Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2021

ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η ΖΗΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!

 Αυξημένη ήταν η ζήτηση κατά το β’ τρίμηνο για μικροχρηματοδοτήσεις παγίων μέχρι 25.000 ευρώ από τις τράπεζες 

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, μεγάλη ζήτηση δανείων 10.000 - 25.000 είχαν για δραστηριότητες που προωθούσαν το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-shops), την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, μηχανημάτων, καθώς και λειτουργικών εξόδων. Η ζήτηση προέρχονταν, σύμφωνα με πληροφορίες από τραπεζικές πηγές, κυρίως από εταιρείες παροχής υπηρεσιών (λογιστικά γραφεία κυρίως), εταιρείες εστίασης, μικρές εταιρείες πώλησης συμβολαίων ενέργειας και μεσιτικά γραφεία.

Έως 25.000€ και χωρίς εγγυήσεις μικρο-χρηματοδοτήσεις

Οι μικρο-χρηματοδοτήσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις επιχειρηματικές και τις προσωπικές.

Οι επιχειρηματικές μπορεί να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Όλες οι μορφές πιστώσεων έως 25.000 ευρώ που χορηγούνται είτε για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών είτε ως κεφάλαιο κίνησης
  • Προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού
  • Αυτοτελείς εγγυήσεις έως 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα

Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικρο-χρηματοδοτήσεων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι και φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Τα δάνεια αυτά δίνονται χωρίς την υποχρέωση εμπράγματων εξασφαλίσεων από πλευράς δανειοληπτών. Οι δραστηριότητες που θα καλύπτουν οι μικρο-χρηματοδοτήσεις έως 25.000 ευρώ θα αφορούν ανάγκες για επενδύσεις ή για κεφάλαιο κίνησης, ανάγκες εξοπλισμού ή μίσθωσης, εγγυήσεις, ακόμα και κόστη εκπαίδευσης. Το ευρύ φάσμα των καλυπτόμενων δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τόσο μικροεπαγγελματίες που αδυνατούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους χωρίς νέα χρηματοδότηση όσο και επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να ανασυγκροτηθούν μετά τα προβλήματα της πανδημίας. Ο θεσμός των μικρο-χρηματοδοτήσεων αναμένεται ότι θα συνοδευτεί από την παροχή φορολογικών κινήτρων στους δικαιούχους (έκπτωση τόκων, απαλλαγή από χαρτόσημα).

Αυξήθηκαν τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις τον Ιούνιο

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2021, ήταν θετική κατά 399 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 68 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,3% από 6,2% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) παρέμεινε αμετάβλητος στο 6,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 278 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 49 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 7,8% από 6,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 120 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 19 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates