Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ;;; ΧΡΥΣΟΦΟΡΑ ΜΠΙΖΝΑ ΓΙΑ ΤΑ FUNDS ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ !!!

ΕΤΟΙΜΑ ΤΑ FUNDS ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...
Intrum: Κέρδη 69,7 εκατ. ευρώ στην πρώτη πλήρη χρήση !!!
Μικρή ήταν η επίπτωση της πανδημίας στη δραστηριότητα της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Intrum Hellas, καθώς πέτυχε να κλείσει την πρώτη πλήρη χρήση της με ικανοποιητικά έσοδα και απόδοση κερδών επί ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 17,5%.

Όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020, ο κύκλος εργασιών της Intrum Hellas πέρυσι ανήλθε σε 165 εκατ. ευρώ και προήλθε, στο σύνολό του, από υπηρεσίες που παρείχε στον όμιλο Πειραιώς (Tράπεζα Πειραιώς και την Piraeus SNF Designated Activity). Για πρώτη φορά, όμως, δεν παρέχονται στοιχεία για τη διάρθρωση των εσόδων (τι μέρος αφορά σε αμοιβές διαχείρισης και τι σε αμοιβές αποτελεσματικότητας).

Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 95 εκατ. ευρώ και το σχετικό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 57,6%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 69,7 εκατ. ευρώ και η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων (397,8 εκατ. ευρώ) ανήλθε στο 17,5%. Τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) διαμορφώθηκαν στα 52,6 εκατ. ευρώ, ενώ δεν αναφέρεται πρόταση του Δ.Σ για διανομή μερίσματος. Έχει προηγηθεί, πάντως, η διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2020, ύψους 14 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη εταιρική χρήση (σ.σ. χρήση 2019), η Intrum Hellas λειτούργησε για 3,5 μήνες και ως εκ τούτου δεν υπάρχει βάση σύγκρισης. Οι επιδόσεις της, όμως, ήταν εντυπωσιακές, καθώς στο διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου ως την 31η Δεκεμβρίου 2019, πέτυχε κύκλο εργασιών 49 εκατ. ευρώ, χάρη σε success fee 36,8 εκατ. ευρώ, EBITDA 32,95 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 25,4 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, οι συνολικές υπό διαχείριση απαιτήσεις της Intrum Hellas ανέρχονταν σε 26 δισ. ευρώ. Μέσα στην περσινή χρονιά, ανέλαβε τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων «Aeolus» (1,1 δισ. ευρώ), Phoenix (1,9 δισ. ευρώ) καθώς και των δανείων του ομίλου Forthnet (0,3 δισ. ευρώ).

Τους πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς, η Intrum Hellas υπέγραψε νέα συμφωνία για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου «Iris», αξίας 0,7 δισ. ευρώ, με τον μεγαλομέτοχό της Intrum και συμφωνίες με την Πειραιώς για τα χαρτοφυλάκια «Vega I, Vega II, Vega III», μεικτής λογιστικής αξίας 4,9 δισ. ευρώ.

Οι στόχοι για φέτος

Αναφορικά με τις εταιρικές προοπτικές της φετινής χρονιάς, η διοίκηση της εταιρείας σημειώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία, που θα συμβάλουν στον μετασχηματισμό του λειτουργικού της μοντέλου, στην υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων και στην περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργασιών της, αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνογνωσία και την εμπειρία του oμίλου Ιntrum.

Ταυτόχρονα, η Intrum στοχεύει στην επίτευξη του πλάνου εξυγίανσης του στρατηγικού της εταίρου, Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και στη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης, μέσω της ανάληψης διαχείρισης χαρτοφυλακίων με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα από τρίτες πηγές.

Πώς στοχεύει να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης

Επιπλέον, η Intrum, στο πλαίσιο υποστήριξης και εξυγίανσης σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, έχει σχεδιάσει ένα μηχανισμό παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και καθοδήγησης επιχειρήσεων υπό τη διαχείρισή της, με σκοπό την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό τους και την αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια.

Στο θέμα αναφέρθηκε, προ μηνών, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γεώργιος Γεωργακόπουλος, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα του υπερδανεισμού είναι μικρότερο μπροστά στην ανάγκη να βρεθούν λύσεις σε θέματα οικονομιών κλίμακας, διανομής, πρόσβασης σε αγορές και ενίσχυσης της εξωστρέφειας για σειρά μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.

Τα κίνητρα για τη δημιουργία ισχυρότερων επιχειρηματικών σχημάτων, μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών, που εξετάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να υποβοηθήσει την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία, προκειμένου οι εταιρείες διαχείρισης να προχωρήσουν σε αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και κλάδων με προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.

πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates