Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2020

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ SSM ΓΙΑ "ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ" & Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΑ !!!

 
Τι γράφει το bankingnews.gr :


Γιατί η μετατροπή των Cocos των 2,040 δισ σε μετοχές συμφέρει την Πειραιώς


Οι εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί και πρακτικά οι αποφάσεις έχουν παρθεί για την Τράπεζα Πειραιώς.

Το Bankingnews όπως έγκαιρα έχει αποκαλύψει το Cocos το μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές ύψους 2,040 δισεκ. ευρώ εντός του Δεκεμβρίου 2020 θα μετατραπεί σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.

Ο SSM o Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των τραπεζών που υπάγεται στην ΕΚΤ θα συνεδριάσει 12 και 13 Νοεμβρίου 2020 για να εξετάσει πλειάδα τραπεζικών ζητημάτων και μεταξύ άλλων και το ζήτημα της Πειραιώς.

Λόγω κρίσης, ύφεσης και έξαρσης των προβλημάτων ο SSM έχει διαμηνύσει στις τράπεζες να μην πληρώσουν μέρισμα και να μην καταβάλλουν τόκους σε διάφορες εκδόσεις όπερ σημαίνει να διαφυλάξουν τα κεφάλαια τους που είναι απόλυτη προτεραιότητα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TXΣ) που κατέχει το 26,4% της Πειραιώς, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος και εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο θα κατέχει 61,3%.


Τα 2,040 δισεκ. τα είχε καταβάλλει το ΤΧΣ στην Πειραιώς το 2015 στο πλαίσιο της τότε ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Είχε δώσει το ΤΧΣ και 2 δισεκ. Cocos και στην Εθνική τράπεζα τα οποία ωστόσο αποπλήρωσε πουλώντας την Finansbank την θυγατρική της στην Τουρκία.

Τι σημαίνει η μετατροπή του Cocos σε μετοχές;

Το ελληνικό δημόσιο μέσω ενός ομολόγου μετατρέψιμου σε μετοχές Cocos (Contingent convertible bond), ύψους 2,040 δισεκ. συνέβαλλε στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς το 2015. 


Το Cocos έληγε τον Δεκέμβριο του 2022.Κάθε χρόνο η Πειραιώς είχε συμβατική υποχρέωση να πληρώνει τους τόκους του Cocos τα 163 εκατ ευρώ περίπου. 


Μια φορά η Πειραιώς δεν πλήρωσε το 2018, ενεργοποιώντας την ρήτρα μη καταβολής τόκων αλλά με βάση την σύμβαση κράτους – Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με Πειραιώς, δεν έχει άλλη φορά δικαίωμα να μην πληρώσει τους τόκους. 


Εάν δεν καταβάλλει τους τόκους τα 163 εκατ που προκύπτουν από το επιτόκιο 8%, τότε αυτομάτως το μετατρέψιμο ομόλογο… μετατρέπεται σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.
Ο SSM δεν εγκρίνει την καταβολή των τόκων όχι για ταμειακούς λόγους, καθώς η ρευστότητα της Πειραιώς είναι πολύ ισχυρή αλλά για κεφαλαιακούς λόγους. 


Τα 163 εκατ θα αφαιρεθούν από τα κεφάλαια και όχι από την ρευστότητα και αυτό προφανώς σταθμίζεται με μεγάλη προσοχή από τον εποπτικό μηχανισμό των τραπεζών. 


Η Πειραιώς με 16,1% συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας αλλά 14,1% CET1 και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ 13,7% οριακά πληροί τα κριτήρια.


Μπορεί ο ελάχιστος υποχρεωτικός συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να είναι 11,25% αλλά στην πραγματικότητα σε εποχή κανονικότητας διαμορφώνεται σε 14,25%.
Οπότε εύλογα το ζήτημα των 163 εκατ των τόκων του Cocos δεν θεωρείται αμελητέα ποσότητα για τα κεφάλαια.

Γιατί συμφέρει η μετατροπή του Cocos σε μετοχές;

Θα πρέπει να τονιστεί με σαφή τρόπο ότι η μετατροπή των Cocos των 2,040 δισεκ. ευρώ σε μετοχές συμφέρει την Πειραιώς και τους ιδιώτες μετόχους.


Αναλύοντας στατικά το θέμα των Cocos το ΤΧΣ δηλαδή το δημόσιο θα βρεθεί από 26,4% στο 61,3% οι ιδιώτες μέτοχοι θα υποστούν απίσχναση – αραίωση – dilution δηλαδή θα περάσει η Πειραιώς στο κράτος και οι ιδιώτες μέτοχοι θα δουν να μειώνεται κατά 50% τα ποσοστά που κατείχαν στην τράπεζα. 


Εάν όμως αναλυθεί δυναμικά η μετατροπή του Cocos σε μετοχές τότε 


1)Οι ιδιώτες μέτοχοι υπό μια έννοια κερδίζουν γιατί το ελληνικό δημόσιο – ΤΧΣ θα μετατρέψει υφιστάμενο ομόλογο – κεφάλαιο σε μετοχές στα 6 ευρώ την τιμή της αύξησης του 2015 μετά το reverse split οπότε ο πραγματικά χαμένος είναι το δημόσιο.
Εάν η τιμή μετατροπής ήταν στις τρέχουσες τιμές στα 0,65 ευρώ περίπου π.χ. το ελληνικό δημόσιο – ΤΧΣ θα έλεγχε μετά την μετατροπή το 98% της τράπεζας.
2)Τα 2,040 δισεκ. η Πειραιώς κάποια στιγμή έπρεπε να τα αποπληρώσει συγκεκριμένα Δεκέμβριο του 2022 κάτι τέτοιο όμως ήταν αδύνατο.
Μετατρέποντας το ομόλογο Cocoς σε μετοχές μπορεί να ειπωθεί ότι ένας πραγματικός κίνδυνος εξαλείφεται.
Πλέον οι μέτοχοι δεν έχουν να περιμένουν άλλη αρνητική έκπληξη από την Πειραιώς.
3)Σε μια μελλοντική αύξηση κεφαλαίου στην Πειραιώς εάν συμμετάσχει και το ΤΧΣ – πρέπει να αλλάξει ο νόμος ώστε να συμμετάσχει – θα είναι θετική εξέλιξη για τα κεφάλαια της Πειραιώς.
Εάν δεν συμμετάσχει τότε οι μέτοχοι που θα καλύψουν την αύξηση θα αποκτήσουν τον έλεγχο και το ποσοστό του ΤΧΣ από 61,3% θα μειωθεί στο 10% με 15%.

Γιατί θα ήταν λάθος να εκδοθούν μετοχές για τους τόκους των 163 εκατ ευρώ;

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Πειραιώς θα μπορούσε να πληρώσει τους τόκους με μετοχές δηλαδή με αύξηση κεφαλαίου κατά το ύψος των τόκων δηλαδή 163 εκατ αλλά αυτή η εξέλιξη θα δημιουργούσε μεγάλη αβεβαιότητα και ανησυχίες γιατί με 163 εκατ τόκους το ΤΧΣ από 26,4% θα βρεθεί στο 50% άπαξ και η αύξηση θα υλοποιείτο σε τρέχουσα τιμή.


Για να γίνει αντιληπτό το ΤΧΣ με αύξηση 163 εκατ θα αύξανε το ποσοστό του από 26,4% στο 50% αλλά με την παραδοχή ότι η τιμή της αύξησης θα ήταν η τρέχουσα και με την μετατροπή 2,040 δισεκ. Cocos σε μετοχές στα 6 ευρώ το ΤΧΣ από 26,4% θα βρεθεί στο 61,3%.


Η πληρωμή των τόκων των 163 εκατ με μετοχές θα ήταν απόλυτο όφελος για το ΤΧΣ και το ελληνικό δημόσιο και απόλυτη καταστροφή για τους ιδιώτες μετόχους, θα εξαφανίζονταν γιατί μετά θα ακολουθούσε και η μετατροπή των 2,040 δισεκ. ευρώ του Cocos σε μετοχές.


Οι ιδιώτες μέτοχοι σε αυτό το σενάριο θα εξαϋλώνονταν στην κυριολεξία. 


Με την μετατροπή του Cocos σε μετοχές στα 6 ευρώ ο Paulson από 6,62% που κατέχει στην Πειραιώς θα μειωθεί στο 3,6%. 


Ο Mistakidis που κατέχει 5,14% θα μειωθεί στο 2,5% και το Bienville Capital στο 2% - εάν ήδη δεν έχει μηδενίσει –

Τι θα συμβεί με την μετοχή της Πειραιώς;

Ήδη η αποτίμηση της Πειραιώς έχει υποχωρήσει στα 285 εκατ με τιμή στα 0,65 ευρώ ενώ σημείωσε χαμηλό 0,5170 ευρώ.


Για το ορατό μέλλον δεν θα πρέπει να αναμένονται άλλες αρνητικές εκπλήξεις στους μετόχους.
Όποτε και όταν προχωρήσει το σχέδιο της αύξησης κεφαλαίου νομοτελειακά θα πραγματοποιηθεί με μεγάλο discount – έκπτωση περίπου 40%...


Η αύξηση κεφαλαίου πάντως νομοτελειακά θα έρθει στην Πειραιώς είναι θέμα χρόνου και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.


H αύξηση κεφαλαίου δεν θα είναι 800 εκατ αλλά μεγαλύτερη.


Πιθανότερο σενάριο μέσα στο α΄ 4μηνο του 2021 ή στο α΄ 6μηνο του 2021.


Οι αυξήσεις κεφαλαίου και η κάλυψη από ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια θα είναι η υγεία η λύτρωση των ελληνικών τραπεζών. 

 


Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται πραγματικά 8,5 με 9 δισ νέα κεφάλαια


Πόσα νέα κεφάλαια χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες;


Το ερώτημα αυτό πρέπει να προσδιοριστεί όμως με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια.
Πόσα κεφάλαια χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες λαμβάνοντας τις εξής παραδοχές;


-Να διαθέτουν NPEs ratio κάτω από 5%.
-Να διαθέτουν SREP δηλαδή ελάχιστο συνολικό κεφαλαιακό δείκτη 13,75% (ελληνικές τράπεζες) με 14,25% (Πειραιώς) και όχι 11,25% που ισχύει πρόσκαιρα σήμερα λόγω κορωνοιού.
-Να διατηρούν και ένα επαρκές κεφαλαιακό μαξιλάρι περίπου 2 δισεκ. ευρώ πάντα όμως με SREP 13,75% με 14,25% και όχι 11,25%.
-Λαμβάνοντας υπόψη και την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου σε διάστημα ενός έτους.
-Να αποτιμήσουμε το ύψος των νέων προβληματικών δανείων του κορωνοιού σε 7 δισεκ. όχι 5 δισεκ. στην αισιόδοξη εκτίμηση, ούτε 10 δισεκ. στην απαισιόδοξη εκτίμηση.

Η εξίσωση είναι σύνθετη αλλά με βάση αυτές τις παραδοχές πόσα κεφάλαια θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες;

Η τράπεζα Πειραιώς θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια. 


Για να μπορέσει η Πειραιώς να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 14,25% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου η Πειραιώς θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. κεφάλαια.

Η Alpha bank θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια

Η Alpha bank με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια. 


Για να μπορέσει η Alpha bank να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού, να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι τα 3,1 δισ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος η Alpha bank θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. κεφάλαια.

Η Eurobank θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια

Η Eurobank με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια. 


Για να μπορέσει η Eurobank να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού, να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι 900 εκατ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος η Alpha bank θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. κεφάλαια.

Η Εθνική τράπεζα θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια

Η Εθνική τράπεζα με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια. 


Για να μπορέσει η Εθνική τράπεζα να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας και τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού, να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι 1 δισ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος, στο σκέλος αυτό η τράπεζα έχει καλές επιδόσεις λόγω π.χ. εσόδων από ομόλογα, η Εθνική τράπεζα θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. κεφάλαια.

Συμπέρασμα

Εάν θέλουμε να λέμε ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας δηλαδή πληρούν το ελάχιστο SREP της κανονικότητας, όχι της εποχής του κορωνοιού.


Εάν θέλουμε να λέμε ότι πρέπει να διαθέτουν ένα ισχυρό κεφαλαιακό μαξιλάρι όχι μόνο για νέες ζημίες – προβλέψεις αλλά και για ανάπτυξη.


Εάν θέλουμε να λέμε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλήρως εξυγιανθεί ως προς τα προβληματικά δάνεια θα πρέπει να βρουν συνολικά 8,5 με 9 δισεκ. ευρώ κεφάλαια. 


Αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχει ένα πραγματικό έλλειμμα στο σύστημα 8,5 με 9 δισεκ. και έτσι εξηγείται γιατί τα 28 δισεκ. κεφάλαια των τραπεζών χρηματιστηριακά έχουν αξία 2,88 δισεκ. δηλαδή P/BV δηλαδή 0,10 συγκρίνεται με την εποχή των capital controls του 2015.


Εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε τράπεζες, υγιείς, με θετική συνεισφορά στην οικονομία, στις χρηματοδοτήσεις και εάν θέλουμε να έχουμε τράπεζες που θα έχουν αξία στο χρηματιστήριο πολλαπλάσια της τρέχουσας απαξιωμένης εικόνας τους.... θα πρέπει να βρουν 8,5 με 9 δισεκ. ευρώ 

https://bankingnews.gr/index.php?id=527516&fbclid=IwAR2aqaShhmgD1z-EKTsVGZpjGEuD93ZzK7OfEtIzHLteorTOaIZMJRD2XSg

https://bankingnews.gr/index.php?id=527273&fbclid=IwAR38FCoyO3f1hB30qOLYYhaSgUz81hZ3LajiCv22IGJlaOEM8H1Cs__3x_I

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates