Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021

ΔΝΤ: ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΡΟΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ !!!
Ενίσχυση των τραπεζών, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο για τη ροή πιστώσεων προς την οικονομία, βελτίωση της κατάστασης επιχειρήσεων και νοικοκυριών και λιγότερες πτωχεύσεις από όσες αναμένονταν, διαπιστώνει η Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Σταθερότητα.

Το ΔΝΤ επαναλαμβάνει ότι τη θετική εικόνα έχουν υποστηρίξει τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής και θα αποτελέσει πρόκληση για τους κυβερνώντες η σταδιακή απόσυρσή τους.

Το ΔΝΤ επισημαίνει επίσης ότι τα 3C, δηλ. COVID-19, Crypto και Climate προσφέρουν ευκαιρίες για τη διατήρηση της τρέχουσας ανάκαμψης, αλλά απαιτούν παγκόσμιο συντονισμένο έλεγχο για την αντιμετώπιση κινδύνων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα ή να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τράπεζες και ροή πιστώσεων στην οικονομία

Όπως αναφέρει η Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Σταθερότητα, οι τράπεζες έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της ροής των πιστώσεων στην οικονομία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά τα πιστοδοτικά πρότυπα για τη χορήγηση δανείων παραμένουν περιοριστικά σε πολλές χώρες. «Αυτή η στάση αναμένεται να επιμείνει, με τις έρευνες των τραπεζικών στελεχών να υποδεικνύουν κινδύνους για τις πιστωτικές προοπτικές ως το κύριο εμπόδιο στην ανάπτυξη των δανείων. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα ή την προθυμία των τραπεζών να συμβάλουν στην ανάκαμψη μόλις αποσυρθούν τα μέτρα χρηματοδοτικής και δημοσιονομικής στήριξης. Η επιβράδυνση των διεθνών τραπεζικών πιστωτικών ροών θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμια για τις αναδυόμενες αγορές», αναφέρει χαρακτηριστικά η Έκθεση.

Το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι οι πιστωτικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί στον εταιρικό τομέα, αν και άνισα. Οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων γενικά ενισχύθηκαν και η κερδοφορία βελτιώθηκε. Οι αθετήσεις πληρωμών και οι χρεοκοπίες έχουν μειωθεί, αλλά οι διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ χωρών, μεγεθών επιχειρήσεων και τομέων. Οι κίνδυνοι αφερεγγυότητας παραμένουν αυξημένοι σε τομείς που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία (για παράδειγμα, μεταφορές και υπηρεσίες) και για τις μικρές επιχειρήσεις. Η προσαρμοσμένη υποστήριξη σε βιώσιμες επιχειρήσεις παραμένει ζωτικής σημασίας.

Το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν συνολικά. Μια φοβούμενη σημαντική αύξηση των πτωχεύσεων δεν έχει υλοποιηθεί, χάρη στη στοχευμένη δημοσιονομική στήριξη και την πρωτοφανή στήριξη νομισματικής πολιτικής. Τα έσοδα έχουν αυξηθεί, με την κερδοφορία να ξεπερνά τα επίπεδα πριν από την πανδημία σε πολλές οικονομίες. Η οικονομική θέση των νοικοκυριών βελτιώθηκε και φαίνεται να είναι ισχυρότερη από ό, τι ήταν κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα νοικοκυριά επωφελήθηκαν από χαμηλότερα επιτόκια και στήριξη για το εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των μορατόριουμ πληρωμής χρέους σε ορισμένες χώρες. Οι δείκτες εξυπηρέτησης του χρέους έχουν μειωθεί σε πολλές χώρες, μειώνοντας τον κίνδυνο αθέτησης των στεγαστικών και άλλων καταναλωτικών δανείων.

Με σταθερή παγκόσμια κεφαλαιακή θέση, ο παγκόσμιος τραπεζικός τομέας συνέχισε να παίζει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της ροής των πιστώσεων προς την οικονομία. Με κάποιες εξαιρέσεις αδύναμων τραπεζών σε ορισμένες χώρες, οι τράπεζες παρέμειναν ανθεκτικές, αντανακλώντας τα χρόνια συσσώρευσης κεφαλαίου μετά τις μεταρρυθμίσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και τη συνεχιζόμενη πρωτοφανή στήριξη νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός τομέας - και ιδίως ο τομέας των επενδυτικών κεφαλαίων - μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων για να επιταχύνει τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και να μετριάσει την κλιματική αλλαγή.

Τα 3C -COVID-19, Crypto και Climate-προσφέρουν ευκαιρίες για τη διατήρηση της τρέχουσας ανάκαμψης και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης πρόσβασης, χωρίς αποκλεισμούς, στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως επίσης και στη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Απαιτούν επίσης μια παγκόσμια συντονισμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των τρωτών σημείων, τα οποία εάν δεν ελεγχθούν, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα ή να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates