.

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΞΑΝΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ....ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ !!!Τι μεταδίδει το bankingnews.gr :


Aναβιώνει ο νόμος Αλογοσκούφη του 2008-2009 μέσα από τα προληπτικά μέτρα της Commission η οποία με βάση την πρότασή της δίδει στο κράτος τη δυνατότητα εφόσον οποιαδήποτε ευρωπαϊκή τράπεζα αντιμετωπίζει πρόβλημα κεφαλαίων λόγω κόκκινων δανείων που δημιούργησε η πανδημία, να μπει στο μετοχικό της κεφάλαιο άμεσα και με ειδικούς όρους.

Αυτό σημαίνει πως μόνον για τα covid related NPEs δηλαδή για τα κόκκινα δάνεια που δημιουργήθηκαν από την πανδημία, τα κράτη μέλη μπορούν να εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων παρακάμπτοντας το bail in με προνομιούχες μετοχές τις οποίες οι τράπεζες θα εξαγοράσουν εκ νέου όταν αποκτήσουν και πάλι την ευρωστία τους.
Η κίνηση αυτή του Δημοσίου δεν θα εκφράζεται με νέα μέλη στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και θα αποτελέσει ένα ισχυρό αλλά και άμεσο βοήθημα για τις τράπεζες αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο που ενδέχεται να ανακύψει από τα κόκκινα δάνεια της πανδημίας.

Θεωρείται άλλωστε βέβαιο πως αυτά θα είναι πολλά σε όλη την Ευρώπη - οι εκτιμήσεις μιλούν για 1,4 τρισ. ευρώ - από την εφαρμογή των μορατορίων.

Κεφαλαιακά αποθέματα

H προληπτική ανακεφαλαιοποίηση (precautionary capitalisation) θα δημιουργήσει προσωρινά αλλά απαραίτητα κεφαλαιακά αποθέματα στις τράπεζες για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα δυσμενή συγκυρία.

Οπως αναφέρει το αγγλικό κείμενο της Commission: "Αυτή η εξαίρεση θα μπορούσε να ισχύει για τράπεζες που είναι οικονομικά βιώσιμες, αλλά μπορεί να έχουν επηρεαστεί από ένα γεγονός σε ολόκληρο το σύστημα, όπως μια κρίση σε επίπεδο ΕΕ ή μία κρίση σε επίπεδο κρατών μελών.

Ο στόχος αυτής της διάταξης είναι να επιτρέψει στα κράτη μέλη να παρέχουν στις τράπεζές τους ένα προσωρινό απόθεμα κεφαλαίων για να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσμενείς συνθήκες προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα και να ενισχυθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Μέσα στο Προσωρινό πλαίσιο μέτρων κρ
ατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Η Επιτροπή έχει ήδη αναγνωρίσει ότι η κρίση του COVID-19 αποτελεί σοβαρή διαταραχή για την οικονομία που μπορεί να εμπίπτει σε αυτό το πεδίο εφαρμογής"

Το ύψος της στήριξης όπως αναφέρεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το οποίο θα εξαιρείται από την οδηγία BRRD που αφορά την εξυγίανση των τραπεζών, πρέπει να προσδιορίζεται με βάση ένα τεστ αντοχής ή ισοδύναμη άσκηση.

Η παραπάνω πρόταση για την οποία φαίνεται πως η χώρα μας έχει έτοιμη ήδη τη σχετική νομοθεσία (Ν. 3723/2008 ο γνωστός νόμος Αλογοσκούφη) μαζί με την ανάπτυξη των δευτερογενών αγορών που επίσης αποτελεί κομμάτι της πρότασης της Commission μπορεί να λύσoυν αποτελεσματικά το θέμα των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες σημειώνουν έγκυρες τραπεζικές πηγές.

Ο Ηρακλής άλλωστε έχει ακριβώς στηθεί πάνω στα συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν την ανάπτυξη των δευτερογενών αγορών για επισφαλή περιουσιακά στοιχεία.https://www.bankingnews.gr/index.php?id=536710

1 σχόλιο :

SSL Certificates