.

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΗ: ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ !!!Την Τρίτη 1η Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για ρύθμιση έως 240 δόσεις και ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς εξηγεί στο Usay.gr πώς θα λειτουργήσει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Βήματα

1.Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος, παρέχοντας εξουσιοδότηση για την άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.

2. Το σύστημα θα αντλεί όλα τα στοιχεία που αφορούν σε οφειλές, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.

3.Μετά αυτοματοποιημένα η πλατφόρμα θα ορίζει τη ρύθμιση για εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

4. Πιστωτικά ιδρύματα και funds θα υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης

5. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση οφειλέτη και πλειοψηφίας πιστωτών θα αποστέλλεται σε εφορία και ταμεία για έγκριση

6. Αν τηρούνται οι προϋποθέσεις θα παρέχεται η έγκριση

Στοιχεία εξωδικαστικής ρύθμισης
 • Ο οφειλέτης θα αποπληρώνει συνολικά ποσό ίσο με την αξία της περιουσίας του
 • Ως αξία νοείται η μεγαλύτερη μεταξύ αντικειμενικής και εμπορικής πλην 3%
 • Πέραν αυτού, καταβολή ποσού ανάλογα με εύλογες δαπάνες διαβίωσης αν είναι φυσικό πρόσωπο
 • Καταβολή ποσού ανάλογα με αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης αν είναι νομικό πρόσωπο

Κούρεμα οφειλής
 • Στο δημόσιο έως 95% των τόκων από πρόστιμα
 • Έως 85% των τόκων και προσαυξήσεων από απαιτήσεις σε Δημόσιο και Ταμεία λόγω εκπρόθεσμης καταβολής
 • Η ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5%
 • Η ρύθμιση οφειλών με τους χρηματοδοτικούς φορείς επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το euribor/libor τριμήνου/ μηνός, προσαυξημένο κατά 3,25% για εξασφαλισμένες οφειλές και 4,5% για μη εξασφαλισμένες οφειλές
 • Το ποσό μηνιαίας δόσης αυξάνεται σταδιακά μετά από 1 και 4 έτη.

Ελάχιστη μηνιαία δόση
 • Στα ταμεία 50 ευρώ
 • Σε τράπεζες και funds 50 ανά δάνειο με εξασφάλιση
 • Και 50 ευρώ ανά πιστωτή για δάνεια χωρίς εξασφάλιση

Μέγιστος αριθμός δόσεων ρύθμισης αποπληρωμής οφειλής προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 240

Μέγιστος αριθμός δόσεων ρύθμισης αποπληρωμής οφειλής εξασφαλισμένες τράπεζες και funds είναι 420 δόσεις, 240 δόσεις για μη εξασφαλισμένα δάνεια φυσικών προσώπων και 180 δόσεις για νομικά πρόσωπα

Μέγιστο όριο ηλικίας αποπληρωμής των δανείων για φυσικά πρόσωπα τα 85 έτη

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates