.

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

"ΧΑΣΤΟΥΚΙ" ΣΤΗΝ ΔΕΗ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ !!!

 Παράτυπη έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο της Ρόδου τη διαδικασία που ακολουθεί η ΔΕΗ για την έκδοση διαταγών πληρωμής για οφειλές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Δημοκρατική” της Ρόδου, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών, έκανε δεκτή την ανακοπή που άσκησε ένας κάτοικος της Ιαλυσού κατά της ΔΕΗ. Ο λόγος της ανακοπής συνίσταται σε άρνηση της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων της εγκυρότητας έκδοσης της διαταγής πληρωμής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο οφειλέτης είχε υποστηρίξει ότι τα προσκομιζόμενα από την ΔΕΗ έγγραφα δεν αποδεικνύουν την σε βάρος του επιδικασθείσα με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, απαίτησή της, καθώς δεν πληρούν τους όρους των ιδιωτικών εγγράφων που δύνανται να στηρίξουν την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η “Δημοκρατική”, η διαταγή πληρωμής εκδόθηκε με βάση τη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, περιοδικούς-εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και τελικό λογαριασμό, πίνακα ανάλυσης οφειλών και εξώδικη όχληση και διαμαρτυρία, που επιδόθηκε στον ανακόπτοντα.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι λογαριασμοί κατανάλωσης και ο πίνακας ανάλυσης οφειλών που προσκομίστηκαν και ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, τα οποία είναι ιδιωτικά έγγραφα και έχουν αποδεικτική δύναμη μόνο υπό τους όρους του άρθρου 443 ΚΠολΔ, που εκδόθηκαν από τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, χωρίς να φέρουν την υπογραφή του ανακόπτοντος, δεν συνιστούν απόδειξη, υπέρ της αιτούσας την έκδοση της ένδικης διαταγής πληρωμής και ήδη καθ’ ης η ανακοπή, σε βάρος του καθ’ ου η διαταγή πληρωμής και ήδη ανακόπτοντος, για την απαίτηση της πρώτης κατά του δεύτερου, ούτε για το ύψος της απαίτησης, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.

ΠΗΓΗ

1 σχόλιο :

SSL Certificates