.

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS 12/01/2021

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ :Τράπεζες & Funds εξαπατούν τα Δικαστήρια κατά την έκδοση Διαταγών Πληρωμής !!!

Ευθεία και Ενσυνείδητη Παραβίαση του Καθήκοντος Αληθείας !!!

Εκατοντάδες Δικαστικές Αποφάσεις και Πραγματογνωμοσύνες Δανειοληπτών της Υπέρβασης, καταμαρτυρούν την πάγια τακτική Τραπεζών και Funds, να παραβιάζουν το Καθήκον Αληθείας και να εξαπατούν τα Δικαστήρια, επιτυγχάνοντας την έκδοση Διαταγών Πληρωμής επί μη εκκαθαρισμένων και αδύνατο να εκκαθαριστούν απαιτήσεων από δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΟΣ : Κατά τις ΑΠ 991/2010, 626/2010 και 1626/2008, η πράξη της Απάτης στο Δικαστήριο μπορεί να τελεστεί από Τράπεζες & Funds κατά την αίτηση έκδοσης Διαταγής Πληρωμής, δια της εκ προθέσεως επί-κλησης και χρήσης νοθευμένων ή ανακριβών κατά περιεχόμενο από-δεικτικών εγγρά-φων, που παραπλανούν τους Δικαστές που εκδί-δουν τις σχετικές αποφάσεις, σε βάρος της περιου-σίας Δανειοληπτών και Εγγυητών, που αντιστοίχως ζημιώνονται!!!

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
για Οφειλέτες, Συνοφειλέτες και Εγγυητές !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates