Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021

ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS 09/06/2021

 


ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ :Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΤΕ: Για λιγότερα από 150 εκατ. € ξεπουλιέται χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων ύψους 6,1 δισ. ευρώ !!!

Σύμφωνα με πληροφορίες στην διαγωνιστική διαδικασία προσήλθαν τρία επενδυτικά σχήματα που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον στο στάδιο των μη δεσμευτικών προσφορών. Πρόκειται για την σουηδική Intrum με την Intrum Hellas ως servicer, η οποία υπέβαλε προσφορά 145 εκατ. ευρώ, το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο Fortress με την Bain Capital και την doValue ως servicer που υπέβαλε προσφορά 135 εκατ. ευρώ servicer και το αμερικανικό fund Davidson Kempner από κοινού με την εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, την Cepal, οι οποίοι υπέβαλαν μια ανάλογη προσφορά. Να σημειωθεί πως άνθρωποι της Εθνικής Τράπεζας ανέμεναν τίμημα μεταξύ 145 με 165 εκατ. ευρώ για την τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων 6,1 δισ. ευρώ, ποσό όμως που αντιστοιχεί στο 3% του συνολικού τιμήματος. Η ιδιαιτερότητα της τιτλοποίησης αυτής είναι ότι διαθέτει μεγάλης εξασφάλισης περιουσιακά στοιχεία.


Στο υπό τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο Frontier περιλαμβάνονται 200.000 δάνεια που προέρχονται από 90.000 πελάτες και το 90% αυτών των δανείων φέρει εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Το 77% είναι μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, το 18% επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων και το 5% είναι καταναλωτικά δάνεια.


Η Εθνική Τράπεζα έχει υποβάλει αίτημα για την παροχή εγγύησης από το Δημόσιο μέσω του «Ηρακλή» για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) συνολικής αξίας 3 δισ. ευρώ, και το υπόλοιπο τμήμα της τιτλοποίησης θα αποτελέσουν οι τίτλοι μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes). Η τιτλοποίηση της Εθνικής διαφέρει σημαντικά από τις τιτλοποιήσεις των υπόλοιπων τραπεζών, καθώς δεν συνδυάζεται με τη μεταβίβαση εταιρείας διαχείρισης κόκκινων. Έτσι ο mezzanine τίτλος για τον οποίο οι υποψήφιοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν προσφορά σε συνδυασμό με το συμβόλαιο για τη διαχείριση αυτών των δανείων, διαμορφώνεται στα 500 εκατ. ευρώ, ενώ στα 2,1 δισ. ευρώ διαμορφώνεται η αξία των junior notes.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates