Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021

ΠΕΔΙΟ ΔΟΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ...ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ "ΚΑΛΥΨΗ" ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!

 Οι Υπουργικές αποφάσεις που λιμνάζουν στα συρτάρια των δύο Υπουργείων(Οικονομικών και Ανάπτυξης) και αφήνουν ατιμώρητους όσους παραβιάζουν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας


Οι νέοι Μαρινόπουλοι έχουν την ευκαιρία να αντιγράψουν τον αυθεντικό και να μην δημοσιεύουν όχι μόνο οικονομικές καταστάσεις αλλά ούτε και τίποτα άλλο και να μένουν ατιμώρητοι.

Ο νόμος 4635/2019 έχει τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2020 αλλά οι αναγκαίες Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του λιμνάζουν στα συρτάρια των Υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών με αποτέλεσμα η κάθε εταιρία να κάνει ότι θέλει χωρίς να μπορεί να της επιβληθεί καμία ποινή.

Ήδη υπάρχουν εταιρίες που δεν έχουν υποβάλλει κανένα στοιχείο ενώ οι συνήθεις ύποπτοι του παρελθόντος συνεχίζουν να μην υποβάλλουν κανένα στοιχείο δημοσιότητας όπως έκαναν επί αρκετά έτη.

Και υποτίθεται ότι το 2019 ψηφίστηκε ένας νόμος που ενισχύσει τη διαφάνεια στις επιχειρηματικές συναλλαγές αλλά οι ίδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης τον έχουν ακυρώσει στην πράξη μη υπογράφοντας τις προβλεπόμενες Υπουργικές Αποφάσεις.
Άραγε υπάρχει σκοπιμότητα ή απλά πρόκειται για έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος για την ομαλή λειτουργία της αγοράς;

Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ υποτίθεται ότι η χώρα προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις και να αφήσει πίσω της τραγικές περιπτώσεις όπως η Μαρινόπουλος και η Folli Follie.

Ο νόμος του 2019

Προκειμένου να υπάρχει η πλήρης εικόνα του τι συμβαίνει επισημαίνεται ότι στις 30 Οκτωβρίου του 2019 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ο νόμος 4635 στον οποίο περιλαμβάνονταν σωρεία εκσυγχρονιστικών διατάξεων και έφερε τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

Στο νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις που προσδιορίζουν τους υπόχρεους εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ αλλά και την περιγραφή του πληροφοριακού συστήματος της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. προβλέποντας ότι απαρτίζεται από:

α) το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών όπου καταχωρίζονται οι εμπορικές ή οι εταιρικές επωνυμίες των υπόχρεων, καθώς και οι διακριτικοί τίτλοι,
β) τη Μερίδα όπου καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά πράξεις στοιχεία ή δηλώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος και,
γ) τον Φάκελο, όπου καταχωρίζονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του αιτούντος και του διαβιβάζοντος την αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα κάθε καταχώρισης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και στη Μερίδα τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά.

Ο Νόμος προβλέπει ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών.

Προς το παρόν Υπουργική Απόφαση δεν προκύπτει να έχει εκδοθεί.

Οι ανεφάρμοστες ποινές

Αυτό όμως που στην ουσία καθιστά ανεξέλεγκτη την κατάσταση και ανεφάρμοστες τις διατάξεις για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιριών είναι η μη έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης για την επιβολή ποινών.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 119 του νόμου 4635/2019 προβλέπεται ότι

1. Για παραβάσεις των διατάξεων του νόμου αυτού επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης κατόπιν ηλεκτρονικής προειδοποίησης των υπόχρεων ή των νομίμων εκπροσώπων τους.

Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται στην ειδική Υ.Γ.ΕΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η παράβαση διαπιστώνεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου και τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου η παράβαση διαπιστώνεται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα πρόστιμα βεβαιώνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (50%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (50%).

2. Το Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να επιβάλει και με αυτοματοποιημένο τρόπο πρόστιμα στους υπόχρεους.

Η είσπραξη των προστίμων διενεργείται με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και με ηλεκτρονικό τρόπο.Ωστόσο υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια.

Για να εφαρμοστούν όλα αυτά χρειάζεται κατ εξουσιοδότηση του νόμου να εκδοθεί κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που θα καθορίζει καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Όμως τέτοια Υπουργική Απόφαση δεν εκδόθηκε μέχρι σήμερα.


πηγη


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates