Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΖΗΤΑ Η EBA !!!

 


Την τάση να ελεγχθεί κεντρικά το σύστημα των τιτλοποιήσεων στις ευρωπαϊκές τράπεζες εκφράζει με το σαφέστερο δυνατό τρόπο η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μετά από δάνεια ύψους 871 δισ. ευρώ που έχουν τεθεί σε μορατόρια.


Μόνον ο κεντρικός έλεγχος των τιτλοποιήσεων μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα που να αντισταθμίσουν έστω και μερικώς τις τεκτονικές ζημιές που δημιουργούν τα κόκκινα δάνεια στους ισολογισμούς των τραπεζών.


Ο έλεγχος αυτός αφορά τη μεταφορά σημαντικών κινδύνων στις συναλλαγές τιτλοποίησης, οι οποίοι αν δεν ελεγχθούν κεντρικά μπορεί από τη μία να δημιουργήσουν μεγάλες μεταβολές στην τιμολόγηση ζημιώνοντας τα πιστωτικά ιδρύματα ενώ από την άλλη μπορεί να διαμορφώσουν σημαντικές διαφορές οι οποίες ενδέχεται να τορπιλίσουν και αυτές με τη σειρά τους τα έσοδα.

Λεπτομερείς συστάσεις


Η ΕΒΑ λοιπόν προχωράει σε ένα σύνολο λεπτομερών συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εναρμόνιση πρακτικών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στην αξιολόγηση της μεταφοράς κινδύνων. 


Οι προτάσεις της EBA στοχεύουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της συνέπειας και της προβλεψιμότητας της εποπτικής αξιολόγησης στη μεταφορά σημαντικών κινδύνων SRT σε ότι ισχύει στο τρέχον πλαίσιο τιτλοποίησης.


Τούτο αποτελεί το πρώτο βήμα από την πλευρά των αρχών είτε προκειμένου να ελεγχθεί η οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας bad bank είτε για να ελεγχθεί επίσης κεντρικά προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα οχήματα των τιτλοποιήσεων.


Η έκθεση SRT διατυπώνει συστάσεις σε τρεις βασικούς τομείς όπου η μεγαλύτερη εναρμόνιση των εποπτικών πρακτικών θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα και θα βελτίωνε τα αποτελέσματα σύγκλισης των εποπτικών αξιολογήσεων SRT:


-αξιολόγηση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των συναλλαγών τιτλοποίησης
-εφαρμογή των ποσοτικών δοκιμών μεταφοράς σημαντικών κινδύνων SRT
-εποπτική διαδικασία για την αξιολόγηση του SRT σε μεμονωμένες συναλλαγές

Η στόχευση

Οι συστάσεις για την εποπτική διαδικασία στοχεύουν στη διευκόλυνση και επιτάχυνση της λήψης εποπτικών αποφάσεων σχετικά με την μεταφορά κινδύνων, χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα και η πληρότητα της αξιολόγησης. Η σαφής ταξινόμηση σύνθετων δομικών χαρακτηριστικών μεταξύ εκείνων που δεν είναι επιλέξιμα για μεταφορά κινδύνων και εκείνων που πρέπει να συμμορφωθούν με ένα σύνολο διασφαλίσεων για μια γρήγορη αξιολόγηση, θα παρέχει σαφήνεια στους συμμετέχοντες στην αγορά και θα υποστηρίξει μια αποτελεσματική εποπτική αξιολόγηση.


Επιπλέον, η ΕΑΤ έχει εντοπίσει ελλείψεις σε ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων CRR που ισχύουν επί του παρόντος και είναι επιζήμιες για την αποτελεσματικότητα της εποπτικής αξιολόγησης της της μεταφοράς σημαντικών κινδύνων. 

 

ΠΗΓΗ-ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ

https://bankingnews.gr/index.php?id=532162

 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates