Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: ΓΙΑΤΙ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΑ 6 Ή 12 Ν.Μ. ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΙ 200 Ν.Μ. ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ ;;;

 Ας δούμε τι προβλέπεται για την υφαλοκρηπίδα μας (εξωτερικά όρια), που είναι ορισμένη και εκτείνεται στα 200 νμ, από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001/2011


Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

Άρθρο 156 1.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων που υπάρχουν στις χερσαίες, στις υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί αντιστοίχως κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως κυρώθηκε με το ν. 2321/1995 ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο και η άσκησή του αφορά πάντοτε τη δημόσια ωφέλεια. Η διαχείριση για λογαριασμό του Δημοσίου των δικαιωμάτων της παραγράφου αυτής ασκείται από την ΕΔΕΥ ΑΕ. Ως «υποθαλάσσιες περιοχές» νοούνται ο βυθός και το υπέδαφος των εσωτερικών υδάτων, της αιγιαλίτιδας ζώνης, της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (αφ’ης κηρυχθεί) μέχρι την απόσταση των 200 ν.μ. από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας
ζώνης. Ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης με γειτονικά κράτη των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (αφ’ης κηρυχθεί) είναι η μέση γραμμή, κάθε σημείο της οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσης (τόσο ηπειρωτικών όσο και νησιωτικών) από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης.» 

Όλα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στον ΟΗΕ με σχετικές επιστολές και η επιχειρηματολογία παραβίασης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την τουρκία, βασίζεται στην κείμενη νομοθεσία, το δίκαιο της θάλασσας και στα 200 νμ της υφαλοκρηπίδας.
Όταν έχουμε λοιπόν νομοθετημένα τα 200 νμ της υφαλοκρηπίδας....

Γιατί ψάχνουμε για κόκκινες γραμμές στα 6 ή στα 12 νμ...;

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates