.

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

ECOFIN: ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΙΚ ΤΗΣ ΕΕ !!!

 Μεγάλες αλλαγές στους κανόνες των συντελεστών ΦΠΑ αποφάσισε το Ecofin, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε περισσότερα προϊόντα.

Στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προστίθενται στον κατάλογο περιλαμβάνονται εκείνα που προστατεύουν τη δημόσια υγεία, είναι επωφελή για το περιβάλλον και στηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση. Μόλις τεθούν σε ισχύ οι κανόνες, τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης για πρώτη φορά να απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες που θεωρείται ότι καλύπτουν βασικές ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα οι χώρες – μέλη θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν ως κανονικό έναν συντελεστή ΦΠΑ υψηλότερο από το 15% αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν δύο μειωμένους συντελεστές, με τον χαμηλότερο στο 5%, σε αγαθά και υπηρεσίες και θα μπορούν ακόμη να εφαρμόζουν έναν πολύ μειωμένο συντελεστή, χαμηλότερο από 5%, και έναν μηδενικό συντελεστή για έως επτά κατηγορίες της λίστας που καλύπτουν βασικές ανάγκες, π.χ. τρόφιμα, φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να διευρύνουν τον τρέχοντα κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών (Παράρτημα III της Οδηγίας ΦΠΑ) που μπορούν να επωφεληθούν από μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, η λίστα έχει ενημερωθεί ώστε να περιλαμβάνει:

-Ψηφιακές υπηρεσίες που πριν δεν μπορούσαν να υπαχθούν σε χαμηλούς συντελεστές, όπως η πρόσβαση στο internet και το livestreaming πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων

-Προϊόντα που προστατεύουν τη δημόσια υγεία και είναι κρίσιμα εργαλεία στη μάχη κατά της COVID-19 που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα σε μελλοντικές κρίσεις, όπως προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός, μάσκες και ορισμένος ιατρικός εξοπλισμός καθώς και περισσότερα είδη που αποτελούν σημαντική βοήθεια για τους ΑμεΑ

-Συγκεκριμένα προϊόντα, όπως ποδήλατα, συστήματα πράσινης θέρμανσης και ηλιακά πάνελ σε κατοικίες και δημόσια κτίρια

-Διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες που θεωρούνται κατάλληλα και χρήσιμα για τις χώρες, τα οποία καθοδηγούνται από το γενικό συμφέρον των στόχων της δημόσιας πολιτικής.

Επίσης έως το 2030 καταργείται η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές και απαλλαγές σε αγαθά και υπηρεσίες που θεωρούνται επιζήμια για το περιβάλλον και τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία χαιρέτισε τη συμφωνία για τις αλλαγές, «η επικαιροποιημένη νομοθεσία θα ευθυγραμμίσει τους κανόνες για τον ΦΠΑ με τις κοινές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η υποστήριξη της ψηφιοποίησης και η προστασία της δημόσιας υγείας». Για να ισχύουν οι αλλαγές, θα πρέπει να υπάρξει και η σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα αποσταλούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση επί του τελικού κειμένου έως τον Μάρτιο του 2022. Μόλις εγκριθεί επίσημα από τα κράτη μέλη, η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το νέο σύστημα από την ημερομηνία αυτή.

Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν ομόφωνα στις αλλαγές των συντελεστών, που θα διασφαλίσουν τη μέγιστη ευελιξία ενώ θα αποφεύγουν την υπονόμευση των δημόσιων εσόδων.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, οι νέοι αυτοί κανόνες θα παρέχουν στις κυβερνήσεις μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους συντελεστές που μπορούν να εφαρμόζουν και θα διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, η επικαιροποιημένη νομοθεσία θα ευθυγραμμίσει τους κανόνες για τον ΦΠΑ με τις κοινές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η υποστήριξη της ψηφιοποίησης και η προστασία της δημόσιας υγείας. Πρέπει τώρα να ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το εν λόγω τελικό κείμενο.

Ο Πάολο Τζεντιλόνι, Eπίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Η σημερινή ομόφωνη συμφωνία για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν τους συντελεστές ΦΠΑ αποτελεί εξαιρετική είδηση. Το αποτέλεσμα των μαραθώνιων διαπραγματεύσεων δείχνει ότι όταν υπάρχει βούληση, βρίσκεται και ο τρόπος — μια ευρωπαϊκή πορεία προς τα εμπρός. Τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία ώστε τα συστήματά τους ΦΠΑ να αντικατοπτρίζουν τις εθνικές επιλογές πολιτικής, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή με τις κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες: την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, φυσικά, την προστασία της δημόσιας υγείας.»

ΠΗΓΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates