Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021

ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS 05/03/2021

 


ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ :Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι Δανειολήπτες: Οι παγίδες των Τραπεζών, τα «Ψιλά Γράμματα» και το κατάλληλο Πρόγραμμα Αποπληρωμής !!!

Την Ευρωπαϊκή συμφωνία εθελοντικού κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με την παροχή προσυμβατικής πληροφόρησης για στεγαστικά δάνεια («συμφωνία») διαπραγματεύτηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις Καταναλωτών και οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων που χορηγούν στεγαστικά δάνεια. Συμφωνήθηκε στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης στεγαστικού δανείου (για νέα χορήγηση ή για ρύθμιση) και προς διασφάλιση διαφάνειας και συγκρισιμότητας των παρεχομένων πληροφοριών, η Τράπεζα να παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση σε προ-συμβατικό στάδιο (προ-συμβατική ενημέρωση), η οποία θα παρουσιάζεται σε ένα «Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών».

Μέσω του «Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου Πληροφοριών» η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή γενικές πληροφορίες για τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούν ή ρυθμίζουν και εξατομικευμένες πληροφορίες σε προ-συμβατικό στάδιο.

Προσοχή στα Επιτόκια !!!
Ανεξέλεγκτες οι Τράπεζες εφαρμόζουν Ληστρικούς Όρους


Τα τραπεζικά επιτόκια διαμορφώνονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη νομισματική πολιτική του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος δηλώνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα θέσπισης ορίων στα τραπεζικά επιτόκια !!!

Για τα δάνεια που οι τόκοι τηρούνται εξωλογιστικά (μη λογιστικοποιημένοι), δλδ σε λογαριασμούς τάξεως, εκτός εσόδων, για τις Τράπεζες είναι εκτός πλάνου η είσπραξή τους.

Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, να γίνεται έλεγχος στην εφαρμογή των επιτοκίων καθώς και των διακυμάνσεων τους, όπως και στον υπολογισμό του επιτοκίου να γίνεται με βάση υπολογισμού το ημερολογιακό έτος των 365 ημερών και, κατά τα δίσεκτα έτη, των 366 ημερών αντί των 360 ημερών που πολλές φορές υπολογίζουν οι Τράπεζες. Επιπλέον, τα δάνεια με ρήτρα ξένου νομίσματος θα πρέπει να ελέγχεται και η ισοτιμία μετατροπής από ευρώ στο ξένο νόμισμα. Τέλος, θα πρέπει να ελέγχεται το λογιστικοποιημένο υπόλοιπο και πότε θα έπρεπε να σταματήσει η λογιστικοποίηση των τόκων. Σημαντική αρωγή για τον έλεγχο των ανωτέρω η διεξαγωγή λογιστικής πραγματογνωμοσύνης.

Το ΣΕΠΕ θεωρείται το καλύτερο εργαλείο σύγκρισης του πραγματικού κόστους για τον Δανειολήπτη, καθώς συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα του δανείου.

Έχοντας το ίδιο επιτόκιο για όλη τη χρονική διάρκεια του Δανείου, μεγαλώνοντας την διάρκεια αποπληρωμής, αυξάνεται το κόστος της πίστωσης !!!


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates