Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021

ΑΑΔΕ: ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ & ΜΠΑΡΑΖ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ !!!

 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Τα λάθη δεν διορθώνονται και…(δεν) πληρώνονται


«Φωτιές ανάβει» ο πρώτος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής για το 2021, όχι μόνο λόγω της υψηλή ζήτησης από επιχειρήσεις, αλλά και της σπουδής της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών να «τρέξει» γρήγορα την διαδικασία των αιτήσεων συμμετοχής.

Σκοπός της είναι να επιταχύνει ώστε να πληρωθούν το ταχύτερο οι δικαιούχοι πριν τα τέλη του μηνός τις επιδοτήσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ τις οποίες έχουν άμεση ανάγκη. Ωστόσο αντιδρούν εντόνως οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και οι λογιστές – φοροτεχνικοί που τηρούν τα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων και υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Ήδη στην Πλατεία Συντάγματος έχουν γίνει αποδέκτες ενστάσεων και παραπόνων, η βαρύτητα των οποίων αξιολογείται ως σημαντική. Και αυτό διότι:

- Μέσα σε 10 μέρες το πολύ, από χθες το μεσημέρι έως τις 15 Ιανουαρίου, καλούνται εκατοντάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις, δηλώνοντας υπ'ευθύνη τους και τα έσοδα των τελευταίων μηνών ως τον Δεκέμβριο του 2020 που μόλις πριν 1 εβδομάδα εξέπνευσε.

- Όσο δύσκολο ή επίπονο αν είναι να «κλείσει» μέσα σε 10 μέρες λογιστικά ένα φορολογικό έτος μια επιχείρηση, πολύ δυσκολότερο είναι να το προλάβουν τα λογιστικά γραφεία που έχουν δεκάδες ή και εκατοντάδες πελάτες να εξυπηρετήσουν -και κάθε είδους φορολογική ή άλλη απαίτηση και διορία. Η απάντηση «δεν πρόλαβα την δική σου αίτηση» προφανώς δεν θα ακουστεί ευχάριστα σε κανέναν πελάτη.

- Ακόμα και αν διάλεγαν όμως σε ποιον πελάτη που τηρούν τα βιβλία του θα έκαναν πρώτα-πρώτα την αίτηση και ποιον θα παρατούσαν, ή ακόμα και αν όλοι οι πελάτες τους έσπευδαν άμεσα μέσα στις γιορτές να αποστείλουν στους λογιστές εγκαίρως τα πλήρη στοιχεία των πωλήσεων που είχαν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, εγκυμονεί πάντα και ο κίνδυνος του λάθους. Παρά τις συνθήκες πίεσης όμως, η προκήρυξη των όρων συμμετοχής κρύβει και μία «παγίδα»: στη δήλωση των εσόδων, τυχόν λάθη δεν διορθώνονται.

Συνεπώς το χειρότερο όλων ίσως θα ήταν ότι μπορεί και οι λογιστές να θεωρηθούν από κάποιους πελάτες τους σαν να ήταν αυτοί υπεύθυνοι και υπόλογοι για απώλεια ενισχύσεων, χωρίς κανένα περιθώριο διόρθωσης, ακόμα και για απλό ανθρώπινο ή μηχανικό λάθος κατά την οριστικοποίηση της αίτησης.

Και τούτο διότι, ακόμα και αν μετά την υποβολή των στοιχείων εσόδων διαπιστώσει ένα λογιστικό γραφείο πως ξέφυγε ένα αριθμητικό λάθος (πχ παράλειψη υποδιαστολής που πολλαπλασιάζει τα μεγέθη επί 100) «δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των υποβαλλόμενων στοιχείων μετά την οριστικοποίησή τους», όπως ρητώς ορίζεται.

Για την ακρίβεια, οι υποψήφιοι (και η οι λογιστές τους) θα πρέπει να οριστικοποιήσουν σε χρόνο μηδέν τα στοιχεία εσόδων του 2020, αφού κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων ζητούνται (το πολύ μέχρι 15 Ιανουαρίου) τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ:

· συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα του 2020. Ουσιαστικά καλούνται δηλαδή να έχουν συμπληρώσει πρώτα και την Δήλωση ΦΠΑ, η διορία υποβολής της οποίας όμως είναι η 31η Ιανουαρίου.

· Τα στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

· Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ. Αυτές συμπληρώνουν:

· τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,

· το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

· το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019, όπως προκύπτει από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.


Για την διευκόλυνσή τους πάντως, πλέον προ - συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Για καλύτερο έλεγχο για τυχόν λάθη στις δηλώσεις –ηθελημένα ή και αθέλητα- η ΑΑΔΕ μπορεί να χρησιμοποιεί στην πλατφόρμα και άλλες πληροφορίες, που τηρούνται στα δικά της ηλεκτρονικά αρχεία ή αποστέλλονται σε αυτήν από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων σε επιχειρήσεις που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή


Μπαράζ ελέγχων και διαστρώσεων ξεκινάει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να εντοπίσει περιπτώσεις καταστρατήγησης των μέτρων στήριξης, της πραγματικής οικονομίας.

Στο μικροσκόπιο τους ελεγκτικού μηχανισμούς μπαίνουν οι διακυμάνσεις του κύκλου εργασιών ή των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων. Οι έλεγχοι θα βασιστούν στα στοιχεία που δηλώνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport και στα αντίστοιχα στοιχεία που θα αναγράφουν στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Ταυτόχρονα, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα συγκρίνουν τα μηνιαία μεγέθη των ακαθάριστων εσόδων και των εξόδων του τρέχοντος έτους με τα αντίστοιχα μεγέθη προηγούμενων ετών, συλλέγοντας στοιχεία και πληροφορίες τόσο από τις υποβληθείσες δηλώσεις των επιχειρήσεων όσο και από τρίτους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Στόχος της συλλογής όλων αυτών των δεδομένων και της παρακολούθησης των διακυμάνσεών τους μεταξύ των μηνών του τρέχοντος έτους και μεταξύ του φετινού και των προηγούμενων ετών θα είναι να ελέγχεται εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκταμίευσης των οικονομικών ενισχύσεων που έχουν τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν πως έχουν εντοπιστεί χιλιάδες περιπτώσεις όπου ο τζίρος μαγειρεύτηκε προκειμένου να καλυφτούν τα κριτήρια χορήγησης των κρατικών δανείων. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις εμφανίζουν λιγότερα έσοδα στο myBusinessSupport από αυτά που δήλωσαν στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Επίσης ερευνώνται περιπτώσεις διορθώσεων στις δηλώσεις ΦΠΑ 2019 και 2020 που έγιναν ώστε να εμφανιστεί υψηλότερος τζίρος πέρυσι σε σχέση με φέτος και να καλυφτεί έτσι το κριτήριο της πτώσης του τζίρου.

Εφόσον επιβεβαιωθούν ατασθαλίες τότε το ποσό του κρατικού δανείου θα πρέπει να επιστραφεί η θα αφαιρεθεί από μελλοντικές διεκδικήσεις (π.χ. επιστρεπτέα 5).


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates