Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΗΡΘΑΝ ΟΛΑ ΤΑ FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ;;; ΠΑΡΤΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ INTRUM HELLAS !!!

 

Χρυσές πληρώνουν οι τράπεζες τις εταιρείες διαχείρισης και τα funds...

Υψηλά μερίσματα συνεχίζει να απολαμβάνει ο σουηδικός όμιλος Intrum από την εν Ελλάδι δραστηριότητά του, καθώς η κατά 80% θυγατρική του Intrum Hellas τού έχει αποδώσει 23,7 εκατ. ευρώ, κατά τους πρώτους εννέα μήνες λειτουργίας της.

Όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Intrum Hellas, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις έκλεισε το α' εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, με κύκλο εργασιών 69,7 εκατ. ευρώ, EBITDA 35,4 εκατ. ευρώ και προ φόρων κέρδη 22,8 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στα 17,2 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για εξαιρετικά αμυντικές επιδόσεις, αν συνυπολογισθούν η πανδημία, το lockdown της περασμένης Άνοιξης, τα μέτρα αναστολής δόσεων κεφαλαίου που παρείχαν οι τράπεζες σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά και οι ρυθμίσεις/διευκολύνσεις των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, όπως η Intrum Hellas.

Η ανάλυση των εσόδων εξηγεί την ανθεκτικότητα των επιδόσεων της εν Ελλάδι θυγατρικής του σουηδικού ομίλου. Το σύνολο του κύκλου εργασιών της προήλθε από υπηρεσίες, που παρείχε στον όμιλο Πειραιώς (Τράπεζα Πειραιώςκαι την Piraeus SNF Designated Activity). Από τα 69,7 εκατ. ευρώ του κύκλου εργασιών, τα 15,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε αμοιβές διαχείρισης και τα 54,5 εκατ. ευρώ σε αμοιβές αποτελεσματικότητας (success fees).

Μια σύγκριση με τους πρώτους τρεισήμισι μήνες λειτουργίας της εταιρείας δείχνει ότι οι αμοιβές διαχείρισης στα δύο πρώτα τρίμηνα της φετινής χρονιάς μειώθηκαν (15,2 εκατ. ευρώ έναντι 12,2 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο του 2019), ενώ αντίθετα οι αμοιβές αποτελεσματικότητας επέδειξαν σχετική ανθεκτικότητα, συγκρατώντας την κερδοφορία.

Οι καθαρές ταμειακές εισροές, κατά το α' εξάμηνο, ανήλθαν σε 44,6 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα να εκτιναχθούν στα 57 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Intrum Hellas αποφάσισε, ομόφωνα, στις 11 Σεπτεμβρίου τη διανομή προσωρινού μερίσματος τρέχουσας χρήσης, ύψους 14 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 11,2 εκατ. ευρώ αποδόθηκαν στην Intrum, ως κάτοχο του 80% και τα 2,8 εκατ. ευρώ στην Tράπεζα Πειραιώς (κάτοχος του 20%).

Υπενθυμίζεται ότι η Intrum διένειμε για τους τρεισήμισι μήνες, κατά τους οποίους λειτούργησε το 2019, μέρισμα 15,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12,56 εκατ. ευρώ πήγαν στην Intrum. Έτσι, μετά από εννέα μήνες λειτουργίας της εν Ελλάδι θυγατρικής τους, οι Σουηδοί έχουν εισπράξει 23,7 εκατ. ευρώ. Με τα μισά εξ αυτών αγόρασαν το 30% των mezzanine notes της τιτλοποίησης Phoenix από την Πειραιώς.

Η Intrum Hellas, υπό την αρχική της επωνυμία «Alternative Financial Solutions», συστάθηκε στην Αθήνα την 16η Σεπτεμβρίου 2019. Η Tράπεζα Πειραιώς κατέβαλε, μετρητοίς, 100 χιλ. ευρώ και μέσω εισφοράς σε είδος το ποσό των 343,5 εκατ. ευρώ, καθώς απόσχισε και εισέφερε στην εταιρεία διαχείρισης τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της επιχειρηματικής μονάδας Recovery Banking Unit (RBU) και τα δικαιώματα υπηρεσιών της τράπεζας σε αυτά τα ανοίγματα.

Το βασικό περιουσιακό στοιχείο, που εισφέρθηκε, ήταν η σύμβαση διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) και των δανείων σε πρώιμη καθυστέρηση, η εύλογη αξία της οποίας αποτιμήθηκε στα 302,3 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, κατά την ημερομηνία εισφοράς προέκυψε υπεραξία ύψους 39,7 εκατ. ευρώ.

Στις 23 Οκτωβρίου 2019, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 80% συν μία μετοχή στην Intrum Spain, με την Πειραιώς να διατηρεί το υπόλοιπο ποσοστό και η εταιρεία μετονομάστηκε σε Intrum Hellas. 

Intrum και Πειραιώς υλοποιούν από τον Μάρτιο εξειδικευμένο σχέδιο για τη στήριξη και διευκόλυνση των δανειοληπτών, ιδιωτών και επιχειρήσεων, που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την εξάπλωση του ιού Covid-19. Σε συνεννόηση με τους συνεπείς δανειολήπτες, παρέχονται διευκολύνσεις στην πληρωμή υποχρεώσεων αλλά και ρυθμίσεις, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Ταυτόχρονα, υλοποιήθηκε πλάνο συγκράτησης των εξόδων, ώστε σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης των συνεπών δανειοληπτών να περιορισθεί η επίπτωση της πανδημίας στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Η Intrum Hellas απασχολούσε στις 30 Ιουνίου 2020 937 εργαζόμενους και άλλους 352, μέσω άλλων μορφών απασχόλησης (ΔΠΥ, συμβάσεις δανεισμού, επαγγελματική άσκηση κ.λπ.).

Η εταιρεία ανέλαβε στις 29 Μαΐου της φετινής χρονιάς και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων «Aeolus», το οποίο μεταβιβάσθηκε στον όμιλο Intrum από την PQH. Το Aeolus αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και μικρά επιχειρηματικά δάνεια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 2,4 δισ. ευρω.
 
 
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates