτών, παρότι μεγάλης αξίας, να μένουν τελείως αναξιοποίητα.

Όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου που κατατίθεται στη Βουλή η εταιρία θα προσλάβει 40 νέους υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και τρεις δικηγόρους με έμμισθη εντολή.

Η εταιρεία θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με πλήρη διαφάνεια που θα συνδυαστεί με την αξιοποίηση των καλών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα.

Η Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει και το καταστατικό θα είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δύναται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο στόχος της αξιοποίησης των ακινήτων είναι διπλός: Από τη μία πλευρά, ο ΕΦΚΑ θα μεριμνήσει οι υπηρεσίες του να στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια ώστε να περιορίσει τη δαπάνη για τα μισθώματα. Ο φορέας σήμερα πληρώνει 1.000.000 ευρώ μηνιαίως σε ενοίκια, που σημαίνει 12.000.000 το χρόνο.

Από την άλλη πλευρά, θα προσπαθήσει μέσω της εταιρίας να εκμισθώσει η να πουλήσει τα ακίνητα -ορισμένα από τα οποία θεωρούνται «φιλέτα»- σε όσο το δυνατόν υψηλότερες τιμές.

Προσλήψεις Γενικών διευθυντών με 7.000 μηνιαίως. Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών με τριετή θητεία (και δυνατότητα ανανέωσης άπαξ) τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η πρόσληψη θα γίνεται με διαφανείς διαδικασίες (δημόσια προκήρυξη με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ), σύμπραξη του ΑΣΕΠ και κίνητρα προσέλκυσης με στόχο την ανανέωση στα ανώτερα κλιμάκια με υψηλού επιπέδου στελέχη, ικανά να ανταποκριθούν στα μεγέθη του Οργανισμού και στις προκλήσεις του μετασχηματισμού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες νέοι διευθυντές θα αναλάβουν τον τομέα της πληροφορικής, της αξιοποίησης των ακινήτων και των προμηθειών και θα αμείβονται με 7.000 ευρώ μεικτά μηνιαίως, ποσό που προκαλεί αντιδράσεις καθώς ο μισθός των γενικών διευθυντών του δημοσίου σε γενικές γραμμές δεν ξεπερνάει τα 3.000 ευρώ μεικτά.

Πηγές του ΕΦΚΑ ωστόσο σχολιάζουν πως οι αμοιβές αυτές είναι χαμηλές σε σχέση με το τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα για διευθυντές σε οικονομικά τμήματα ή σε τμήματα πληροφορικής μεγάλων εταιριών. Μια καλή αμοιβή είναι ο μόνος τρόπος για να προσελκύσει ο φορέας τους καλύτερους για να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Διαφορετικά πως θα πεισθεί το στέλεχος καριέρας να αφήσει την ακριβοπληρωμένη εργασία του και να ασχοληθεί με τον πιο προβληματικό οργανισμό της Δημόσιας Διοίκησης; Και όταν μάλιστα προβλέπεται ρητά ότι το ανώτατο που μπορούν να απασχοληθούν στον Οργανισμό είναι το πολύ 3+3 χρόνια;

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates