.

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟ-ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ «ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ» !!!

 


Από το mononews.gr


Ένα νέο εργαλείο που θα δείχνει πόσο «βαρύ» είναι το χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων πρόκειται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία. Είναι η πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών και διαχείρισης χρέους.

Μία νέα πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που θα «μετράει» και θα βγάζει διάγνωση για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων και θα προτείνει λύσεις για την διαχείριση τους.

Κάτι σαν τσεκ απ δηλαδή, που θα βρίσκει αν ο οφειλέτης είναι πράσινος, πορτοκαλί ή κόκκινος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα για τη διάγνωση της κατάστασης τους θα αναρτούν στην πλατφόρμα τις οφειλές τους προς τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία καθώς και το εισόδημα τους και τις τρέχουσες δαπάνες διαβίωσης. Και θα κατευθύνονται ανάλογα για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις τους.

Μάλιστα στην 12η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –που δόθηκε στην δημοσιότητα πριν από τρεις μέρες-, αναφέρεται πως η πλατφόρμα θα ξεκινήσει την πιλοτική λειτουργία της την 1η Δεκεμβρίου.

Αυτός ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών τριών επιπέδων αφερεγγυότητας, χαμηλού – μέτριου – υψηλού, που απευθύνεται τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα προβλέπεται από τον πτωχευτικό νόμο και υλοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου. Και εποπτεύεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Συγκεκριμένα ο ενδιαφερόμενος με την κατάθεση του αιτήματος δίνει την άδεια στην την εποπτεύουσα αρχή για την αναζήτηση, την πρόσβαση, τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν, προκειμένου να προσδιορίσει το επίπεδο του κινδύνου αφερεγγυότητας, να τον κατατάξει –πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινος-, αλλά και να αποτυπώσει απόψεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο οφειλέτης να μπορεί έγκαιρα να κατανοήσει τα οικονομικά του δεδομένα και εφόσον συντρέχουν γεγονότα τα οποία μπορεί να τον οδηγήσουν αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις και να επισημανθούν ώστε να προληφθούν δυσμενείς συνέπειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates