Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

ΚΥΠΡΟΣ: ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ !!!

ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΙΖΝΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ...
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διαβάθμισε ως «απόρρητα» τα ονόματα των μετόχων και αρνήθηκε να τα καταθέσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς !!!Η Κεντρική Τράπεζα διαβάθμισε ως «απόρρητα» όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, περιλαμβανομένων των ονομάτων των μετόχων τους, ενώ αρνήθηκε να τα δώσει για έλεγχο ακόμη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία με βάση τη νομοθεσία έχει την ευθύνη για εποπτεία της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών σε κινητές αξίες, των συναλλαγών σε κινητές αξίες που πραγματοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία, του τομέα των συλλογικών επενδύσεων και των διοικητικών υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΣΕΛΚ και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Χαραυγής», η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε γραπτώς στοιχεία σε σχέση με τους μετόχους των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, τις εργασίες τους και τις οικονομικές τους καταστάσεις. Παρά ταύτα, η Κεντρική Τράπεζα απάντησε ότι όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, περιλαμβανομένου των ονομάτων των μετόχων τους, είναι «απόρρητα» και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από την Κεντρική Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των δύο εποπτικών Αρχών υπάρχει πρωτόκολλο συνεργασίας. Παρά ταύτα, η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στο πεδίο του πρωτοκόλλου. Επισημαίνεται επίσης ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που δημιουργήθηκε τόσο σοβαρό πρόβλημα συνεργασίας μεταξύ των δύο εποπτικών Αρχών. Επισημαίνεται ακόμη ότι η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρα Καλογήρου, στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής ανέφερε ότι η Επιτροπή ζήτησε στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα για τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, προκειμένου να εξετάσει κατά πόσο οι εργασίες τους εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Παρά ταύτα, απέφυγε να αποκαλύψει ότι η Κεντρική Τράπεζα διαβάθμισε τα στοιχεία ως «απόρρητα», ενδεχομένως για να μη δημιουργηθεί κρίση μεταξύ των δύο εποπτικών Αρχών.

Η στάση της Κεντρικής Τράπεζας απέναντι στο αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγείρει βασανιστικά ερωτήματα. Παράλληλα όμως δίνει τροφή στις φήμες οι οποίες κυκλοφορούν ότι πίσω από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων βρίσκονται μεγάλα συμφέροντα, αλλά και ότι εμπλέκονται πρώην στελέχη της κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ.

Τι λέει η νομοθεσία

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, «η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί άδεια εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων μόνο σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, εφόσον ικανοποιηθεί, μεταξύ άλλων, ότι θα είναι σε θέση να συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του νόμου, θα διατηρούν ανά πάσα στιγμή ελάχιστον πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100 χιλ. ευρώ, οι μέτοχοι και οι σύμβουλοι αυτών πληρούν τα κριτήρια της ικανότητας και καταλληλότητας, διαθέτουν οργανωτική δομή που τους επιτρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, καθώς και ότι το πρόγραμμα λειτουργιών τους δεν δημιουργεί υποψίες για την πιθανότητα δημιουργίας αρνητικού αντίκτυπου στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη Δημοκρατία».


Οι διευθυντές και γραμματείς των 8 εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων


Όπως προκύπτει από την έρευνα της εφημερίδας μας, η Κεντρική Τράπεζα έχει παραχωρήσει συνολικά οκτώ άδειες σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Οι εταιρείες και τα ονόματα των διευθυντών και γραμματέων τους είναι τα ακόλουθα:

Alpha Credit Acquisition: Εγγράφηκε στον Έφορο Εταιρειών στις 19/11/2019 και πήρε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα στις 30/04/2020. Διευθυντές της εταιρείας είναι οι Γιώργος Γεωργίου, Χρίστος Γιαμπανάς, Αντώνιος Καραμέρος, Εμμανουήλ Νησωτάκης και Νικόλαος Χρυσανθόπουλος, ενώ γραμματέας είναι η εταιρεία Alter Domus Services. Η εταιρεία δημιουργήθηκε από την Alpha Bank.

APS Loan Management: Εγγράφηκε στον Έφορο Εταιρειών στις 25/01/2019 και πήρε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα στις 21/06/2019. Διευθυντές της εταιρείας είναι οι Ανδρέας Πογιατζής και Jan Ostadal, Jozef Martinak, ενώ γραμματέας είναι η εταιρεία Panlaw Secretarial. Η εταιρεία συστάθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα.
B2Kapital Cyprus: Εγγράφηκε στον Έφορο Εταιρειών στις 28/12/2017 και πήρε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα στις 10/05/2018. Διευθυντές της εταιρείας είναι οι Ευγενία Χριστοδούλου, Λεβόν Καζαριάν, Κυριάκος Ριρής και Γεώργιος Χριστοφόρου, ενώ γραμματέας είναι η εταιρεία Cyproservus. Η εταιρεία είναι μέλος της B2Holding, η οποία εδρεύει στο Όσλο της Νορβηγίας.

CAC Coral: Εγγράφηκε στον Έφορο Εταιρειών στις 30/07/2018 και πήρε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα στις 25/09/2018. Διευθυντές της εταιρείας είναι οι Θεοχάρης Θεοχάρους, Κωνσταντίνος Μπράτος, Μαρίνης Στρατόπουλος και Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ενώ γραμματέας είναι η εταιρεία CPLAW Services (του Chryssafinis & Polyviou LLC). Η εταιρεία αγόρασε δάνεια από την Εθνική Τράπεζα.

CYCMC III: Εγγράφηκε στον Έφορο Εταιρειών στις 29/12/2017 και πήρε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα στις 08/08/2018. Διευθυντές της εταιρείας είναι οι Βύρωνας Βύρωνος, Ξενάκης Κονομής, Παναγιώτης Μουζούρης και Ιωάννης Πέτρου, ενώ γραμματέας είναι η εταιρεία BOC Secretarial. Η εταιρεία συνδέεται με την Τράπεζα Κύπρου.

Gordian Holdings: Εγγράφηκε στον Έφορο Εταιρειών στις 29/12/2017 και πήρε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα στις 08/08/2018. Διευθυντές της εταιρείας είναι οι Ανθή Εξαδάκτυλου, Patrick Thomas Mabry, Steven James McElwain, John Scott Tate και Μάριος Δημητριάδης, ενώ γραμματέας είναι η KKPLAW Services (της Koushos, Korfiotis, Papacharalambous LLC. Η εταιρεία ξεκίνησε με το όνομα CYCMC I και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Gordian Holdings, ενώ συνδέεται με την Τράπεζα Κύπρου.

ΚΕΔΙΠΕΣ: Εγγράφηκε στον Έφορο Εταιρειών στις 14/08/2018 και πήρε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα στις 31/08/2018. Είναι θυγατρική της ΣΕΔΙΠΕΣ, η οποία ανήκει στο κράτος. Διευθυντές της εταιρείας είναι οι Μάριος Παπαδόπουλος, Σοφοκλής Παραπάνος, Λάμπρος Παπαδόπουλος, Μάριος Πιτσιλλής, Μάριος Χοιρομερίδης, Διονύσης Διονυσίου και Λάμπρος Παπαλαμπριανού, ενώ γραμματέας είναι ο Μάριος Ξενίδης.

ΣΕΔΙΠΕΣ: Πήρε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα στις 28/01/2019 και είναι κρατική. Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών δεν υπάρχουν στοιχεία για το πότε εγγράφηκε. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Παντελή.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates