.

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ: ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΕΣΤ....ΒΙΩΣIΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ !!!


Τον ακριβή προσδιορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα προκύψουν μετά την άρση των προσωρινών αναστολών καταβολής δόσεων (moratoria) ζητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι τράπεζες, κατά την επικαιροποίηση των στόχων τριετίας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους (Non Performing Exposures - NPEs), που υπέβαλαν στο τέλος Σεπτεμβρίου στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), συμπεριέλαβαν εκτιμήσεις για το ύψος των προβληματικών δανείων από τα δάνεια σε moratoria.

Με δεδομένο ότι η απεικόνισή τους στις λογιστικές καταστάσεις θα καθυστερήσει, καθώς στις 31/12/2020 ο μεγαλύτερος όγκος των αναστολών θα είναι σε ισχύ, η ΕΚΤ ζητά από τις τράπεζες να διενεργήσουν ασκήσεις βιωσιμότητας για τους πελάτες τους (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) που εντάχθηκαν σε προγράμματα αναστολής δόσεων. Τα αποτελέσματα των ασκήσεων θα αποσταλούν στην ΕΚΤ.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures - NPEs) ανήλθαν, σε επίπεδο Ελλάδας, στο τέλος Σεπτεμβρίου σε 58,7 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,8 δισ. ευρώ, συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου του 2019 και κατά περίπου 48,5 δισ. ευρώ, έναντι του Μαρτίου του 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδό τους.

Η υποχώρηση του αποθέματος, κατά τη διάρκεια του 2020, οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις δανείων ύψους 6,8 δισ. ευρώ και σε διαγραφές ύψους 1,7 δισ. ευρώ και πολύ λιγότερο σε εισπράξεις μέσω ενεργητικής διαχείρισης (δηλαδή μέσω αναδιαρθρώσεων/ρυθμίσεων δανείων, είσπραξης καθυστερούμενων οφειλών, ρευστοποίησης εξασφαλίσεων κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή μεγάλου μέρους των ενήμερων δανείων σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020 συγκράτησε την εισροή νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ο λόγος των NPEs προς το σύνολο των δανείων (NPE ratio) παρέμεινε υψηλός (35,8%) τον Σεπτέμβριο του 2020. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στο τέλος Ιουνίου του 2020, ο αντίστοιχος δείκτης ανήλθε σε 2,9% (όσο και το αντίστοιχο μέγεθος για τις τράπεζες που εποπτεύονται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό).

Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες χαρτοφυλακίων, το NPE ratio διαμορφώθηκε σε 39,5% για το στεγαστικό, 47,4% για το καταναλωτικό και 32,2% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Όσον αφορά τη διάρθρωσή τους, σε απόλυτα μεγέθη, το 54% αφορά επιχειρηματικά δάνεια, το 35% στεγαστικά και το 11% καταναλωτικά δάνεια.

Επίσης, το 51,6% του υπολοίπου αφορά δανειακές συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες, το 27,1% δάνεια αβέβαιης είσπραξης (“unlikely to pay”) και το 21,3% δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, τα οποία δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί. Ο δείκτης κάλυψης από συσσωρευμένες προβλέψεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε 43,8%.


ΠΗΓΗ-ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates