Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ !!! ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣ !!!

ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΓΑ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Δεν παύει ούτε η τοκογονία για τους εγγυητές !!!
Οι εγγυητές θα πληρώσουν τελικά το «μάρμαρο» και με τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Ο νέος πτωχευτικός, που είναι γνωστός ως δεύτερη ευκαιρία, δεν εξαιρεί τους εγγυητές. Πτωχεύει το φυσικό πρόσωπο και όχι το δάνειο. Η οφειλή συνεχίζει να ισχύει και ο πιστωτής, η τράπεζα δηλαδή ή η εταιρεία διαχείρισης, συνεχίζει να διεκδικεί την εξόφληση του από τον εγγυητή.

Το ίδιο ισχύει και αν υπάρχει ένας ή και περισσότεροι συνοφειλέτες, αν δηλαδή το δάνειο είχε χορηγηθεί σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, τα οποία στην περίπτωση αυτή οφείλουν το κάθε ένα χωριστά το σύνολο του δανείου και όχι το ποσοστό που του αντιστοιχεί.

Να σημειωθεί ότι το ίδιο ίσχυε και στον νόμο Κατσέλη (3869), ο δανειολήπτης ζητούσε την προστασία του νόμου και διευθετούσε με «κούρεμα» την οφειλή του, όμως το χρέος συνέχιζε να βαρύνει τον εγγυητή, ο οποίος θα έπρεπε επίσης να ζητήσει την προστασία του νόμου.

Ο νέο πτωχευτικός κώδικας δημοσιεύτηκε στις 27 Οκτωβρίου και τα 264 άρθρα του θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.


Ωστόσο δύο άρθρα αφορούν τους εγγυητές καθώς και τους συνοφειλέτες.

Στο άρθρο 102 «οφειλέτες εις ολόκληρον» αναφέρεται ότι:

  • Επί οφειλής εις ολόκληρον ο πιστωτής έχει δικαίωμα, εάν κηρυχθεί σε πτώχευση τουλάχιστον ένας από τους συνοφειλέτες, να απαιτήσει από κάθε συνοφειλέτη και εγγυητή την πλήρη ικανοποίηση της απαίτησής του, εάν κατέστη απαιτητή κατά την πραγματική λήξη της. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της απαίτησής του, αποδίδει το επιπλέον σε εκείνον τον συνοφειλέτη ή εγγυητή, κατά περίπτωση, που θα είχε δικαίωμα αναγωγής κατά των άλλων.
  • Συνοφειλέτης και εγγυητής και μετά την πτώχευση συνεχίζουν να ευθύνονται έναντι του πιστωτή, ανεξαρτήτως τυχόν απαλλαγής του πρωτοφειλέτη σύμφωνα με το Όγδοο Μέρος του παρόντος βιβλίου.
  • Συνοφειλέτης εις ολόκληρον και εγγυητής συμμετέχουν στην πτώχευση συνοφειλέτη ή πρωτοφειλέτη αντίστοιχα, με βάση απαίτηση που θα αποκτούσαν στο μέλλον υπό την αίρεση ικανοποίησης του πιστωτή από αυτούς.

Ενώ στο άρθρο 99 «παύση τοκογονίας» αναφέρεται πως: 
  • Από την κήρυξη της πτώχευσης οι απαιτήσεις των πιστωτών παύουν να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η παύση της τοκογονίας δεν ισχύει για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates