Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΗΣ BMW HELLAS: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ 48.800.000€ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΥΝ ΤΟΚΟΥΣ 2.500.000€ !!!

 Τόκους ύψους 2,5 εκατ. ευρώ εισέπραξε από το Ελληνικό Δημόσιο τον περασμένο Νοέμβριο και Δεκέμβριο η BMW ΕΛΛΑΣ. Η ιστορία ξεκινά στις 9 Μαΐου του 2013, όταν ανώνυμη καταγγελία προς το υπουργείο Οικονομικών κάνει λόγο περί φοροδιαφυγής της BMW ΕΛΛΑΣ. Τη διερεύνηση της υπόθεσης αναλαμβάνει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ενώ στις 10 Ιουνίου του 2016, ο αρμόδιος εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος δίνει εντολή για άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της λαθρεμπορίας, κατά των πρώην προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων της εταιρείας κατά τις χρήσεις 2011-2013.

Στις 20 Ιουλίου 2017, ο προϊστάμενος του Τελωνείου Αθηνών εκδίδει καταλογιστική πράξη κατά των τέως διευθυνόντων συμβούλων, καταλογίζοντας τους το συνολικό ποσό των 48,8 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε διαφυγόντες φόρους και πολλαπλά τέλη. Επιπροσθέτως η ανωτέρω καταλογιστική πράξη κηρύσσει την εταιρεία ως αστικά και εις ολόκληρο συνυπεύθυνη για την καταβολή του ανωτέρω ποσού.

Η προσφυγή της BMW ΕΛΛΑΣ

Λίγους μήνες μετά και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2017, η BMW ΕΛΛΑΣ, αφότου κατέβαλε το σύνολο των καταλογισθέντων ποσών, ύψους 48,8 εκατ. ευρώ, κατέθεσε προσφυγή κατά της ανωτέρω πράξεως. Αρχικά, το Εφετείο Αθηνών, με την απόφαση, που εξέδωσε στις 22 Νοεμβρίου του 2018, και στη συνέχεια το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (ΣτΕ), με την απόφαση με αρ. 685/2020, που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2020, δέχθηκαν τις προσφυγές της εταιρείας και των τέως διευθυνόντων συμβούλων, ακύρωσαν την πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών και διέταξαν την επιστροφή στην εταιρεία του συνολικού ποσού των 48,8 εκατ. ευρώ, εντόκως.

Έτσι, το Τελωνείο Αθηνών καθώς και το υπουργείο Οικονομικών κατέβαλαν στην εταιρεία, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο 2020 αντίστοιχα, το συνολικό ποσό της απαίτησης 48,8 εκατ. ευρώ ενώ τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, η εταιρεία εισέπραξε συνολικά το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ, που αφορά νόμιμους τόκους. Με τις ανωτέρω πληρωμές, η υπόθεση αυτή έκλεισε οριστικά.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates