.

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS 17/12/2020

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ :


Οι τράπεζες, για χρονική περίοδο 1.526 ημερών, με νόμο απείχαν από την υποχρέωσή τους να καταβάλλουν τα οφειλόμενα στους καταθέτες τους, με αναγκαία αυτού συνέπεια αφ’ ενός να μην επιβαρύνονται με τόκους στα οφειλόμενα χρήματα των καταθετών τους, αφ’ ετέρου να επωφελούνται των εκτοκισμών των εν καθυστερήσει τόκων (ανατοκισμός ή τόκοι τόκων) που οφείλονταν σε αυτές. Έτσι, καταστρατηγώντας το λόγο ύπαρξης του εκτοκισμού των τόκων (ανατοκισμός ή τόκοι τόκων), αν και για 1.526 ημέρες δεν επιβαρύνονταν με τόκους τόκων ως οφειλέτες, εν τούτοις χρέωναν και αναζητούν αυτούς ως δανειστές. Και τούτο, επειδή, ο εκτοκισμός των εν καθυστερήσει τόκων (ανατοκισμός ή τόκοι τόκων) που οφείλονται στα πιστωτικά ιδρύματα ευθύς ούτοι καταστούν απαιτητοί, είναι αναγκαίος προς κάλυψιν του αντίστοιχου εκτοκισμού των τόκων των οφειλομένων υπό των τραπεζών εις τους καταθέτες των και λοιπούς δανειστές των (ίδ. εδάφιο β απόφασης 289/30.10.1980 της Νομισματικής Επιτροπής, ΦΕΚ Α΄269/27.11.1980). 


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates