Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΙΚ: ΚΑΤΑΛΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΜΑΣ !!!

 


Απεργούν σήμερα 3/8 οι εργαζόμενοι της Επ. Κεφαλαιαγοράς - 
Αντιδρούν στις νομοθετικές αλλαγές που προωθούνται στην Βουλή !!!


Γράφει ο Νίκος Καρούτζος - bankingnews.gr


Σε απεργιακές κινητοποιήσεις εν μέσω θέρους προχωρούν οι εργαζόμενοι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι οποίοι σήμερα 3 Αυγούστου 2021 πραγματοποιούν στάση εργασίας έως τις 12 το μεσημέρι ώρα που λήγει και το ωράριο λόγω του καύσωνα αντιδρώντας στις νομοθετικές αλλαγές που προωθούνται μεταξύ των οποίων και η αξιολόγησή τους όπως αποκάλυψε χθες το bankingnews.

Ταυτόχρονα απέστειλαν επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών και την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία του πρωθυπουργού.
Στην επιστολή τους οι εργαζόμενοι με σκληρή γλώσσα κάνουν λόγο σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής η οποία υπολειτούργησε και στη σύνθεσή της μετείχαν άτομα που ήταν άσχετα με το χώρο της Κεφαλαιαγοράς.

Πρόχειρες και ανερμάτιστες διατάξεις

Ταυτόχρονα επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «Ο τρόπος εν τέλει με τον οποίο λειτούργησε η επιτροπή αυτή δε διακρινόταν για τη διαφάνεια διαλόγου και ανάλυσης της σκοπιμότητας κατάρτισης διατάξεων, οι οποίες εμφανίζονταν αιφνιδιαστικά και γίνονταν αποδεκτές από την πλειοψηφία των μελών, πλην των εκπροσώπων της Ε.Κ., οι οποίοι, ως πλέον εξειδικευμένοι, εξέφραζαν ισχυρές αντιρρήσεις νομιμότητας που όμως δεν λαμβάνονταν υπόψη.

Επισημαίνεται δε ότι παρόλο που η επιτροπή κάλεσε ορισμένα στελέχη από το χώρο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και από άλλες ελληνικές ανεξάρτητες αρχές εποπτείας, οι σχετικές επισημάνσεις τους ομοίως δεν λήφθηκαν υπόψη.

Από το τελικό σχέδιο διατάξεων που υποβλήθηκε προς έγκριση στα μέλη της επιτροπής από τον Πρόεδρό της, με ελάχιστη προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων, διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για πρόχειρη, αποσπασματική, αναιτιολόγητη και ανεφάρμοστη παράθεση διατάξεων, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν προσεγγίζουν τα τεράστια και χρόνια προβλήματα λειτουργίας της Ε.Κ. ενώ, αντιθέτως, θα δημιουργήσουν άμεσα κίνδυνο πλήρους αποδιοργάνωσης της λειτουργίας μας».

Όχι στη διάσπαση

Σύμφωνα με το Σύλλογο εργαζομένων «Η προσέγγιση του σχεδίου των διατάξεων αυτών σε καμία περίπτωση δεν τροποποιεί το υφιστάμενο μοντέλο εποπτείας, παρά τις πολύ καίριες και σχετικές παρατηρήσεις της έκθεσης Πισσαρίδη περί των πλέον σύγχρονων μοντέλων εποπτείας, αλλά δημιουργεί ένα καινοφανές σύστημα δύο διοικητικών οργάνων με ξεχωριστή δομή, που πλαισιώνονται από πολυάριθμες επιτροπές εμπειρογνωμόνων, μέσα από ένα περίπλοκο σύστημα λειτουργίας, χωρίς προφανή στόχευση και αιτιολόγηση, που όμοιό του δεν υφίσταται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή εποπτική αρχή.

Η λειτουργία των ομόλογων ευρωπαϊκών αρχών δεν περιλαμβάνει διαφορετικά όργανα διοίκησης, αλλά επιτροπές που λειτουργούν συμπληρωματικά με το όργανο διοίκησής τους, με στόχο την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων κατά το στάδιο της επιβολής κυρώσεων.

Διορισμένοι σύμβουλοι

Οι εργαζόμενοι στην επιστολή τους ισχυρίζονται ότι «Για την εφαρμογή του νέου οργανωτικού συστήματος θα απαιτηθεί η δημιουργία επιπλέον οργάνων και θέσεων συμβούλων, στους οποίους θα ανατεθούν μάλιστα απευθείας καθήκοντα.

Η προσέγγιση αυτή δε θα συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία της Ε.Κ., τουναντίον θα δημιουργήσει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, λόγω της αύξησης του διοικητικού φόρτου, ενώ θα επιφέρει επιπλέον οικονομικό κόστος, δυσανάλογο της ελληνικής πραγματικότητας».

Καταλύεται η ανεξαρτησία της ΕΚ

Κατά το σύλλογο εργαζομένων «Η πλέον βασική επισήμανση αφορά στην απροκάλυπτη κατάλυση της ανεξαρτησίας που πρέπει να διέπει την Ε.Κ., η οποία αν και συστήνεται, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ως Ανεξάρτητη Αρχή που απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, τούτο αποδομείται παντελώς σε πολυάριθμα σημεία του σχεδίου διατάξεων. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε ότι προβλέπεται η δυνατότητα του Υπουργού Οικονομικών να «υποβάλει στρατηγικές προτάσεις και να παρέχει οδηγίες στην Αρχή σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής ως και σε εξαιρετικές περιστάσεις»!

Οι προβλεπόμενες δε περιπτώσεις άρσης του απορρήτου, της έγκρισης των κανονισμών λειτουργίας και του ελέγχου του εν γένει τρόπου λειτουργίας άμεσα ή έμμεσα από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών, συντείνουν στην πλήρη εξάρτηση της λειτουργίας της Ε.Κ. σε κάθε επίπεδο από τα κυβερνητικά όργανα».

Οι παρεμβάσεις και το σκάνδαλο wirecard

Στην επιστολή οι εργαζόμενοι υπενθυμίζουν «την περίπτωση του σκανδάλου της γερμανικής εταιρείας WIRECARD, το οποίο είχε επίπτωση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και για το οποίο τα αρμόδια ευρωπαϊκά εποπτικά όργανα απέδωσαν ευθύνη, μεταξύ άλλων, στον υψηλό βαθμό παρεμβατισμού του Υπουργείου Οικονομικών στο έργο της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

Φυσικά δεν παραλείπουν να αναφερθούν και στην αξιολόγησή τους τονίζοντας ότι «απαξιώνεται η εξειδικευμένη και πολυετής εμπειρία του υφιστάμενου προσωπικού της Ε.Κ., η οποία ήταν προαπαιτούμενη για την πρόσληψή του, δεδομένου ότι ανατίθεται επί της ουσίας σε τρίτους, υποδεικνυόμενους από τον Υπουργό Οικονομικών, η αξιολόγηση της επιστημονικής επάρκειας του υφιστάμενου προσωπικού της Ε.Κ., το οποίο στηρίζει σθεναρά την τελευταία δύσκολη δεκαετία την ελληνική κεφαλαιαγορά, χωρίς τους αναγκαίους εποπτικούς πόρους, μέσα και εργαλεία, αναφορικά με το αν θα παραμείνει ή όχι στην Ε.Κ.
Η εν λόγω δε αξιολόγηση προβλέπεται να διενεργηθεί κατά παρέκκλιση κάθε γενικών και ειδικών διατάξεων, χωρίς να προβλέπονται σχετικά κριτήρια και εφαρμοστέες διαδικασίες, δημιουργώντας σωρεία αντικινήτρων για την εφεξής άσκηση των καθηκόντων του υφιστάμενου προσωπικού της Ε.Κ. και γεννώντας επιπλέον ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα τελικά των εκπονούμενων διατάξεων».

Ο Σύλλογος εργαζομένων καλεί τη τη Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αποσύρει άμεσα τους εκπροσώπους της Ε.Κ. στην επιτροπή αξιολόγησης ώστε να μην τεκμαίρεται η οποιαδήποτε συναίνεση στις συγκεκριμένες διατάξεις καθώς και να μην υποστηρίζεται πλέον ο πρόδηλος προσχηματικός της χαρακτήρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates