.

Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ DAVIDSON KEMPNER 25 ΔΙΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ...ΜΠΙΡ ΠΑΡΑ !!!

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_49.html
Διαβάστε τι μεταδίδει το euro2day.gr


«Προικισμένη» με διαχείριση για τουλάχιστον 13 χρόνια των εν Ελλάδι NPEs της Alpha (8,9 δισ. ευρώ) αγόρασε τη Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών η Davidson Kempner, προσδοκώντας ότι ήδη από την τρέχουσα χρήση ο όμιλος θα επιτύχει ισχυρή κερδοφορία, χάρη στην κρίσιμη μάζα των υπό διαχείριση απαιτήσεων.

Στις 22 Ιουνίου ολοκληρώθηκε η πώληση του 80% της Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών στην Airmed Finance DAC, εταιρεία συμφερόντων της Davidson Kempner (DK). Η συνολική αξία (Enterprise Value) του 100% της Cepal αποτιμήθηκε σε 262 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένου ποσού 11 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβάλλεται μόνο εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιηθεί με μόχλευση.

Το equity value του 80% ανέρχεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε περίπου 120 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 48 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν εντός 18μήνου. Τέλος, υπάρχει earn-out scheme, μέσω του οποίου μπορεί η DK να καταβάλει πρόσθετο τίμημα, ως 68 εκατ. ευρώ, στην Alpha, υπό την αίρεση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων.

Την 1η Δεκεμβρίου 2020 η Cepal Hellas εξαγόρασε τη μονάδα μη εξυπηρετούμενων δανείων της Alpha Bank, έναντι τιμήματος 240 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς. Από την ίδια ημερομηνία τέθηκε σε ισχύ η σύμβαση διαχείρισης (SLA) του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Αlpha Bank στην Ελλάδα από τη Cepal.

Για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά, η Cepal Hellas προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου, ύψους 149 εκατ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε, μέσω της Cepal Συμμετοχών, από την Αlpha Bank (σ.σ. έβαλε 147 εκατ. ευρώ).

Ταυτόχρονα, η Cepal Hellas πήρε δάνειο-γέφυρα 130 εκατ. ευρώ από τη μητρική τράπεζα. Το τίμημα των 240 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε μερικώς από τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω των παραπάνω κινήσεων.

Το παραπάνω δάνειο-γέφυρα θα αναχρηματοδοτηθεί με μακροπρόθεσμο δανεισμό ύψους 105 εκατ. ευρώ, που θα συνάψει η Cepal με την Alpha Βank (διοργανωτής και χρηματοδότης) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ενώ μέρος του θα αποπληρωθεί με χρήση των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων.

Μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία της μονάδας μη εξυπηρετούμενων δανείων μεταφέρθηκαν στη Cepal 517 εργαζόμενοι και 22 υποκαταστήματα από την Alpha Βank. Ταυτόχρονα, η Alpha συνήψε σύμβαση μακροχρόνιας διαχείρισης (13ετής διάρκεια, με δυνατότητα παράτασης), σε αποκλειστική βάση, με τη Cepal για τη διαχείριση των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της ( 8,9 δισ. ευρώ) καθώς και των αντίστοιχων μελλοντικών ροών.

Πέραν των NPEs των 8,9 δισ. ευρώ, η Cepal θα διαχειρίζεται τα τιτλοποιημένα δάνεια του Galaxy (10,8 δισ. ευρώ), ενώ διαθέτει υπό τη διαχείρισή της χαρτοφυλάκια τρίτων 4,62 δισ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών για τον όμιλο και τη Cepal Hellas ανήλθαν το 2020 σε 33 εκατ. ευρώ (22,98 εκατ. ευρώ το 2019) και 32,7 εκατ. ευρώ (22,3 εκατ. το 2019) αντίστοιχα. Οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε επίπεδο ομίλου στα 5 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο Cepal Hellas σε 3,22 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρους, για τον όμιλο και την εταιρεία, ανήλθε σε ζημιά ύψους 2,68 εκατ. ευρώ και 2,11 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της Συμμετοχών επιβαρύνθηκαν με 3,23 εκατ. ευρώ από ζημιά απομείωσης στον υπο-όμιλο Kaican.

Σημειώνεται ότι η Cepal Συμμετοχών και Υπηρεσιών κατέχει το 100% των Cepal Hellas και Kaican Hellas. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες ανήλθαν σε 170,22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 169,8 εκατ. ευρώ αφορούν στη Cepal Hellas.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν στο τέλος του 2020 σε 32,3 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 160,1 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της Cepal Hellas, κατά την ίδια ημερομηνία, ανέρχονταν σε 170,6 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates